ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

שלט למעמד S4 1*3

© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין רשות להעתיק ו/או להשתמש בהם או בחלק/ם לשימוש אישי.

If your content includes English, note that you have selected an English font for the text. If not, go back to editor now, before finishing the order.
שימו לב, בעת הקלדת טקסט באנגלית, יש להחליף את הגופן לאחד מהגופנים הקיימים באנגלית באזור בחירת הגופנים, הפונטים הקיימים בעברית אינם תומכים באנגלית - ביצוא לקובץ הסופי.

צירוף
תמונה
בהעלאת לוגו מומלץ קובץ שקוף בפורמט ‪.png
ניתן להוריד רקע ללוגו כאן און ליין
ערוך את הטקסט שלך כאן
רווח עליון

אשריכם תלמידי חכמים
שדברי תורה חביבים עליכם


בר+וכים הבאים+ בשם ה'

למעמד סיום חצי הש"ס

ותחילת סדר נזיקין

בהשתתפות לומדי "הדף היומי" בביהמ"ד

חשוון תשפ"ד

מגוון ברכות נוספות
אירועים

בס"ד, טבת תשפ"ג

ברכות
והודאות

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה+,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש ח+י ורב פעלים , הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה+,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה+
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה+,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה,
רם+ המעלה, מהולל בתשבחות+, פאר העושים ונזר המעשים+
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי נח ישראלי שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי'
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות כאשר בניין בית המדרש נישא בראש הרים לתפארה,
יחד עם בניין בית המקדש בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

צבי קרעפל - משה ניסים לוינסון

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרג++א לידר רב הקהילה

ברכה שער כחול 2
200
100 ₪
אירועים

בס"ד, סוכות תשפ"ב

הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים
ומתפללי ביהמ"ד חברי קהילתנו
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד

של קהילת "קדושת לוי"

רח' יוחנן בן זכאי 81 פתח תקוה

בשילוב "סיום מסכת סוכה"
ובליווי תזמורת המנגנים שינעימו בקול

שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00

הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף
לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה

בברכת "מועדים לשמחה"

וועד הקהילה

הזמנה לשמחת בית השואבה 4
150
75 ₪
אירועים

ל+קראת שבת+ לכו ונלכה+

ברוכים הבאים בשם ה'

אנו מקדמים בברכה
את מתפללי בית מדרשנו
שהתאספו לשבות ולהתאחד יחד 
להתעלות ולהתרומם

בשבת התאחדות

בראשות מורנו רב הקהילה

רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

יהי בואכם לברכה

וועד שב+ת התא+חדות

ק+היל+++ת "בנ++י יוסף" אשדוד

שב"ק פרשת וירא
עיה"ק צפת תובב"א

רקע לשבת התאחדות 8
150
100 ₪
אירועים

לְשַׁלְמִי נְדָרַי יוֹם יוֹם+

אין שמחה כשמחת התורה וק"ו ב"ב של ק"ו להנהו חבורתא דבני בר רב רברביא עם זעיריא דעסקי באורייתא באתרא הדין צפרא ורמשא ואוזרים חיל להחזיק סדר לימודים ולהשלים חוקם דבר יום ביומו ויחד עם רבבות אלפי ישראל ברחבי תבל זוכים עתה למלא אמתחתם בעוד הישג אדיר שאין לו אומד בפלס מאזני חפצי עולם עובר והוא אוצר נחמד של צ"א דפים שקנו בשקידה בהבנה ועיון ולכבוד המאורע יחוגגו בשמחה וצהלה עריכת

סיום מסכת נדרים
במסגרת לימוד דף היומי

יומא כי האידנא כולנו עומדים משתאים מהתפעלות עצומה ומקרב הלב מתפרץ ויוצא קריאה של הערכה והוקרה+

א ש ר י   ח ל ק כ ם !

ועל סמך דבריהם ז"ל 'קנאת סופרים תרבה חכמה' יש תקוה וצפיה שמכם יראו וכן יעשו כל החפצים בחיים של ברכה להתענג על ה', ויתרומם קרנינו בכבוד התורה וכבוד שמו ית' וכבוד החסידות לעיני כל ישראל ההולכים בדרכי ה' בתומת ישרים ואמונת אומן.

ואתם הדבקים בתורה ה', תהא מעוזכם חדות ה',
ויפתח לכם ה', אוצרו המנוצר להריק ולהמטיר עליכם
ועל ביתכם שפע רב וברכה מרובה בגשם וברוח
ולראות בנים וב"ב הגדלים על פלגי מים זכים
וטהורים ועתידים בעזר עליון להיות מקור של תענוג
ונחת למוריהם והוריהם, לקבל בהם פני משיח
צדקינו ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן.

המברכים בשמחה ובהערכה

ארגון "חשקת התורה"
שע"י בית מדרשינו

ברכה מיוחדת למסיים מסכת
100
70 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

לקוח יקר לתשומת לבך

סעיף 7.6 בתקנון האתר

הרכישה בגרפולייק היא על דעת כן שהשימוש הינו חד פעמי בלבד, חל איסור חמור על פי דין תורה ועל פי החוק לרכוש ו/או להוריד רקעים / נוסחאות / עיצובים / אלמנטים בגרפולייק על מנת להשתמש בהם לשימוש חוזר, אפילו פרטי. שימוש שלא על פי דין הינו עילה לתביעה.

באתר הושקע כסף רב והשימוש באתר הוא לפי כללי התקנון

שים לב לאחר סיום ההזמנה לא ניתן לערוך את המודעה
מומלץ להגיה את המודעה בתצוגה המקדימה על הדף
לפני שליחת ההזמנה
If your content includes English, note that you have selected an English font for the text.
If not, go back to editor now, before finishing the order.
יש לכם חבילה עם יתרה של הורדות
לאחר ההורדה יעמוד היתרה על הורדות
בחר האם להוריד מהחבילה או לשלם באשראי.
כתוב את הכותרת כאן
result
הקבצים מחכים לך במייל.
התשלום עבר בהצלחה
אנחנו מעצבים לך את הברכה שבחרת.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן