ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

לוגו תורני בורדו

© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין רשות להעתיק ו/או להשתמש בהם או בחלק/ם לשימוש אישי.

If your content includes English, note that you have selected an English font for the text. If not, go back to editor now, before finishing the order.
שימו לב, בעת הקלדת טקסט באנגלית, יש להחליף את הגופן לאחד מהגופנים הקיימים באנגלית באזור בחירת הגופנים, הפונטים הקיימים בעברית אינם תומכים באנגלית - ביצוא לקובץ הסופי.

צירוף
תמונה
בהעלאת לוגו מומלץ קובץ שקוף בפורמט ‪.png
ניתן להוריד רקע ללוגו כאן און ליין
ערוך את הטקסט שלך כאן
רווח עליון

מעמד
האדיר+ והכביר+

כבוד התורה

לחבורת לומדי
 נועם שינון הדף

בראשות ומיסודו של

הגה"צ ראש הישיבה שליט"א

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
לפ"ק

מחיר: 180 ₪
מחיר: 200 ₪
מגוון ברכות נוספות
אירועים

ארגון התורני העולמי

דף היומי במדרש תנחומא

מעמד האדיר והעולמי

כתר מלכות תורה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מרכז הקונגרסים - ל' חשוון תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני D6
200
145 ₪
הודעות

בס"ד אדר תשפ"ג

לקיים בנו את ימי הפורים האלו

במ++שת++ה היין+

חברי ומעריצי קהילת "בני תורה" וגלילותיה
מתאחדים מתלכדים מתקבצים ומתכנסים
ללבות אש להבת השמחה העצומה דחג הפורים
ולהמשיכה בהתרוממות רוח בשבת אחים גם יחד

ברעווא דרעווין עם דמדומי חמה

בבית מדרשנו נאווה קודש

נטפס ונעלה במדרגות רוממות קרבת אלוקים
בשירה וריקודים בריבוי משתתפים
בניצוחם של חברינו וידידנו
רבי שמעון צהלי שיחי' ורבי נחמן שמחוביץ שיחי'

משתה ושמחה, יין וטושלנט כיד המלך
 להרוות ולשמח נפש כל חי

   פרסים יקרים לילדים

        והימים האלו נזכרים ונעשים משפחה
        ומשפחה... קהילה וקהילה...
        בברכת פורים שמח 

נ.ב. המעוניינים בסעודת פורים בצוותא ביום הפורים
יצרו קשר בהקדם עם הגבאי הרב ניסן אדרי
משתה היין – שבת אחים הכנה לפורים
120
58 ₪
אירועים


מג++ילת היסוד

ברוך המקום ברוך הוא,
ברוך הבוחר בעמו ישראל באהבה
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, יום גדול ונשגב,
ליל שישי לסדר 'ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים',
כ"ז טבת שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלשה ליצירה,
אלף תשע מאות וחמישים וארבע שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו.

היום הזה זכינו אנו, בני קהילת 'קהל פרי צדיק'
השוכנת פה בשכונת זית רענן בעיר התורה והחסידות חריש עילית,
להתכנס ברוב רגשות קודש למעמד קביעת והנחת אבן הפינה לבית מדרשנו,
במעמד ראשי קהילתנו 'קהל פרי צדיק- אישישוק
והמוני בני קהילתנו.

יתן ה', ובית מדרש זה יהווה בעזרתו יתברך בית מקדש מעט לתורה עבודה ותפילה,
אשר ירחיב את גבולות הקדושה והטהרה בארצנו,
קול רינה זו התפילה יחד עם קול התורה יבקע ברמה בהיכל בית המדרש,
אך הצלחה וסייעתא דשמיא ילוונו כל הימים,
ונזכה לברך במהרה על המוגמר ולחנך את בית הכנסת לשם ולתפארת,
וישרה השכינה בתוכינו עדי נזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו
בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן.

זכות הבית הגדול הזה תגן ותעמוד לכל המשתתפים והמסייעים מהונם וממונם,
אך טוב וחסד בריות גופא ונהורא מעליא,

רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם בסייעתא דשמיא.

ועל זה באנו על החתום, אור ליום שישי ג' שבט ה'תשפ"ג לפ"ק
המוני בני הקהילה רבניה וראשיה וכל נדיבי הלב אשר נשאו את תרומת הקודש
____  ____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____  ____ 
____  ____  ____  ____  ____

מגילת היסוד
100
89 ₪
אירועים

ר"ח מנחם אב תשפ"ב

וענתה
השירה הזאת

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה,
רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי ניסים חן ועקנין שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם
בנישואי הבן שיחי' למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות כאשר בניין בית המדרש נישא בראש הרים לתפארה,
יחד עם בניין בית המקדש בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

צבי קרעפל - משה ניסים לוינסון

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר רב הקהילה

ברכה שער אורה סגול
200
100 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

לקוח יקר לתשומת לבך

סעיף 7.6 בתקנון האתר

הרכישה בגרפולייק היא על דעת כן שהשימוש הינו חד פעמי בלבד, חל איסור חמור על פי דין תורה ועל פי החוק לרכוש ו/או להוריד רקעים / נוסחאות / עיצובים / אלמנטים בגרפולייק על מנת להשתמש בהם לשימוש חוזר, אפילו פרטי. שימוש שלא על פי דין הינו עילה לתביעה.

באתר הושקע כסף רב והשימוש באתר הוא לפי כללי התקנון

שים לב לאחר סיום ההזמנה לא ניתן לערוך את המודעה
מומלץ להגיה את המודעה בתצוגה המקדימה על הדף
לפני שליחת ההזמנה
If your content includes English, note that you have selected an English font for the text.
If not, go back to editor now, before finishing the order.
יש לכם חבילה עם יתרה של הורדות
לאחר ההורדה יעמוד היתרה על הורדות
בחר האם להוריד מהחבילה או לשלם באשראי.
כתוב את הכותרת כאן
result
הקבצים מחכים לך במייל.
התשלום עבר בהצלחה
אנחנו מעצבים לך את הברכה שבחרת.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן