שלטים

אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
שלט מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
אירועים
בר+וכים ה+באים+ בשם ה+'
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
מסיבת החלאקה+
בן חמש למקרא
מזל טוב ורוב נחת!
שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים
ברוכים הבאים בשם השם
שמח+ת ה"שבע ברכות+"
לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א
ויזכו לבנ++ות ב+ית נא+מן ב+ישרא+ל
דורות+++ ישרים ושמ+חים בבנין ע+די ע+ד
שלט לשבע ברכות 2 – 1*3
150 ₪
אירועים
בית המדרש ומטבח החסד "שפע רב" שפיטווקא
בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א
שלט לסעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
100 ₪
אירועים
המרכז העולמי "אש הרשב"י" אור הגנוז
בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א
מעמד+ ההדלקה+ המרכזי
ל"ג בעומר תשפ"ב
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
"תורתו מגן ל+נו היא מאירת+ עיננו
הוא ימ++ליץ טוב בע+דנו אדוננו בר יוח+אי"
שלט לל”ג בעומר 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים
תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מסיבת החלאקה+
לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י
מזל+ טוב ורוב נחת++!
שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים
שיעור הדף היומי
ביהמ"ד היכל חיים
בני ברק
סיום סדר מועד
והתחלת סדר נשים
במסגרת הדף היומי - אדר ב' תשפ"ב
שלט למעמד סיום מסכת כחול / 3 מטר על 1
150 ₪
אירועים
עול+ו ואתכנשו להילולא דר+שב"י
מקדמים אנו את פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם
למעמד ההדלקה המרכזי
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
"אשרנו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוח+אי"
שלט הילולא דרשבי שערים 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים
תלמוד תורה "אהבת התורה" ירושלים
ברוכים הבאים בשם ה+'
מסיבת החלאקה+
לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
שלט רשבי חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
שלט מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
אירועים
שיעור הדף היומי
ביהמ"ד "היכל חיים"
בני ברק
סיום+ סדר מועד+
והתח+לת סדר נשים
במסגרת הדף היומי - טבת תשפ"ב
שלט למעמד סיום מסכת 1*3 – חום
150 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
אירועים
בית המדרש "דברי שלום" רומבוביץ תובב"א
בנשיאות מורינו הגאב"ד שליט"א
בר+וכים הבאים בשם ה+שם
לסעודת הילולא
של מרנא ורבנא הגה"ק שלום בער מרומבוביץ זי"ע
ד' שבט תרס"ו - תשפ"ב
שלט להילולא – 3 מטר על 1
150 ₪
אירועים
מוסדות+ "וישישו בשמחה" בית+ שמש
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
מקדמים אנו ברגשי תודה ושמחה את משתתפי
שמח+ת ה"שבע ברכות+" ומסיבת הוקרה
לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א
מגדולי פרנסי מוסדותינו וידיד נאמן לבית חיינו
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל דורות ישרים ושמחים לבנין עדי עד
שלט לשבע ברכות 1*3
150 ₪
אירועים
ישיבת "תורתו אומנתו" ביתר עילית
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א
בר+וכים הבאים+
למעמד כבוד התורה וסיום המסכתות+
למצטייני ישיבתנו הקדושה
בראשות רבני הישיבה שליט"א
י"ב שבט תשפ"ב
שלט למעמד 1*3
150 ₪
אירועים
בית המדרש ומטבח החסד "שפע רב" שפיטווקא
בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א
שלט 2 לסעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
80 ₪
אירועים
ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
בני ברק
בר+וכים הבאים+
למעמד נזר התורה ומבחן פומבי
למצטייני ישיבתנו הקדושה
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
י"ב שבט תשפ"ב
שלט למעמד רקע זהב בהיר – 1*3
150 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן