ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

הסכם ישכר זבולון

כולל אברכים מצוינים להוראה ולדיינות
"חדוותא דשמעתתא"
בראשות מורינו הגאון ר' פרץ לוי שליט"א

שטר הסכם


בס"ד,  סיון תשפ"ג

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא לאחר שנדברנו
שני הצדדים+ כדלהלן: ה"ה
הנדיב הדגיל והנעלה, תמכין ד+אורייתא
הרב יונה טעלר שליט"א  - אב"י בבארא פארק

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ לסדר לפנה"צ - להלן צד א’ 

הרב אברהם פרנקל שליט"א

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’   - להלן צד ב’ 

ומותנה בזה שצד א' יקבל גם בשכר הלימוד בשאר שעות היום
ושישי שב"ק ויומי דפגרא ממה שנובע בזכות החזקת צד א' 
וצד ב' מקבל ע"ע עצמו להתמיד בתורה הקדושה כפי הרגילות בשעות הכולל ובזמנים הפנוים 

(ויקבלו שכר כפי שכתב הרמ”א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א’).

ויחולו על התומך והלומד כל הברכות האמורות בתורה ובחז"ל למחזיקים בעץ החיים+
"אורך ימים+ בימינה ובשמאלה עושר וכבוד+"
ויתקים ברכת הקב"ה "ברוך אשר יקים דברי התורה הזאת+"

ולכן קיבל על עצמו הנדיב צד א'
לתת 250 דולר לחודש במשך שנה מיום חתימת חוזה זה
וצד ב' קיבל ע"ע להתמיד בתורה ולהיחלק בשכר כפי המובא ברמ"א

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות ביראת ה’ טהורה,
ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה,
לשמירה
לברכה והצלחה

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו
לרצון לפני קונו וצורו. בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעושר ואושר כל הימים לטובה וזכותו קיימת לעד בזה ובבא

ובזה באנו על החתום

צד א'                   צד ב'שטר שותפות ישכר זבולון יוקרתי
150
125 ₪
ברכות לתורמים

רשת הכוללים

"חדוותא דאורייתא דילי"

שטר+ הסכ+ם

'יששכר זבולון'

בס"ד יום ה' כ"ה שבט ה’ אלפים תשפ"ג

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא לאחר שנדברנו

שני הצדדים כדלהלן:

הנדיב הדגיל והנעלה, תמכין דאורייתא
הר"ר שמעון לבין הי"ו

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ (תומך תורה) - צד א’ 

כולל להוראה "חדוותא דאורייתא דילי"

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’ (מתייגע בתורה) - צד ב’ 

להיות שותפים לדבר מצווה, באופן שצד ב’ יעסקו בתורה

וצד א’ ימציא להם תמיכה, ובתמורה לכך צד ב’ יחלקו עמו בשכרם

(על פי לשון הרמ”א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א’).

והרי זה כמדליק מנר לנר וזהו מה שנאמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך.

שכל אחד ישמח בשלו ושאין אחד נוטל חלק חברו הוא כפי שכתוב

בספר אור החיים הקדוש פרשת כי תישא ובספר כתב סופר ועוד ספרים קדושים

שהלומד איננו מפסיד משכרו כלום והתורם מקבל שכר מלא מלימודו.

ולכן קיבל על עצמו הנדיב
הר"ר שמעון בן חנה לתמוך בכולל זה

בסך של 1800 שקלים לכל חודש
למשך זמן של שנה מיום חתימה חוזה זה.

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות

ביראת ה’ טהורה, ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה,
לשמירה+
לברכה+ והצלחה+.

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה

מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו לרצון לפני קונו וצורו.

ובזה באנו על החתום

צד א'                                     צד ב'שטר שותפות ישכר זבולון
120
95 ₪
הסכמים

כולל "תפארת התורה"

בנשיאות הרב ראש כולל שליט"א

שטר שותפות

בס"ד אלול תשפ"א

בהוקרה וברוב חיבה+
לידידנו מכובדנו איש חיל יקר ונעלה
אוצר כלי חמדה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
ר+ודף צדקה וחסד+

הנדיב היקר והמפואר

ה"ה צוריאל משגב הי"ו

שזכה ונדבה רוחו לזכות לכתרה של תורה
ולתמוך בידי האברכים הלומדים במסירות וביגיעה בנזר הקודש

יה"ר שבזכות לימוד התורה
ימלא ה' כל משאלות ליבו וכל בני משפחתו
לטובה ולברכה בבריאות איתנה ונהורא מעליא
ויזכה הוא אחיו ואחותו להקים בית לתפארת במהרה ובקרוב
והוריהם יזכו לראות נחת מכל יוצ"ח
לאורך ימים ושנות חיים שובע שמחות נחת ושמחה
כל הימים באושר וכבוד, אמן.

"שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך"

הרב שוקי כפרה שליט"א
ראש כולל תפארת התורה

הרב ששון רצון שליט"א
רב לעדת הבוכרים בישראל

שטר שותפות תומך
120
95 ₪
ברכות לתורמים

שטר שותפות

בס"ד טבת תשפ"ב

בהוקרה וברוב חיבה,
לידידנו מכובדנו איש חיל יקר ונעלה
אוצר כל חמדה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
רודף צדקה וחסד

הנגיד המפואר

הרב יצחק ורעייתו שרה ברקוביץ הי"ו

שזכה ונדבה רוחו לזכות לכתרה של תורה
ולתמוך בידי בניה המתייגעים בה
והתעטר בנזר הקודש

בתרומת 10 מטרים
בבנין בית מדרשנו

יה"ר שבזכות התורה והתפילה
ימלא ה' כל משאלות ליבו וכל בני משפחתו
לטובה ולברכה בבריאות איתנה ונהורא מעליא עד זקנה ושיבה
לאורך ימים ושנות חיים שובע שמחות נחת ושמחה
כל הימים באושר וכבוד, אמן.

ובאנו על החתום

הרב ישראל אריאלי שליטא
יו"ר ועד קרן הבנין

הרב דוד צדיקוב שליט"א
רב הקהילה

שטר שותפות
120
100 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן