קידוש

בעלי שמחות
קידושא רבא
פרשת וילך
אצלכם בשמחות!
משה רייזמן
מדבקה לשמחות
50
18 ₪
בעלי שמחות
בתת ה' שמחה במעוני
אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
הקידושא
רבא
שתיערך ברצות ה'
בשבת קודש פרשת ויצא
בבית המדרש "דברי תפילה"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אודה על השתתפותכם
וברכתכם מקרב ליבי
אברהם משה ברלוביץ
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידוש – רקע יקב
120
100 ₪
אירוסים
תשרי תשפ"ב
ברגשי ידידות ואחווה
הנני לשגר שיר ורננה ברחשי אהבה נאמנה
לחברי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
מאיר פנים לכל אדם עם חן ושכל טוב
משובח בלשון חכמים ובשפתי חסידים
ידיד נפשי
הרב מ++שה ליבוב+יץ+ שליט"א+
לרגל תת ה' שמחה במעונך
בהולדת הבת שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
מעומק ליבי אברכך שתזכו לגדלה ל
בעל תורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך נחת דקדושה, אך טוב וחסד ילווך כל הימים
בשפע ברכה והצלחה ואושר עד
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות , אמן!
המאחל באהבה
ידידו עוז
משה ויסוצקי
ברכת מזל טוב לידיד 3
100
75 ₪
בעלי שמחות
בתת ה' שמחה במעוני
אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
שתיערך ברצות ה'
בשבת קודש פרשת ויצא
בבית המדרש "דברי תפילה"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אודה על השתתפותכם
וברכתכם מקרב ליבי
אברהם משה ברלוביץ
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידוש
120
100 ₪
בעלי שמחות
בס"ד עש"ק פרשת ויצא תשפ"ב
בשבח והודיה להשי"ת
על כל הטוב אשר גמלנו
ובפרט בלידת בתי שתחי'
בשעה טובה ומוצלחת
הנני להזמין בקריאה של חיבה
את ידידי ורעי ליטול חלק ולהשתתף בשמחת
שתתקיים אי"ה בשבת קודש פר' בלק
בביהמ"ד "שיח התפילה"
רח' בר אילן 35 טבריה
זמן התפילה בשעה 8:30 ǀ סיום ‏משוער 11:15
המצפה לראותכם
משתתפים בשמחתי
ברוך זרח ברנוביץ
בן הרב שמואל דוד שליט"א
חתן הרב אליעזר יעקב שטיינמץ שליט"א
הזמנה לקידוש 3
120
100 ₪
אירוסים
תשרי תשפ"ב
ברכה נאמ++נה מע+ומקא דליבא
ברגשי ידידות ואחווה
הנני לשגר שיר ורננה ברחשי אהבה נאמנה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
מאיר פנים לכל אדם עם חן ושכל טוב
משובח בלשון חכמים ובשפתי חסידים
הרב משה ליבוביץ שליט"א
לרגל תת ה' שמחה במעונך
בהולדת הבת שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
מעומק ליבי אברכך
שתזכו לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך נחת דקדושה, אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה והצלחה
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות זה מזה, אמן!
המאחל ידידו עוז
משה ויסוצקי
ברכת מזל טוב לידיד
100
75 ₪
בעלי שמחות
בס"ד עש"ק פרשת ויצא תשפ"ב
בשבח והודיה להשי"ת
על כל הטוב אשר גמלנו
ובפרט בלידת בתי שתחי' בשעה טובה ומוצלחת
הנני להזמין בקריאה של חיבה
את ידידי ורעי ליטול חלק
שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' נח הבעל"ט
בביהמ"ד "שיח התפילה"
רח' בר אילן 35 טבריה
זמן התפילה בשעה 8:30
סיום משוער 11:15
המצפה לראותכם משתתפים בשמחתי
ברוך זרח ברנוביץ
בן הרב שמואל דוד שליט"א
חתן הרב אליעזר יעקב שטיינמץ שליט"א
הזמנה לקידוש 4
120
100 ₪
בעלי שמחות
בתת ה' שמחה במעוני
אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
שתיערך ברצות ה'
ביום השבת קודש
פרשת ויצא הבעל"ט
בבית המדרש "דברי ת+פילה"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אודה על השתתפותכם
וברכתכם מקרב ליבי
שאול צדוק לואיס
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידושא רבא 5
120
100 ₪
בעלי שמחות
בתת ה' שמחה במעוני
אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
שתיערך ברצות ה'
בשבת קודש פרשת ויצא
בבית המדרש "דברי תפילה"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
המצפה לבואכם
אברהם משה ברלוביץ
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידוש 2
120
75 ₪
בעלי שמחות
ברוב שבח והודיה להשי"ת
על כל הטוב שגמלנו
רחמיו וחסדיו שהפליא עמנו
בהולדת בתי שתחי' למז"ט
הנני להזמין את ידידי ורעי לשמחת
שתתקיים בעז"ה
ביום השב"ק פר' מקץ הבעל"ט
בבית הכנסת "שומע תפילה" סאטלווא
רח' אברהם בן דוד 5 ירושלים
זמן התפילה: בשעה 9:00
סיום התפילה: בשעה 11:30 (משוער)
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
מנחם אליעזר שטיין
בן הרב ברוך בנימין שליט"א
חתן הרב שלום יצחק גרינצוויג שליט"א
הזמנה לקידוש 1
120
100 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן