ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

מעגל השנההה

מעגל השנההה
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
הודעות
מתנה לגבאים לי"ז בתמוז

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

תפיל+ת מנחה+:
7:30

תפיל+ת מער+יב:
8:10

'אויספאסטן' 
יוגש בסיום הצום+
המעונינים לתרום יפנו לגבאים

זמני היום לצום י"ז בתמוז
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת יום הכיפורים

"בברכת גמר חתימה טובה"
הנהלת הקהילה

שטיח לכורעים ליום כיפור – מתנה
60
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
ברכות ואיחולים


התודה והברכה

בפרוס ימי חג הסוכות הבעל"ט הננו לשבח ולפאר
את ריבון כל העולמים על חסדיו הגדולים העושה עמנו
ובפרט כעת שהצלחנו להגיע
ליעד של "טובה וברכה+"

נודה בזאת לגבאי המגבית המסורים, ה"ה
הרב שניאור גבאי הי"ו
הרב מנחם שטרוי הי"ו
אשר פעלו בכל כוחם ומרצם להשגת היעד בזמנו,

ברכה מיוחדת לידידינו היקרים, כבירי מעש ואוהבי חסד
הרב דוב גרין
והרב נחשון לוי שיחיו
על חלקם בהשגת חלק נכבד מהיעד.

אחת היא הברכה לכל התורמים
איש איש בשמו הטוב יבורך על התרומות להשגת היעד.

בזכותם, יחולק אי"ה סכום מכובד של
68,950 ש"ח למשפחות מבני קהילתנו.

יהי רצון שזכות זו תעמוד לימינכם לשפע ברכה
ורוב הצלחה בכל מעשה ידכם,

שפע רב יושפע עליכן ועל ב"ב ממרומים.

מודים ומברכים מעומק הלב
בני קהילת חסדי הלב
ברכה תודה לסוכות לגבאי החלוקה
100
80 ₪
הודעות

בית המדרש
"נחלת העבודה"
בנשיאות רבנו שליט"א

נר למאור - חשמל ומזגן,
ניקיון, הקמת הסוכה,
שמחת בית השואבה,
פת שחרית,
ציוד הגברה לשיעורי תורה,

סעודת ליל הוש"ר...
* * * * *
מאין כל זה משולם???

הרימו תרומה למקדש מעט זה
בסך 50 ש"ח "פרנס אושפיזין"

לכבוד חג הסוכות הבעל"ט
לכבוד אבי מורי מו"ה...
לכבוד חמי הרב...
לכבוד בני בעל האושפיזין מו"ה...
לכבוד בני הילד...נ"י,  לכבוד אחי מו"ה...
לכבוד החברותא, מו"ה ...
לכבוד הרה"ג ראה"כ שליט"א
או לע"נ הרה"ח.......ע"ה

חברי בית המדרש המתפללים והלומדים
וכל הנהנים כאן במשך השנה
הפעם+ לא מד+לגים הלאה+!

הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנדבנים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.
תזכו למצוות ויישר כוחכם

קמפיין לקראת מגבית פרנס אושפיזין D4
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד,
זמן שמחתנו תשפ"ד 

זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל

בזמירות נריע, ברכותינו להביע, בתהילות ישראל, בשם כל הקהל,
שפתותינו שבח, זבח תודה נזבח, להוקיר במילין, על גבי גוילין,
הערכתינו לבטא, בהאי שתא, ברגשות הומים ובלבבות פועמים,
לכבוד ידידינו העסקנים מאוד נעלה, מוכתרים בכל מידה ומעלה,
עוסקים בצורכי ציבור באמונה, ברוב כשרון בחכמה ובתבונה,
גדולים ונפלאים מעשיהם, וכל היום מחשבותיהם, להאזין לשוועת אחיהם, לסייע בכל המצטרך, בכל אופן ודרך, לכל קהלא קדישא, רברביא עם זעריא, שבחם ממללים ותהילתם מספרים, שמם הטוב מפארים ומשבחים, ה"ה

הרב שמעון זוסער הי"ו
ואתו עמו
הרב אברהם גובי הי"ו

גבאי הצדקה ושרי החסד
בקופת החסד דקהילתנו הק' והמעטירה

עכשיו ביותר בטרחתם ומסירותם למעלה מן המשוער והמושג,
לקבץ ולהעמיד סכומים גדולים והגונים לחלוקה נכבדה ביותר
לבני קהילתנו הק', לכבוד יום טוב - זמן שמחתנו
בשיתוף קופת החסד המרכזית

רגשותינו הומים הלל ותודה, ולבותינו מפיקים שיר ושבחה, ובזה נעטרכם בברכה רבה, ישלם לכם ק-ל נורא עלילה, פעלכם ומשכורתכם כפולה, ברב שפע ברכה והצלחה, תענוג ונחת לרוב מכל יו"ח בניקל ובהרחבה, בסייעתא דשמיא מרובה, ונזכה כולנו לעלות לציון ברינה, ולשמוח בשמחת בית השואבה, בעגלא ובזמן קריב, אמן.


בברכה בהערכה ובהערצה

חברי קהל "בני אמונים"
יפו עיה"ק

תודה לסוכות לעסקנים ואנשי חסד E18
100
80 ₪
אבות ובנים

חבורת הבחורים

ווילחוצער שטיבל - ליקוועד

ערב זמן שמחתינו תשפ"ד

א געשמאקע חול המועד!

ווילט איר באמת הנאה האבן דעם חול המועד?


דאן קומט אין שטיבל+
לערנען און זיך מח+י'ה זיין 

מיט די
הייליגע גמרא!

יעדן טאג חול המועד נאכן דאווענען
1 שעה רציפות
טעימה קלה צוגעשטעלט

מתן שכרה בצדה!

מיר ווארטן אויף דיר
חברי משכני לבבנו

לימוד בחול המועד לבחורים
90
70 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי תשפ"ד

בית המדרש הגדול והמרכזי " תורה ותפילה" ח+ריש יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח תורמים 'נר למאור'
350
200 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי - ימי הרחמים והרצון תשפ"ד

בית המדרש הג++דול והמרכזי " תורה ותפילה" רכסים יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+" ו"חדר הקפה+"
להאיר בבית ה+' ולהשקות צמאי חסדך 
לרווח+ת המתפללים והלומדים בהיכלי התורה והתפילה+ בירח האיתנים+

"וּמִי שֶׁנּותְנִים נֵר לַ+מָּאור, הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שכָרָם וְיָסִיר מֵ++הֶם כָּל מַחֲלָה וְיִרְפָּ+++א לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲונָם.
וְיִשְׁלַח בְּרָכָ++ה וְהַצְלָחָ+ה בְּכָל מַעֲשה יְדֵיהֶם עִם כָּל יִשרָאֵל אֲחֵיהֶם. וְנאמַר אָמֵן:
בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים  להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח לרוחב תורמים 'נר למאור'
350
245 ₪
חגים

פרנס האושפיזין
קאווע סוכות קאמפיין תשפ"ד 
נתנדב ע"י

לכבוד אבי מורי מו"ה......... הי"ו
לכבוד חמי............ הי"ו 
לכבוד בני בעל האושפיזין מו"ה.............הי"ו,
לכבוד בני הילד...........נ"י, 
לכבוד אחי..........מו"ה.. הי"ו,
לכבוד החברותא,
לכבוד הרה"ג הראה"כ שליט"א
לכבוד החבר מאז ומקדם......... הי"ו 
לע"נ הרה"ח............ע"ה בגן עדן תהא מנוחתו

אנ"ש והמתפללים חול כ"א בשמו הטוב יבורך,
רופען זיך אן צי באצאלען וואס קאסט
אסאך אסאך מער ווי פריעדיגע יאר
בפר+ט יעצט בין הזמנים+

הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.

קמפיין לקראת מגבית פרנס אושפיזין
80 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

בס"ד ר"ה תשפ"ד


טייערע חני תחי'


א דערהויבענע מאמענט
אין די הימלען ווערט דערקענט
א אידישע מאמע'ס געבעט
א הייסע טרער גייט ארויס
'תהא השעה הזאת'

אונזער ווינטש צו דיר טייערע כלה!

אונזער ווינטש צו דיר טייערע כלה!
אנגענומען ווערן זאלן די תפילות אלע
די שכינה זאל ווערן נתגלה
כל משאלות לבך ה' ימלא
פון די הייליגע טעג האבן גוטע השפעות
אויף א גאנץ יאר נאר שמחות
דער באשעפער זאל הערן יעדע תפילה
און זוכה זיין בקרוב צו די גאולה

ווינטשן א כתיבה וחתימה טובה

די מחותנים
מנדל


ברכה לכלה באידיש D9
100
65 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ואילו פינו מלא שירה כים

מעומק רגשי ליבנו נעטר להון כתרין במילין יקירין
להאי גברא יקירא ראש כוללנו המסולא בפז
המשקיע לילות כימים למען התורה הק' ולומדיה,
ולמען משאת נפשם של רבותינו הקדושים
שישמע קול התורה ביתר שאת ועוז,
כביר הפעלים והזכויות להגדיל תורה ולהאדירה בלו"נ

הגאון הרבני החסיד
רבי הרשל דן גרוס שליט"א


על כל פעולותיו במשך השנה העעל''ט שנת תשפ''ג,, הן על המילגה החודשית,
אשר לא מובן מאליו גודל השקעתו בזה והן על כל הפעולות הרבות והנכבדות
בכל עת ושעה להרבות תמיכות האברכים וכל המבצעים להגדיל תורה ולהאדירה,
אשר ידוע לכל גודל ההתאמצות והטרחה שיש בכך, ובפרט כעת

בנתינת המילגות הגבוהות במיוחד
לקראת ירח האיתנים הבעל''ט


 ולא חסך ממנו עול וטרחה, ויגע ויזע ובמאמצים כבירים
והכל למען טובתנו והרווחתנו בימים אלו להקל מעלינו
משמעותית בהוצאות החגים, על כל זאת נודה לו ונברכנו.

יעזור השי''ת שיוכל עוד רבות בשנים
להגדיל תורה ולהאדירה להרבות כבוד שמים וכבוד התורה,

וישפיע לו השי''ת שפע רב בגשמיות וברוחניות, בני בריכי, חיי אריכי,
ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא ומתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
הרחבת הדעת, שפע ברכה והצלחה לאורך ימים ושנים טובות, שמחה
ונחת מבניו וצאצאיו וצאצאי צאצאיו וכל מילי דמיטב לו ולבני ביתו,

ויכתבו בספרן של צדיקים גמורים לשנה טובה
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.

המברכים ברגשי הכרת הטוב

אברכי הכולל 


ברכה השנה ותודה לעסקן תורני / ראש כולל
100
79 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

בית המדרש "אור התפילה" רכסים

בראשות הגרי"מ שובקס שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי היום "נר למאור+" בחודש תשרי

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים,
שנת שפע ברכה והצלחה ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח תורמים S4
350
200 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

יעמד+ו על הברכה+

בית המדרש הגדול והמרכזי
"ת+ורה ותפילה+" אלעד 
בנשיאות הגרי"צ ברגמן שליט"א

חודש תשרי - חודש הרחמים והרצון

ואלה+ נדיבי הלב כבירי הזכויות אוהבי תורה ולומדיה+
פרנסי החודש "נר למאור" "ומיזוג אויר"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים
בספרן של צדיקים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי תשפ"ד – לוח תורמים קהילתי D5
350
200 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות
לראש העיר "עכו"
מר שוקי למך שיחי'

על עמידתו לימין פיתוח התיישבות 
ובינוי מוסדות החינוך לרווחת הקהילה
באוזן קשבת במאור פנים וטוב לבב
לסייע בכל הנצרך

המברכים בברכת השנים,
כתיבה וחתימה טובה


מאחלים

משה חמודי   אבי בלינקו
בשם הצוות התלמידים
ובני הקהילה

ברכת השנה לאיש ציבור H19
110
63 ₪
לוח מודעות

פר+שת בראשית

יום רביעי - י"א חשון

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

יום חמישי -י"ב חשון

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

יום שישי - י"ג חשון

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס היום 2
70
85 ₪
לוח מודעות

פרנס חדר הקפה+
ראש השנה

הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

זכות מאות ברכות הנהנין ע"י המתפללים והלומדים
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

הגבאים

פרנס חדר קפה – להשקות
70
50 ₪
הודעות

בס"ד                                                                                                      תשרי התשפ"ד

מוסדות "ראש פינה" רכסים

בראשות מורנו הרב שליט"א

רח' רשב"י 25, קרית האמנים

****************************************

זמ++נים ליום הכיפור+ים

שנת התשפ++"ד+

ערב יום הכיפורים (יום ראשון)
התרת נדרים א' (מוצ"ש):...............................................00:00
סליחות א':......................................................................00:30

סליחות ב':......................................................................05:10

שחרית - מניין ותיקין:....................................................06:00

התרת נדרים ב' (ביום ראשון):................................לאחר מכן

מנחה ערב יוה"כ:.............................................................13:00

ערבית ליל יוה"כ- לך אלי:.............................................18:50

תזכורת:

נא להעביר דמי פדיון כפרות לבית המדרש

יום הכיפורים (יום שני)
שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:30
מנחה:...............................................................................16:05

נעילה:..............................................................................17:55

שקיעה:.............. .............................................................18:35

ערבית מוצאי יוה"כ - משוער:..........................................19:10

תזכורת:
נא להעביר דמי אושפיזין לבית המדרש


אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו
וימלא משאלותינו במידה טובה לשנת גאולה וישועה

בברכת תזכו לשנים רבות טובות ונעימות

כתיבה וחתימה טובה

הנהלת המוסדות

זמנים ליום הכיפורים
100
72 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד                                                                                                                          תשרי התשפ"ד

מוסדות "ובכן צדיקים יראו" דימונה

בראשות מו"ר הגרי"צ קאהן שליט"א

רח' רמב"ן 2, קרית האילים

****************************************

זמ++נים לימי ראש השנה+

שנת התשפ+++"ד

ערב ראש השנה (יום שישי)
התרת נדרים א' (ביום חמישי):.......................................00:00
סליחות א':......................................................................00:30

סליחות ב':......................................................................04:55

שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:55

התרת נדרים ב' (ביום שישי):..................................לאחר מכן

מנחה עריו"ט א':..............................................................18:20

ערבית ליל ר"ה א'- אחות קטנה:.....................................19:05

א' דראש השנה (יום שבת קודש)
שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:20

מנחה גדולה:...................................................................12:50
תהילים ברוב עם:............................................................16:40
שיעור עם מורינו רב הקהילה שליט"א:...........................17:30
תשליך:...........................................................................18:30
ערבית ליל ר"ה ב'- חון תחון:..........................................19:00

ב' דראש השנה (יום ראשון)
שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:20
תקיעות - משוער:.........................................................08:30
תהילים ברוב עם:............................................................15:15
שיעור עם מורינו רב הקהילה שליט"א:...........................16:00

מנחה עריו"ט ב':..............................................................18:00
ערבית מוצאי חג:............................................................19:00אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו
וימלא משאלותינו במידה טובה לשנת גאולה וישועה

בברכת תחל שנה וברכותיה

כתיבה וחתימה טובה

הנהלת המוסדות

זמנים לראש השנה S3
100
72 ₪
הודעות

בסיעתא דשמיא

בפרוס עלינו חג הסוכות זמן שמחתנו הבא לקראתנו לשלום

נקיים בעזהשי"ת

מכירת ארבעת המינים
מה+ודרים+

בכל הרמ++ות וההידורים

ובמחיר+ים מ++יוחד+ים

כל הסחורה נבדקת ע"י מו"צ+++ מומחה,

ע"פ הוראותיו של מורנו הרה"ג הגרי"צ שליט"א

רב בית הכנסת


המכירה תתקיים בס"ד

בבית הכנסת "לב אחד"

בימים שלישי ורביעי,

ד'-ה' תשרי תשפ"ג (09 / 19-20)

בין השעות 21:00 - 17:30

ניתן להזמין מראש

בפלא' 055-555555


בקניית סט - נרתיק מתנה!


מכירת ארבעה מינים
150
70 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

אני לדודי ודודי לי

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום, 
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
מרגיש אני זכות וחובה להביע את ברכותיי ואיחוליי הכנים
למע"כ ידידי היקר מאוד נעלה, רודצו"ח,
יקר זכויות לתורה ולחסד, כביר המעלות, 
ה"ה הנדיב הדגול והמרומם

הרה"ח ר' וועלוול גנץ שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

קבל נא איחוליי מעומק הלב
"ל+שנה טובה תכת+בו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"

זכות מעשיך הטובים לימין מוסדות התורה והחסד,
תעמוד לך בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה,
בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה
וישראל ישכון בטח – בב"א.

המברך בברכת השנים מקרב לב בכבוד וביקר
א גוט געבענטשטע יאהר

פנחס לוי


ברכה שער – ראש השנה
100
79 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

עת שנה חדשה מתקרבת
בו הנפש הומה והתפילה משתפכת
קבלי נא מנחתנו עם ברכות שלובה
לשפוך שיח מקירות לב ותחנונים

לכבוד פערי
כלתנו היקרה והחשובה תחי'


יה+"ר שתזכי בימים אלו הנשגבים+
ל+פני היושב במרומים+
שת+זכי לבנות בית נאמן לתפארה+
ד+ורות ישרים מבורכה+
ת+ורה וגדולה יחד שלובה+
לה+כתב ולהחתם לטובה וברכה+
ל+שנה טובה ומתוקה+
וביח+ד עם בננו חתנך שיחיה+
ל+זכות לשנה מלאת שמחה+
עם+ אושר כבוד וגדולה+
מברכים מקרב לב

המחותנים
משפחת פולק
ברכה לכלה D9
100
48 ₪
ברכות לתורמים לראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנה

אל מע"כ ידידינו הדגול
המפורסם בשמו הטוב
הנה"ח המפואר
ר' אייזיק רוזנפלד שליט"א

דל העט ולא יכיל הדיו ולא יספיקו הגוילין
ברגשי הודאה ואהבה ההומה
מעומק ליבי למעלתכם


הקב"ה ישלח ברכה והצל++חה בכל אשר תפנה+
נ+חת דקדושה בשפע וברוב לכל יוצ"ח
שמ+חה ושלום כל הימים ל++חיים טובים ומתוקים+

 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך וב"ב
וכל הנלוים אליך עד מאה ועשרים שנה
בבריות גופא ונהורא מעליא 

בהערצה והכרת הטוב 
בברכת כוח"ט

יוסף וייס

אגרת ידידות לראש השנה
100
59 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן