תעודות לתלמידים

תעודות לתלמידים
מחלקת מוסדות
טבת תשפ"ב
ישיבת "תפארת דוד" ירושלים
בראשות מורנו ראש הישיבה שליט"א
וענתה השירה הזאת לעד
בידי תלמידינו היקר והחביב, האי צורב העוסק בחוקי חורב
לן באהלה של תורה ושוקד על דלתותיה באהבה
עדיו לגאון ולתפארת, ה"ה
הבה"ח משה מכלוביץ הי"ו
בקבל+תו אות הצטיינות+
על השקעתו הרבה בלימוד ההלכה ללמוד להבין ולהשכיל
מיסודות הש”ס וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים
ועמידתו בכור המבחן בהצלחה מרובה
אצל גדולי מורי ההוראה שליט”א
יהא רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא
שתזכה לעלות מעלה מעלה במסילות התורה הקדושה
ענוד ביראה טהורה ובמידות טובות ונאצלות
עדי תתעביד ותגדל לאילנא רברבא בכרם בית ד’
כשאיפת קדשו של מרן אדמו”ר עטרת ראשינו שליט”א
לתפארת ישיבתינו הקדושה וכל בית ישראל
הכו"ח ביקרא דאוריתא
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 4
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד אב תשפ"ב
אשרי מי שגדול+ בתורה
ברון שיר ושבח נביע את מיטב ברכותינו
ואיחולנו לתלמידנו היקר האהוב והחביב
צורבא מרבנן דגריס ולעי באורייתא בשקידה ובאהבה
ובשאיפות נעלות ואיתנות לגדלות בתורה ועבודת ד' זכה
נעים הליכות ואציל המידות עדיו לגדולות ונצורות
הבה"ח משה ישראל קלמנוביץ ני"ו
מפארי תלמידי שיעור ב'
שזכה ללמוד ולסיים את
כל מסכת בבא בתרא בהבנה נפלאה
מתוך קביעות לימוד בבין הסדרים
משך שנת הלימודים שעעל"ט
אשריך ואשרי חלקיך
ויה"ר וכשם שזכית לסיים מסכת זו
כך תזכה ללמוד ולסיים מסכתות וספרים אחרים
עדי תתעביד לאילנא רברבא בכרם בית ה'
לעונג ולנחת הוריך שיחיו ולתפארת ישיבתנו הקדושה
המברכים מתוך רוב הערכה ושמחה
הרב דוד קנצלבויגן שליט"א
ראש הישיבה
הרב שמואל וויס שליט"א
מנהל הרוחני
תעודה לתלמיד 5
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה
הבה"ח ישראל כהן ני"ו
שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה
חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"
ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב
ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה
בברכת התורה
ברוב שמחה
הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן
הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 6
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
ישיבה גדולה
"תורה תמימה" קרעמניץ
בראשות הגאון
רבי שלמה קורנבליט שליט"א
רח' הדפוס 98 אשדוד
בס"ד כסלו תשפ"ב
וזאת לתעודה
בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,
כמר ברוך שמואל ישראלי ני"ו
אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן
על מסכת בבא קמא גפ"ת
וחפץ ה' בידו הצליח להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון
באעה"ח ביקרא דאורייתא
משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 2
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד כסלו תשפ"ב
ישיבה גדולה+
"תורה תמימה+" קר+עמניץ
בראשות הגאון רבי שלמה קורנבליט שליט"א
רח' הדפוס 98 אשדוד
וזאת לתעודה
בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,
כמר ברוך שמואל ישראלי ני"ו
אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן
על מסכת בבא קמא גפ"ת
וחפץ ה' בידו הצליח להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון
באעה"ח ביקרא דאורייתא
משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 1
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד כסלו תשפ"ב
לתלמידנו היקר והמצוין
עדיו לגאון ולתפארת
כמר משה דוד אריאלי נ"י
על עמדו בכור המבחן במסגרת
מבצע מסכת סוכה
בבקיאות ובהצטיינות נפלאה
יהא רעווא שיעלה מעלה מעלה
במעלות התורה והיראה
ויתעביד לאילנא רברבא
לתפארת בית ישראל
ולנחת הוריו היקרים
כעתירת המחנך
שמואל צבי שטיין
תעודה לתלמיד 3
100
80 ₪
מחלקת מוסדות
מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה
הבה"ח ישראל כהן ני"ו
שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה
חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"
ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב
ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה
בברכת התורה
ברוב שמחה
הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן
הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 7
100
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן