ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

סעיף 46

ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ג

הוא יבנה בית לשמי

וענתה+ השירה הזאת לעד+
בידי ידידנו הנדיב הדגול וה+יקר
כביר+ זכויות להגדיל תורה ולהאד+ירה
שות+ף נכבד קבוע ומסור בחן ובלב זהב
ל+בניית והקמת היכלי תורה ותפילה+
ה+נדיב המפואר+

הרב משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר+ תפארת גדולה נעטרהו לאות תודה+ ויקר
על תרומתו הנכבדה לסיכום שנת תשפ"ב -ג' (2022)
בסך נכבד של 8.000 ש"ח 
להקדשת הנצחת "אבן הבנין" לזכרון עולם

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו יחד עם ב"ב לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

וועד קרן הבנין
בשם מתפללי ביהמ"ד

תעודה תודה מפוארת לתורם
120
82 ₪
הודעות

חניכי הישיבות "אורה התורה"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

בס"ד

היה שותף

בהחזקת מקום קדוש זה לתורה, תפילה, חסד  ותשב"ד

"אחד המרבה+ ואחד הממעיט
ובלבד+ שיכוון ל+בו לשמים+" 

בהשתתפות ע''י חתימה על הו"ק

קח לך אחת
ותראה רק נחת!

אין צורך להחתים את הבנק, רק למלא פרטים,
לחתום ולהכניס לקופת בהכנ"ס

בברכה ותודה - וועד בית הכנסת

(סעיף 46 על כל תרומה)

לפרטים וברורים 052-5555555

מודעה לתרום בקהילה הוראת קבע
120
75 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

וזאת
לתעודה+

וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב היקר והמפואר

הרב נח ולך שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומתו השנתית והקבועה בהוראת קבע
בסך 5000 ש"ח

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות זכויות קולות התפילה
ואלפי שעות לימוד התורה הקדושה
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

הגבאים

המתפללים

תעודה מפוארת לתורם – שער
120
100 ₪
מכתבים

בס"ד טבת תשפ"ג

לכבוד 

ידידינו ותומכנו הדגול שליט"א
האוחז בעץ החיים בשותפות איתנה וקבועה

השלום והברכה

בפניה נרגשת אל נדיבי לב
דברים אחדים היוצאים מן הלב
רצינו להביע את רגשות הלב
בהוקרה והערכה מעומק הלב.
זכית+ם!
הנכם שותפים בשותפות נאמנה
בזכות הכי נשגבה ועליונה
לסייע בהחזקת לומדי תורה באמונה
שבחרו בחיי תורה ועבודה באמת כנה.

ואם בחיי שיגרה כל תרומה חשובה
בתקופתנו כשהיוקר יאמיר והפיתויים קורצים ע”א כמה וכמה
קשה להעריך את העוצמה של “הוראת קבע”
כמעט לא ניתן להיאמר, עד כמה היא חיונית וקריטית!

זכית+ם!
ומיטב כספכם מנותב למקום הטוב ביותר,
מקום של מגוון בני על+ייה איכותיים,
השומרים על זמני הלימוד בעקביות ובנחישות
מראשית ה”זמן” ועד יומו האחרון!!!
מקום הזוכה לסייעת+א דשמיא מרובה,
כאשר על בסיס ה+וראות הקבע של+ך - - - שלכם.....
מתקבצות מתנות הגונות, משמים.....

וב”ה וברוך שמו – שלא הסיר חסדו מאתנו,
ותמיד זיכנו לה+עביר את התמיכה במועדה! כן יזכנו ה’ לעול+מים ...
ומלב מעריך ואוה+ב נאחל ונתפלל –
שבמדה במדה ממרום ינהגו עימכם, בנדיבות ובקביעות .....

שתזכו בכח התורה ועמליה לאורך ימים בימינה, לחיים ארוכים, חיים של טובה וברכה עד בלי די. חיים של שפע, של עושר וכבוד. חיים שנעל+ה ונתעלה בעבודת ה’,
ויתקדש שמו ית’ על ידכם. חיים שימלא ה’ כל משאלות לבכם לטובה, אמן.

מצו"ב קבלה על תרומתכם במהלך שנת הכספים החולפת שעעל"ט


בברכה וברגשי תודה בשם עמלי התורה

דוד יונה ויסוצקין

ראש הכולל


מכתב תודה סוף שנה – לתומכי תורה
100
60 ₪
מכתבים

בס"ד טבת תשפ"ג

לכבוד 

ידידינו הנכבדים שליט"א

השלום והברכה

ברכת התורה ולומדיה שלוחה בזאת למע"כ ידידנו הנכבדים ובני משפחתם אשר ניאותו להטות שכם ולהשתתף עמנו בבניית ובהחזקת בית מדרשינו והפעילות הרוחנית הרבה המתקיימת בו, ובבניית הבית הגדול לה' לתורתו – בית שמגדלין בו תורה ויראה – ביהמ"ד המרכזי בעירנו.

בית מדרשנו מהווה כמגדלור המרכזי של תורה ותפילה בעירנו, כשבמקום מתקיימים בס"ד כ-120 מנייני תפילה ביום, כוללים ועשרות שיעורי תורה יחד עם שאר הפעילויות התורניות החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לחצות ליל, כאשר מאות בני הקהילה יחד עם אלפי תושבי העיר והאזור, נהנים מהפעילות הרוחנית במקום.
בחסד ה' עלינו, זכינו בשנה זו להשלים באופן מפואר את בית ה', יחד עם הסדרת הכניסות לבנין וחיפוי חיצוני, כיאה וכיאות לבית ה' שיהיה מפואר מבית ומחוץ.

עם סיום שנת הכספים 2022, אנו מתכבדים לשלוח לכם קבלה על תרומותיכם השונות במהלך השנה. הקבלה מוכרת להחזר של 35 אחוז מסכום התרומה, וזאת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ובזאת נודה לכם על תמיכתכם הקבועה והאיתנה במהלך השנה החולפת במאור פנים ונדיבות לב, בזכות השותפות שלכם, זכינו להתקדם ולהגיע עד הלום!

בהזדמנות זו, אנו רוצים לשתף אתכם, בהמשך לאמור לעיל, כי עדיין חסרים סכומים נכבדים לסיום בניית הבית הגדול לה' ולתורתו, כאשר אפשרויות ההנצחה מרובות ובסכום שאינו גדול, ניתן להנציח את יקיריכם במקום בו עולים למרום אלפי תפילות כל יום, יחד עם מאות שעות לימוד ושיעורי תורה שיתקיימו בעז"ה כל יום בביהמ"ד החדש.

ובהזדמנות זו נברך אותך ואת ב"ב, בניך ובנותיך וכל המשפחה הכבודה - בברכת בריאות הגוף והנפש, שיתנהלו ימיכם על מי מנוחות, ויושפעו עליכם ועל בניכם השפעות רבות וטובות.

בברכה מרובה

משה יוסף ויזל

ב/הנהלת המוסדות

לבירורים הנצחות ותרומות ניתן לפנות במס' 077-0000000
או בעמדות נדרים פלוס ע"ש "רוב צדקה וחסד" ע"ר  התרומות מוכרות לצורכי מס

מכתב תודה סוף שנה – לקהילה
100
60 ₪
לוח מודעות


הזדמנות פז 
בסוף שנת הכספים 

נצלו את הימים האחרונים של שנת המס
הטו כתף להוצאות הגדולות של ביהכ"נ

טלו חלק במאות שעות של תורה ותפילה
זכות שודאי תעמוד לכל תורם לברכה וישועה


על כל תרומה ניתן לקבל
החזר של 35% מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
אצל הגבאים
או בטל: 050-222222
או בעמדות "נדרים פלוס"*
בהעברה בנקאית:
בנק: 10 סניף: 555 חשבון: 99999 (שם: קהל הבונים)
*בנדרים פלוס: חשוב למלא כתובת מייל
לקבלת הקבלה במייל בסיום התרומה

נצל את הימים הללו לתשלום נדרים ונדבות
והחכם עיניו בראשו להרוויח
בזה ובבא!

במאמץ משותף - נפאר ונרומם את בית ה'!

בברכה הגבאים

הודעה על תרומות לבנין – סעיף 46
50
30 ₪
הודעות

בס"ד כסלו תשפ"כ

לקראת סוף שנת המס

תורמים וזוכים בכפליים!

בימים אלו עם סוף שנת 2022

ניתן לתרום ולקבל החזר מס
בגובה 35 % מסך התרומה

שותפים בזכויות תורה וחסד ונהנים מהחזרי מס


החכם עיניו בראשו.

לבירורים חייגו 054-222222 

בכבוד רב ותזכו למצוות, הנהלת הקופה

סעיף 46 – לרוחב
70
35 ₪
זמנים הודעות


לקראת סוף
שנת הכספים 

זו ההזדמנות של כולנו לתרום
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
אצל הגבאים
או בעמדות "נדרים פלוס" בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהכנ"ס משכן יעקב וחנה”
חשוב למלא כתובת מייל
לקבלת הקבלה במייל במיידי

החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
הגבאים

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנת הכספים
50
30 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב

לקראת סוף
שנת הכספים

זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה
50
30 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב

הודעה משמחת

הננו להודיע כי ב"ה לאחר מאמצים מרובים
אושרה הכרה לקהילתנו

להחזר מס לפי סעיף 46
והחל מהיום ניתן לקבל החזר ממס הכנסה
ע"ס 35% על כל תרומה

שותפים יקרים שלנו, זו ההזדמנות שלכם!
גם תורמים להחזקת והקמת
היכלי התורה התפילה והחסד
וגם מקבלים החזרי מס
הרווח הכפול שלכם!

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש "ביהמ"ד זקני צפת"
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על אישור קבלת סעיף 46
50
39 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן