הודעות
ארגון החסד "לחמי ישעיה"
ע"ש הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
בס"ד ר"ח אייר תשפ"ב
לשובע ולא לרזון
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של רבינו הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
יום חמישי ג' אייר
בשעה 8:00 בערב
בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל
סעודת הילולא כיד המלך
בשר וד+גים וכל מטעמים+
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א
רב ביהמ"ד קרעסטירר בירושלים עיה"ק
בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא
סעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה 8
90
70 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
זמני תפילות ומעמדי קודש לימי הפורים
יום ד' - תענית אסתר
מחצית השקל - ע"י הכניסות לביהמ"ד ----------------- 16:20
מנחה ---------------------------------------- 17:20
ליל פורים
מעריב וקריאת המגילה ---------------------------- 18:20
קבלת קהל בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ----------- 20:30-22:00
יום ה' - יום הפורים
תפילת שחרית ---------------------------------- 8:30
קריאת המגילה ----------------------------- בערך 10:00
שמחת פורים בהיכל ביהמ"ד ------------------- 13:30-15:30
מעריב וקריאת המגילה למוקפין בבית שני --------------- 18:30
שולה"ט ------------------------------------- 20:00
יום ד' - פורים דמוקפין
תפילת שחרית ---------------------------------- 9:30
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
הנהלת הקהילה
זמני היום לימי הפורים – לחסידות
80
60 ₪
הודעות
מוסדות "צדקת ישראל"
ע"ש ולזכרו של רבינו סידנא הבבא סאלי זי"ע
בראשות מורינו הגר"מ אבוחצירא שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יום ההילולא הקדוש
של מרנא ורבנא עושה הנפלאות רבינו המלוב"ן
סידנא בבא סאלי זי"ע
יום חמישי ד' שבט תשפ"ב
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו ורבינו שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
באולם "היכל ישראל" רח' הבונים 62 באר שבע
ישאו דברים לזכרו של רבינו הקדוש בעל ההילולא
המקובל רבי ברוך בן צבי שליט"א - נכד רבינו
הגאון הצדיק רבי שמשון דווידוב שליט"א
רב ביהמ"ד "תפילות ישראל" בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו
ועל כל ישראל
זמנים להילולא 4
90
70 ₪
הודעות
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
-----------------------------
הוד+עה חשובה+
הננו להודיע כי החל מהשבוע
יתקיים בבית מדרשנו
מנין ותיקין
ברכות - 35 דקות לפני הנץ
הודו - 25 דקות לפני הנץ
"ב+רון יחד כוכבי בוקר"
בברכה
הגבאים
הודעה לציבור על מנין ותיקין
60
40 ₪
הודעות
קהל "כשרים ושמחים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' קרבן פסח 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני מכירת חמץ
בבית ההוראה בבית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43 חריש
רביעי וחמישי ה' - ו' ניסן
בין השעות 18:00-20:00
ראשון - רביעי ט' - י"ב ניסן
לפנה"צ: בין השעות 10:00-12:00
אחה"צ: בין השעות 18:00-20:00
חמישי י"ג ניסן
לפנה"צ: בין השעות 10:00-12:00
בערב: בין השעות 20:30-23:30
מעמד מכירת החמץ לנכרי יתקיים ביום חמישי בשעה 23:30
בכבוד רב
ובברכת פסח כשר ושמח
הגבאים
זמני מכירת חמץ
70
50 ₪
הודעות
קהל "שמחים וכשרים"
בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א
רח' המתפללים 22 מודיעין עילית
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמנים לימי חג הפסח תשפ"ב
יום שישי י"ד ניסן - ערב פסח
שחרית -------------------------------------------------- 7:00
סוף זמן שריפת חמץ ----------------------------------------- 11:30
יו"ט א' דפסח
מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
מעריב ליל יו"ט ------------------------------------------- 19:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה יו"ט ----------------------------------------------- 18:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר --------------------------------- 19:30
חול המועד
שחרית ------------------------------------------- 8:00,9:00,10:00
מנחה ---------------------------------------- משעה לפני השקיעה
מעריב -------------------------------------------------- 20:00
שיעורי תורה בין מנחה ומעריב
שביעי של פסח
מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 8:30
שבת אחרי מות
מנחה יו"ט וער"ש ------------------------------------------ 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה --------------------------------------------------- 18:20
מעריב מוצ"ש --------------------------------------------- בזמן
פסח כשר ושמח
הנהלת הקהילה
זמנים לפסח
100
80 ₪
הודעות
קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק
ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע
בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א
בס"ד כ"א אדר ב' תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של מרנא ורבנא רבינו הקדוש
הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע
יום חמישי כ"א אדר ב'
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
בבית הכנסת אורחים בליז'ענסק
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א - נכד רבינו
הגאון רבי יצחק דברמדיקר שליט"א
רב ביהמ"ד בארדיטשוב בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
זמנים להילולא 2
90
70 ₪
הודעות
קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק
ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע
בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א
בס"ד כ"א אדר ב' תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של מרנא ורבנא רבינו הקדוש
הרבי ר' אלימלך
מליז'ענסק זי"ע
יום חמישי כ"א אדר ב'
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
בבית הכנסת אורחים בליז'ענסק
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א - נכד רבינו
הגאון רבי יצחק דברמדיקר שליט"א
רב ביהמ"ד בארדיטשוב בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
זמנים להילולא 3
90
70 ₪
הודעות
בית המדרש "אמרי תפילה+"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד
תפיל+ת מנחה+:
16:00
תפיל+ת מער+יב:
16:55
סיום+ הצום+ [ירושלים]:
16:59
זמני היום לצום עשרה בטבת
40 ₪
הודעות
קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק
ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע
בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א
בס"ד כ"א אדר ב' תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של מרנא ורבנא רבינו הקדוש
הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע
יום חמישי כ"א אדר ב'
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
בבית הכנסת אורחים בליז'ענסק
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א - נכד רבינו
הגאון רבי יצחק דברמדיקר שליט"א
רב ביהמ"ד בארדיטשוב בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
זמנים להילולא 1
90
70 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו מסגרת
ישיבת בין הזמנים
בימי חודש ניסן הבעל"ט
מיום ראשון ג' ניסן ועד יום חמישי כ"ז ניסן
לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
ולר' ברוך צין 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
הגבאים
הודעה על ישיבת בין הזמנים
90
70 ₪
הודעות
ביהמ"ד
"תפילת ישרים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' הבונים 62 טבריה
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני התפילות
לימי בין הזמנים
שחרית
בשעות 8:00, 9:00, 10:00 בהיכל בית המדרש
בשעות 7:30, 8:30, 9:30 בבית שני
מנחה
משעה וחצי לפני השקיעה בכל רבע שעה בבית שני
רבע שעה לפני השקיעה בהיכל בית המדרש
מעריב
בזמן בהיכל בית המדרש
ומידי רבע שעה עד השעה 22:00 בבית שני
על זמני התפילות לחול המועד תבוא הודעה נפרדת
בברכה מרובה
הגבאים
זמני תפילות לבין הזמנים
80
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל
רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל
זמני התפילות
בימות החול:
שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30
בשבת+ קודש:
מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת
בברכה
הגבאים
הודעה על זמני התפילות
60
40 ₪
הודעות
קהילת "שמחים וכשרים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' קרבן פסח 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
מכירת חמץ
הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
כי בעזהי"ת תתקיים מכירת חמץ בהידור רב ע"י
מורינו הרב ניסן פסחובסקי שליט"א
רב קהילתנו וגאב"ד בית הוראה "הלכה למעשה"
בימים והשעות כדלקמן
שלישי רביעי בין השעות 19:00-21:00
ובליל בדיקת חמץ בין השעות 20:30-23:30
בחדר הרב שבבנין בית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43
ויה"ר שנזכה ע+וד בהא+י שתא+
לא+כול מן הפ+סחים ומן הזבחים א+מן
בברכה
הגבאים
הודעה על מכירת חמץ
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "אורה ושמחה"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' תשועתם 45 ביתר
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
זמנים לימי הפורים הבעל"ט
מחצית השקל ---------------------------------- 16:45
מנחה תענית אסתר ------------------------------- 17:10
מעריב ליל פורים -------------------------------- 18:10
(עזרת נשים פתוחה)
קריאת המגילה לנשים ----------------------------- 19:15
שחרית מנין א' בהיכל ביהמ"ד------------------------ 7:00
שחרית מנין ב' בבית שני --------------------------- 8:00
שחרית מנין ג' בהיכל ביהמ"ד ------------------------ 9:00
קריאת המגילה לנשים ---------------------------- 10:30
מנחה גדולה ----------------------------------- 13:30
מנחה ----------------------------- משעה לפני השקיעה
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
גבאי ביהמ"ד
זמני היום לימי הפורים – לקהילה
80
60 ₪
הודעות
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני התפילות
לשבתות הקיץ הבעל"ט
מנחה ערש"ק - חצי שעה לפני השקיעה
שחרית - 9:00
מנחה שבת - 20 דקות לפני השקיעה
מעריב מוצ"ש
מנין א - בזמן
מנין ב - זמן ר"ת
בברכת
"שיתקבלו תפילותינו לרצון"
הגבאים
זמני התפילות לשבת
80
60 ₪
הודעות
קהילת "והיא שעמדה"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' לא לנו 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
ונתנו ידידים זמירות ותשבחות
בני קהילתנו מוזמנים לשמחת חג בדיבוק חברים
בליל "שביעי של פסח" הבעל"ט
בשעה 11:00 בהיכל בית מדרשנו
ישא דברים פה מפיק מרגליות בטוב טעם ודעת
מורינו הרב יגאל ברון שליט"א
רב קהילתנו
בחצות הלילה - יעבור לפני התיבה
באמירת "שירת+ הים+"
בעל הרגש החזן הרב בנימין לוי שליט"א
ויה"ר שנזכה לשפע ברכות ואורות מביזת הים
ואוצרות מלא חפניים להיפקד בכל מילי דמיטב
בברכת "מועדים לשמחה"
הגבאים - חבורת "בני משכני"
מעמד שירת הים – שביעי של פסח
80
60 ₪
הודעות
קהל "ברכת ישעי'" קערעסטיר
ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
בס"ד ר"ח אייר תשפ"ב
לשובע ולא לרזון
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של רבינו הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
יום חמישי ג' אייר
בשעה 8:00 בערב
בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל
סעודת הילולא כיד המלך
בשר וד+גים וכל מטעמים+
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א
רב ביהמ"ד קרעסטירר בירושלים עיה"ק
בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא
סעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה 2
90
70 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו מסגרת
ישיבת בין הזמנים
בימי חודש ניסן הבעל"ט
מיום ראשון ג' ניסן ועד יום חמישי כ"ז ניסן
לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
ולר' ברוך צין 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
הגבאים
הודעה על ישיבת בין הזמנים 2
90
70 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן