לוח מודעות

לוח מודעות
הודעות
בית המדרש המרכזי
"אה+בת תורה+"
בנשיאות מורנו הגר"ז נאה שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
מודעה רבא לאורייתא
שמחים אנו לבשר לקהל אוהבי תורה והוראה
כי לקראת זמן מתן תורתנו - חג השבועות הבעל"ט
ימסר שיעור הכנה מיוחד
למתפללי בית המדרש ותושבי השכונה
בענין "מהות שלושת ימי הגבלה"
ע"י הגאון רבי שלמה סמט שליט"א
רב שכונת רמת רכסים והגלילות
בהיכל בית מדרשנו רח' שערי שמועות 9
אי"ה בשעה 9 בערב בדיוק
המצפים לבואכם בברכת התורה
הגבאים
הודעה בלנק תורני 4
60
49 ₪
הילולא
ל+שובע ול+א לר+זון
פרנס "שתיה חמה"
לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון שפיצר שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר
הרב החסיד לוי ברקוביץ שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא
הזכויות הגדלות של מעשי החסד ובכח רבינו הקדוש
בעל ההילולא קדישא, פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
פרנס ההילולא
70
50 ₪
חגים
בס"ד ערבי פסחים תשפ"ב
ל+פ+יכך אנ++ח+נו
חייב+ים ל+הודות ול++ה+לל
בפרוס ימי הפסח
אחר עמל להביא את אור החג
אל כל בית ומשפחה מקהילתנו ע"י
קרן "קמחא דפסחא"
עלינו לשבח לרומם להדר ולנצח
למי שעשו את כל הניסים האלו,
הוציאו מיגון לשמחה, מאפילה לאור גדול.
ובראשם, אתם, בני קהילתנו הרוממה
"תפילת ישרים" בארדיטשוב
בארא פארק
שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הורקתם עליהם טובה
והרימותם תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה
בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם
יחגגו כל אנ"ש בדיצה את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד
בשכר זה תתברכו בחג מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.
בהוקרה והערכה
יעקב ציון כהן
גבאי קמחא דפסחא
ברכת תודה לקהילה על תרומות קמחא דפסחא
110
90 ₪
לוח מודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד שבט תשפ"ב
הודעה משמחת
הננו שמחים להודיע
לקהל באי בית הכנסת ולכל הציבור הקדוש
על פתיחת
שיעור דף היומי
בהיכל בית מדרשנו
שיימסר ע"י הרה"ג פה מפיק מרגליות
הרב משה ברוך זינגר שליט"א
בכל יום בין השעות 6-7 בבוקר
שמ+עו ותח+י נפ+שכם
בברכה
הגבאים
הודעה על שיעור 2
80
60 ₪
הודעות
קופת "עניי עירך"
שע"י קהילת "צהלה ושמחה"
בס"ד פורים תשפ"ב
מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו
קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר
בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000
“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”
(רמב”ם מגילה ב, יז)
א פריילעכן פורים
בברכה
גבאי הקופה
הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
לוח מודעות
פרנס חדר הקפה+
פרשת ויח+י
הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
זכות מאות ברכות הנהנין ע"י המתפללים והלומדים
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים
פרנס חדר קפה – להשקות
70
50 ₪
לוח מודעות
בס"ד
מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה.
זְקֵנִים וּנְעָרִים בְּכָל שׁוּרָה וְשׁוּרָה.
נברך בברכה מרובה את ידידינו היקר
הר"ר משה לוי שליט"א
אשר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְנָדְבָה רוּחוֹ לְהִתְעוֹרְרָה.
תְּחִלָּה וְרִאשׁוֹן הֱיוֹת לְהַתְחִיל הַתּוֹרָה.
ועלה ונתעטר בכתר חתן בראשית
ברך נברכך יַעַן נַעֲשֵׂיתָ רִאשׁוֹן לְמִצְוָה גְמוּרָה. מָה רַב טוּבְךָ וּמַשְׂכֻּרְתְּךָ יְתֵרָה. טוֹב עַיִן תְּבוֹרָךְ בְּנִדְבָתְךָ מִלְּעַצְּרָה. וּמִבִּרְכוֹת בּוֹרְאֶךָ תְּבוֹרָךְ יָדְךָ מִלְּקַצְּרָה. בַּעֲבוּר שֶׁכָּל הַמְכַבֵּד תּוֹרָה בִּצְפִירָה. יְהִי גוּפוֹ מְכֻבָּד בְּכֹחַ לְהִתְאַשְּׁרָה.
הגבאים בשם כל המתפללים
ברכה לחתן בראשית
100
18 ₪
הודעות
קהילת "והיא שעמדה"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' לא לנו 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
ונתנו ידידים זמירות ותשבחות
בני קהילתנו מוזמנים לשמחת חג בדיבוק חברים
בליל "שביעי של פסח" הבעל"ט
בשעה 11:00 בהיכל בית מדרשנו
ישא דברים פה מפיק מרגליות בטוב טעם ודעת
מורינו הרב יגאל ברון שליט"א
רב קהילתנו
בחצות הלילה - יעבור לפני התיבה
באמירת "שירת+ הים+"
בעל הרגש החזן הרב בנימין לוי שליט"א
ויה"ר שנזכה לשפע ברכות ואורות מביזת הים
ואוצרות מלא חפניים להיפקד בכל מילי דמיטב
בברכת "מועדים לשמחה"
הגבאים - חבורת "בני משכני"
מעמד שירת הים – שביעי של פסח
80
60 ₪
לוח מודעות
ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד
בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א
כוס תנחומים
תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת
הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל
אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות
ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
וכל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות
רבי דוד ישראלי שליט"א
מנכ"ל מוסדות ישיבתנו
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
בצער רב
ראש הישיבה
ההנהלה
רבנן ותלמדיהון
מודעת אבל ותנחומים 2
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "תפילת ישרים"
בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
שיעורי תורה בימי חג הפסח
"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"
יום ראשון א' דחול המועד
הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א
חבר בית ההוראה "תורה והלכה"
בעניין תפילין בחול המועד
יום שני ב' דחול המועד
הגאון רבי משה צדיקין שליט"א
רב קהילתנו בצפת
בעניין תקופת האביב
יום שלישי ג' דחול המועד
הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א
משפיע בישיבת טשעקא
בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר
יום רביעי ד' דחול המועד
הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א
מו"ץ בקהילתנו
שירת הים באגדה
בברכת החג
הגבאים
הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
80 ₪
אירועים
שיע+ור ד+ף היומי
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+
ביתר
כי "ה+וא"
לנו עוז ואורה+
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק
המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א
לרגל שמחת התורה בסיום מסכת ראש השנה
במסגרת שיעורו בביהמ"ד "שיננא"
יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.
מעריכים ומוקירים
חברי השיעור
ברכה למג”ש לסיום מסכת 2
80
40 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
הודעה משמחת
הננו להודיע כי ב"ה לאחר מאמצים מרובים
אושרה הכרה לקהילתנו
להחזר מס לפי סעיף 46
והחל מהיום ניתן לקבל החזר ממס הכנסה
ע"ס 35% על כל תרומה
שותפים יקרים שלנו, זו ההזדמנות שלכם!
גם תורמים להחזקת והקמת
היכלי התורה התפילה והחסד
וגם מקבלים החזרי מס
הרווח הכפול שלכם!
ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש "ביהמ"ד זקני צפת"
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46
בברכת התורה
וועד הקהילה
הודעה על אישור קבלת סעיף 46
50
30 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
מגבית "קיימ+ו וקבל+ו"
מקיימים את חיי התורה בקהילתנו
לא נותנים+ לאבד+ ח"ו
את+ בנין התורה בקה+ילתנו
החלצו עוז למען עמלי התורה
והרימו את נדבת לבכם
לקיום הכוללים שע"י מוסדותינו
תרומות ניתן להעביר
במוקד הטלפוני 077-0000000
ליהודים ה+יתה אורה זו תור+ה
בברכה
הנהלת הכוללים
הודעה על מגבית צדקה – פורים
100
80 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות מורנו הרב שליט"א
וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד
"קיימו וקבל+ו"
בליל פורים לכל בני הקהילה
ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"
סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00
בברכת התורה
הגבאים
הודעות חשובות
א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם
סדר לימוד לפורים 2
150
120 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו
שמ+ח+ת פ+++ור+ים
בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות
בראשות מורנו הרב שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
בין השעות 14:00-16:00
משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע
תפילת מנחה
בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה
מיד בסיום שמחת פורים
כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר
בברכה
הגבאים
הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
קב+לת קהל ושמ+חת פ++ורים
א+צ+ל הג+ה"צ הרבנים שליט"א+
הגה"צ רב קהילתנו שליט"א
בביתו הנביאים 22 אלעד
בין השעות 13:00-16:00
הגה"צ ראש ישיבתנו שליט"א
בהיכל הישיבה
בין השעות 15:00 עד דלא ידע
הגה"צ בן אדמו"ר שליט"א
בבית שני
בין השעות 14:00-16:00
בברכת הפורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 1
80
60 ₪
חגים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
פרנס היום
יום רביעי ה' בניסן
הרב משה יעקובוביץ שליט"א
לע"נ זקנו ר' יעקב ישראל ב"ר ברוך ז"ל
נלב"ע ה' בניסן תשכ"ד
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
פרנס היום לישיבת בין הזמנים 2
90
70 ₪
הודעות
קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק
ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע
בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א
בס"ד כ"א אדר ב' תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של מרנא ורבנא רבינו הקדוש
הרבי ר' אלימלך
מליז'ענסק זי"ע
יום חמישי כ"א אדר ב'
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
בבית הכנסת אורחים בליז'ענסק
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א - נכד רבינו
הגאון רבי יצחק דברמדיקר שליט"א
רב ביהמ"ד בארדיטשוב בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
זמנים להילולא 3
90
70 ₪
הילולא
ל+שובע
ול+א לר+זון
פרנס "שתיה חמה" לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון פרנצויז שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת
פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר
הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא
הזכויות הגדולות של מעשי החסד
ובכח רבינו בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח
להתברך בכט"ס עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
פרנס להשקות באר ישעיה
70
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן