ל"ג בעומר

בעלי שמחות
מ++זל טוב
ב+רוך טסלר ני"ו
איז 3 יאהר!
ל"ג בעומר תשפ"ב
טוב ל+י תורת פיך מאלפי זה+ב וכסף
פקאלע חלאקה 4
65
45 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י ברחבת בית מדרשנו
ההדלקה המרכזית
לכבוד ל"ג בע+ומ+ר
בתופים ובמחולות וברוב עם הדרת מלך
בראשות מורנו הרב שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
אי"ה בשעה 8 בערב
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים של מצווה לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה על הדלקה – לג בעומר
130
95 ₪
אירועים
המרכז העולמי "אש הרשב"י" אור הגנוז
בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א
מעמד+ ההדלקה+ המרכזי
ל"ג בעומר תשפ"ב
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
"תורתו מגן ל+נו היא מאירת+ עיננו
הוא ימ++ליץ טוב בע+דנו אדוננו בר יוח+אי"
שלט לל”ג בעומר 1 מטר על 3
150
100 ₪
בעלי שמחות
מזל טוב
שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+
בע+רי נ+++ח ני"ו
שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון
מחכים לראותכם משתתפים איתנו בשמחתנו
של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו
אוטובוס מאורגן יצא מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00 להרשמה 053-0000000
הזמנה לחלאקה 6
90
50 ₪
אירועים
תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
מסיבת החלאקה+
לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י
מזל+ טוב ורוב נחת++!
שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
השבת+ נועם ה+נשמות
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י
ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222
המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס
הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות
שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות מורנו הרב שליט"א
וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
אירועים
בר+וכים ה+באים+ בשם ה+'
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
מסיבת החלאקה+
בן חמש למקרא
מזל טוב ורוב נחת!
שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות כ"ק רבנו שליט"א
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
שולה"ט לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
הודעה לג בעומר 4
130
95 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר בשמחה ובהתרגשות
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
להורי וילדי הת"ת
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור
פרטים
אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
הודעה לג בעומר 9
89
69 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב
אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י
ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו
בברכה מרובה
איגוד בני החבורות
מירון לרוחב 2
150
120 ₪
בעלי שמחות
שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת החלאקה
של בננו היקר
ב+רוך ני"ו
שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון
מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו
ישראל דוד זייבלד
ומשפחתו
אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000
הזמנה לחלאקה 3
90
70 ₪
אירועים
עול+ו ואתכנשו להילולא דר+שב"י
מקדמים אנו את פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם
למעמד ההדלקה המרכזי
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
"אשרנו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוח+אי"
שלט הילולא דרשבי שערים 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים
מעמד
ההדלקה המרכזית
בראשות מורינו ורבנו שליט"א
שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א
ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי
לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב
ואמרתם+
כה+ ל+ח+י!
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
מעמד הכנה והתוועדות עילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים
כ"ק מרן רבנו שליט"א
כהכנה דרבה לקראת העליה
לציון המצוינת באתרא קדישא מירון ת"ו
ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ויה"ר שיושפע עלינו כל טוב
ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס
הוועדה המכינה
איגוד בני החבורות
מודעה מירון לרוחב
150
120 ₪
בעלי שמחות
שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+
מ++וישי יענ++קי ני"ו
שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון
מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו
של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו
אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000
הזמנה לחלאקה 2
90
70 ₪
הודעות
בס"ד ל"ג בעומר תשפ"ב
קהילת "אש התורה" מודיעין עילית
בראשות עטרת ראשנו מורנו רבנו שליט"א
הננו לבשר לקהל אנ"ש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות רב קהילתנו שליט"א
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
סעודה לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
מעגל סגור ושידור חי לנשות הקהילה
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
050-4141414141
בברכת "הוא ימ++ליץ ט+וב בעדנו"
וועד הקהילה
הודעה לג בעומר 6
130
80 ₪
בעלי שמחות
שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חל+אקה
של+ בננו היקר+
מ++וישי ני"ו
שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון
מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו
שלום יוסף ברקוביץ
ומשפחתו
אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000
הזמנה לחלאקה
90
70 ₪
אירועים
תלמוד תורה "אהבת התורה" ירושלים
ברוכים הבאים בשם ה+'
מסיבת החלאקה+
לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
שלט רשבי חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
הודעות
בית המדרש 'קהל חסידים'
בראשות הגה"צ אדמו"ר שליט"א
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בבית מדרשנו
מכירת שמן משחת קודש
להדלקת ל"ג בעומר
לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב
שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
יחד עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא
כמו"כ ניתן לתרום מיני מתיקה וארטיק קרח לתשב"ר
ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י
כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!
הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
לתרומות והשתתפות:
אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
050-55555555
הדלקה – לג בעומר
130
60 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן