ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ל"ג בעומר

הודעות

בס"ד, אייר תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י ברחבת בית מדרשנו

ההדלקה
המרכזית

בתופים ובמחולות וברוב עם הדרת מלך

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

אי"ה בשעה 8 בערב

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

בל+יווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים+

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

הוא ימ++ליץ טוב בעדנו אדונ+++נו בר יוחאי

זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי
הר' זרח קרשבסקי הי"ו

תזכו למצוות ולכל הישועות!

הודעה על הדלקה – לג בעומר
130
82 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
הודעות

הודעה
משמחת
לקהל

עדתנו

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה כמידי שנה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א 050-411111

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 60K
130
79 ₪
הודעות

הודעה
משמחת
לקהל

עדתנו

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות רבני השכונה שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

מעמד הכנה והתעוררות בשעה 7:00
ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים

הודעה לג בעומר 7K
130
79 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק' תושבי השכונה הע"י אל

 

מעמד
ההדלקה

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו רח' אורות 20
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא רבתי בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד לכל המשתתפים להתברך
בכל מילי דמיטב ברו"ג וימליץ טוב בעדינו במרומים 
הנהלת המוסדות 

הודעה לג בעומר אש במערה 28K
130
72 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 22K
130
79 ₪
זמנים הודעות

הוא ימליץ טוב בעדינו

כידוע מפי ספרים+ וסופרים גודל+ מעלת זכות+

ההשתתפ+++ות
בהילול+א דר+שב+"י

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א

הידוע כמסוגל מאוד לכל הישועות

אשר ע"כ אלו שברצונם ליטול חלק ולקנות זכות
השתתפות בשמחת הרשב"י וסעודת ההילולא 
ל+כבוד התנא האל+וקי ר+שב"י
אשר ית+קיים בעזה+שי"ת בליל ל"ג בעומר+

כמ++ו"כ ניתן לתר+ום 

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה 
בזכות התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי 
האט'ס געפוילט אלעס גוט'ס! 

פרנסה ברוח תפרנסנ+++ו בזכות אדונינו בר יוח+אי


לתרומות ולהשתתפות
אצל הגבאי הרב בונים פייערפלאם  הי"ו
02-55555555

השתתפות בהדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
הילולא

חודש אייר- תשפ"ג
פרנס 'נר למאור+'
ל+כבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוח+אי 
בבית המדרש הגדול "צדקת הזוהר" 
 בעיה"ק טבריא תובב"א

הוקדש ע"י ידידנו היקר הנדיב הנכבד רוצ+++ו"ח

הרב שמעון כהנא שליט"א


מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,
הוּא יְבָרֵךְ אֶת כל מִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם,
וְיָסִיר מֵהֶם כל מַחֲלָה, וְיִרְפָּא לְכל גּוּפָם, וְיִסְלַח לְכל עֲונָם,
וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם, עִם כל יִשְׂרָאֵל אֲחֵיהֶם,
וְנֹאמַר אָמֵן.

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנדיב ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים בשם מתפללי בית המדרש

פרנס החודש אייר 1
70
44 ₪
הילולא


בס"ד, אייר תשפ"ג

קרב האי יומא רבא
אשר בו תתקיים בלהבת אש קודש
וברשפי שלהבת י-ה אם תעירו את האהבה עד שתחפץ 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך אנשים נשים וטף

ובראשם חתנ++י החלאקה המסולאים בפ+++ז

מיני תרגימא וח"י רוטל יוגש לחוגגים

ריקודין עילאין בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים מירונאים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 18:00 לעת נעילת שער השמש יבוא ויפנה
ברחבת אתרא קדישא - מתחם 451

ברכת ישר כוח ליקי פישר על נתינת חסות היחידה לחינוך חרדי 
סגולה גדולה להשתתף בשמן ההדלקה וח"י רוטל משקה-  נא לפנות לגבאים 
חתני החלאקה באים בבגדי שבת ויו"ט 
בברכת האטס געפוילט אלעס גוט 
ועד הילולא דרשב"י שע"י קהל עדת
אור התורה

הודעה לג בעומר 25K
130
79 ₪
הודעות

אשרנו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

בס"ד, איירתשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות רבני השכונה שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

מעמד הכנה והתעוררות בשעה 7:00
ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים
המצפים לבואכם
וועד הקהילה

הודעה לג בעומר איגרת 8K
130
79 ₪
הודעות

בית המדרש 'קהל חסידים'
בראשות הגה"צ אדמו"ר שליט"א

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בבית מדרשנו

מכירת שמן משחת קודש
להדלקת ל"ג בעומר

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

יחד עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא

כמו"כ ניתן לתרום מיני מתיקה וארטיק קרח לתשב"ר

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי

לתרומות והשתתפות:

אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
050-55555555

הדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
זמנים הודעות

 

חבר+ת 
אבות ובנים
בית מדרש הגדול
"שפיטקווא"
חיפה

ה"אבות והבנים" ותושבי השכונה מוזמנים

למעמד ההדלקה
המרכזי

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בע"ה ביום ב' ליל ל"ג בעומר

ברחבה המרכזית הסמוכה לביהמ"ד 
בהשתתפות רבני השכונה שליט"א

6:20.... תכנית מרתקת לילדים
             עם ר' שמחי שמיכעל בנושא "נהגו כבוד זה בזה"
8:00... תפילת מעריב בהיכל ביהמ"ד "המרכזי אהל יצחק"
8:20... שירי התעוררות ומעמד מזיגת השמן
                        ע"י האבות והבחורים מכתה ח' - ז'- ו'
8:30... מעמד ההדלקה וריקודי שמחה+

ממתק אישי לכל ילד!

בלווי תזמורתו של צוחי פייער

- מקום מיוחד לנשים -

הודעה אבות ובנים הדלקה לג בעומר 72K
130
79 ₪
הודעות

בס"ד מברכין אייר תשפ"ג

הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות מורנו הרב שליט"א

וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מ+תיקה לילדי החמד

ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך

זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!

הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
הודעות

בס"ד, אייר תשפ"ג

הננו לבשר בשמחה ובהתרגשות
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

להורי וילדי השכונה

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור

פרטים
אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו

הודעה לג בעומר 9
89
69 ₪
הודעות

בס"ד מברכין אייר תשפ"ב

הננו לבשר
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות כ"ק רבנו שליט"א

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

שולה"ט לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו

הודעה לג בעומר 4
130
95 ₪
הודעות

הודעה
משמחת
לקהל

עדתנו

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות רבני השכונה שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

מעמד הכנה והתעוררות בשעה 7:00
ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים

הודעה לג בעומר 71K
130
79 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 68K
130
79 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 23K
130
79 ₪
זמנים הודעות

בית המדרש "אהל אלעזר" שרעדליץ
בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א
רחוב רבי יוחנן, שפיר החדשה

הננו להודיע לכל קהל אנ"ש ובאי ביהמ"ד
כי לקראת הילולא רבה דרשב"י  תתקיים בעזה"י

מעמד ההדלקה

לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

על פני רחבת בית מדרשינו

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא

ביום שני בערב ליל ל"ג בעומר 

תפילת מעריב בשעה 8:25 
ומיד לאחמ"כ מעמד ההדלקה
לאח+ר ההדלקה עריכת שולחן הטהור+
ע"י מר+ן אדמו"ר שליט"א ל+כבוד היום+

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
להיפקד בכל משאלות ליבנו לטובה

הגבאים
הדלקה מודעה 2 – לג בעומר
130
60 ₪
הודעות

אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

בס"ד, אייר תשפ"ג

ה+ננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קוד+ש
כי בל+"ג בעומר הבעל"ט ת+תקיים אי"ה כמידי שנה+

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א 050-411111

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 22K
130
79 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק'

 

למעמד
ההדלקה
המרכזית

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת
מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא
רבתי כיד המלך
בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד
לכל המשתתפים להתברך

בכל מילי דמיטב ברו"ג
וימליץ טוב בעדינו במרומים 

הנהלת
המוסדות 

הודעה לג בעומר כלי שיר 30K
130
72 ₪
הודעות

בס"ד ל"ג בעומר תשפ"ב

קהילת "אש התורה" מודיעין עילית

בראשות עטרת ראשנו מורנו רבנו שליט"א

הננו לבשר לקהל אנ"ש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות רב קהילתנו שליט"א

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

סעודה לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

מעגל סגור ושידור חי לנשות הקהילה

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
050-4141414141

בברכת "הוא ימ++ליץ ט+וב בעדנו"

וועד הקהילה

הודעה לג בעומר 6
130
80 ₪
הזמנות ואירועים

 

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר  הבעל"ט תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ע''י מורינו הרה''צ רבי יוחנן כהן שליט''א

ובנו רה''י הרב שמעון צדיקוב שליט''א

19:00....כיבוד קל
19:30...'תורתו מגן לנו'-סדר לימוד והכנה
20:00...תפילת ערבית
20:15...מעמד ההדלקה בליווי תופים ומחולות
22:00...ריקודים
22:45...זמן עת רצון-הדלקת הנרות
23:15...סעודת הילולא
23:45...מתחברים  לרשב''י
1:00..... לילה טוב

עולו ואתכנשו להילולא דבר יוחאי

 

  

הודעה זמנים לג בעומר 72K
130
79 ₪
אירועים

מעמד

ההדלקה המרכזית

בראשות מורינו ורבנו שליט"א

שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א

ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי

לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
בעלי שמחות

מזל טוב

שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+

בע+רי נ+++ח ני"ו

שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם משתתפים איתנו בשמחתנו

של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו

אוטובוס מאורגן יצא מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00 להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 6
90
50 ₪
בעלי שמחות

מ++זל טוב

ב+רוך טסלר ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ב

טוב ל+י תורת פיך מאלפי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה 4
65
45 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++ ט+וב+

יענ++קי כהן
ני"ו

בן 3

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה מלמד
65
45 ₪
אירועים

התאחדות מלכות משפחת קליינערס

ברוכים הבאים בשם ה+'

שבת חלאקה

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י 
באתרא קדישא מירון

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט שבת מירון וחלאקה 1 מטר על 3
150
120 ₪
בעלי שמחות

שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חל+אקה
של+ בננו היקר+

מ++וישי ני"ו

שתערך אי"ה בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום ל"ג בעומר הבעל"ט
בשעה 18:00 במתחם החלאקע'ס

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

שלום יוסף ברקוביץ
ומשפחתו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה
80
47 ₪
אירועים

תלמוד תורה בני משה ודוד

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

מסיבת החלאקה+

בן חמש למקרא

מזל טוב ורוב נחת!

שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
ברכות ואיחולים

  בסיעתא דשמיא 
תרעין פתיחין התשפ"ג

"פ+++רי קודש הילולים"

שירות ותשבחות - בשובע שמחות - השפעות וברכות,
בשמחתכם ומועדיכם - שלום עליכם  - אשריכם אשריכם,
במלאת שלש שנים   -    בשיר ורננים   - פירות נאמנים,
מנחם משיב נפשכם  - תפארת פירותיכם  - ששון באהליכם,
נשית זאת הברכה  -  בהוקרה והערכה  -  אשרי מי שזכה

ידידינו היקר מאד נעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,

איש חי רב פעלים, זיכה רבים וזכה, צדקת ה' עשה,
חכם לב יקח מצוות, צדקה וחסד נר לרגליו,
עומד לימין כל מפעלות החסד בעוז ותעצומות בעין יפה
וברוח נדיבה ובנפש חפיצה,

ובפר+ט למען "ארגון שמ++חה ועזרה+"
להרנין לב אלמ++נות ויתומ+ים

ה"ה הרבני הנכבד והמפואר

מוהר"ר שמעון לעוי שליט"א

לרגל שמחת החלאקה בשנה הרביעית פרי קודש הילולים בהילולא 
דבר יוחאי אור מופלא רום מעלה הוא ימליץ טוב בעדנו,
ולבנכם יניק וחכים פרי עטרת תפארת בכרם ה' בית ישראל,

מלא חפניים שפע קודש והשפעות טובות משמי מרומים
חזק ימלא משאלותיכם בזכות התנא האלוקי באור היקוד
נחת דקדושה יעלה ויתעלה לתפארת מלא קדושה וחן
מה טוב חלקכם בהילולא דבר יוחאי להתברך בכל טוב
נרו יאיר ויזרח לעילא ולעילא יפרח

ברכותינו ועתירותינו מעומקא דליבא לפעול בשעות נשגבות
הכל לטובה ולברכה לישועה ולנחמה מאוצר הטוב שפע אורה 
נחת ובריות גופא בנהורא מעליא אמן כן יהי' רצון

המברכים מעומקא דליבא
ארגון שמחה ועזרה

ברכה לחלאקה
100
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

מזל+ טוב

ברגשי גיל ושמחה נשגר ברכותינו מעומקא דליבא קדם 
ידידינו ומכובדנו היקר, המשמש בקודש לפני ולפנים+ בבית מדרשינו, העושה לילות כימים להעמיד כל עניני הקהילה ובית מדרשינו כראוי וכיאות למקדש ה+', ה"ה

הרה"ח ר' שניאור צ+++ול שליט"א

ולמשפחתו החשובה,
עזרתו בקודש בכל עת ועונה שתחי'

לרגל השמחה השרויה במעונם שמחת התגלחת של בנם יקירם ילד השעשועים כמר שמ+ואל נ"י

נשא לבבנו אל כפים בברכה ממעון הברכות שתזכו לגדלו ולחכמו לתורה לחופה ולמעש"ט ולאילנא רברבא יתעבד בכרם בית ה', מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ולא ימוש התורה מפיכם ומפי זרעכם עד עולם, אכי"ר.

בכל חותמי הברכות ובהכרת טובה ותודה
ועד הקהילה+

ברכה לחלאקה 6
90
50 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++
ט+וב+

יוסי פ++ולק
ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי
זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה פסטל
65
45 ₪
בעלי שמחות

שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+

מ++וישי יענ++קי ני"ו

שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 2
78
49 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++ ט+וב+

יענ++קי דויט+ש
ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה לרוחב חצר רשב"י
89
65 ₪
בעלי שמחות

שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת החלאקה
של בננו היקר

ב+רוך נ++יסן ני"ו

שתערך בציון הרשב"י
באתרא קדישא מירון

ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

ישראל דוד זייבלד
ומשפחתו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 3
90
70 ₪
אירועים

תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

מזל+ טוב ורוב נחת++!

שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

תלמוד תורה "אש התורה"

מקדמים אנו את+ פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם+ להשתתף ב-

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות רבני העיר וצוות החינוך שליט"א

"אשרנו מ++ה טוב חלקנ++ו בהילולא דב+ר יוח+אי"

שלט לג בעומר כחול זהב 1 מטר על 3
250
160 ₪
אירועים

תלמוד תורה
"תור+ת אמת+"

ברוכ++ים הבאים

למעמד
ההדלקה

לילדי הת"ת+

אשרינו מ++ה טוב ח+לקנו
בהיל+ולא דב+ר יוח+אי

שלט מירון 1 מטר על 3
350
240 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו

בברכה מרובה
איגוד בני החבורות

מירון לרוחב 2
150
120 ₪
אירועים

עול+ו ואתכנשו להילולא דר+שב"י

מקדמים אנו את פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם

למעמד ההדלקה 

בראשות+ מורנו ור+בנו של+יט"א

"אשרנו מ++ה טוב חלקנ++ו בהילולא דב+ר יוח+אי"

שלט הילולא דרשבי שערים 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים

התאחדות מלכות משפחת קליינערס

ברוכים הבאים בשם ה+'

שבת חלאקה

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י 
באתרא קדישא מירון

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט שבת מירון וחלאקה 1 מטר על 3
150
120 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
אירועים

מעמד

ההדלקה המרכזית

בראשות מורינו ורבנו שליט"א

שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א

ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי

לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
אירועים

המרכז העולמי "אש הרשב"י" אור הגנוז

בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א

מעמד+ ההדלקה+ המרכזי
ל"ג בעומר תשפ"ב

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"תורתו מגן ל+נו היא מאירת+ עיננו
הוא ימ++ליץ טוב בע+דנו אדוננו בר יוח+אי"

שלט לל"ג בעומר 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

תלמוד תורה
"תור+ת אמת+"

ברוכ++ים הבאים

למעמד
ההדלקה

לילדי הת"ת+

אשרינו מ++ה טוב ח+לקנו
בהיל+ולא דב+ר יוח+אי

שלט חצר הרשב"י 1 מטר על 3
350
240 ₪
אירועים

תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

מזל+ טוב ורוב נחת++!

שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

ואמרתם+
כה+ ל+ח+י!

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
מעמד הכנה והתוועדות עילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

כ"ק מרן רבנו שליט"א

כהכנה דרבה לקראת העליה
לציון המצוינת באתרא קדישא מירון ת"ו

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ויה"ר שיושפע עלינו כל טוב
ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה
איגוד בני החבורות

מודעה מירון לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

השבת+ נועם ה+נשמות

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222

המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות

שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
אירועים

תלמוד תורה "אהבת התורה" ירושלים

ברוכים הבאים בשם ה+'

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט רשבי חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

תלמוד תורה בני משה ודוד

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

מסיבת החלאקה+

בן חמש למקרא

מזל טוב ורוב נחת!

שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
הודעות

בית המדרש פקודת אליעזר
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רחוב רבי יוחנן הסנדלר, פקיעין עילית

הוא ימליץ טוב בעדינו
כידוע מפי ספרים+ וסופרים גודל+ מעלת זכות+

ההשתתפ+++ות בהילול+א דר+שב+"י

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב


היד+וע כמסוגל+ מאוד לכל הישועות+

אשר ע"כ אלו שברצונם ליטול חלק ולקנות זכות
השתתפות בשמחת הרשב"י וסעודת ההילולא ל+כבוד התנא האל+וקי ר+שב"י
אשר ית+קיים בעזה+שי"ת בליל ל"ג בעומר+

 ניתן לתר+ום: 

השתתפות בהוצאות ההדלקה: 500 ש"ח
השתתפות בהוצאות הכלי זמר: 800 ש"ח
השתתפות בסעודת ההילולא : 250 ש"ח
ח"י רוט"ל משקה בהדלקה וסעודת ההילולא : 180 ש"ח

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!


פרנסה ברוח תפרנסנ+++ו בזכות אדונינו בר יוח+אי


לתרומות ולהשתתפות יש לפנות 
לגבאים / מכשיר נדרים פלוס / תרומה בקופה בביהמ"ד

השתתפות בהוצאות ההילולא וההדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
זמנים הודעות

הוא ימליץ טוב בעדינו

כידוע מפי ספרים+ וסופרים גודל+ מעלת זכות+

ההשתתפ+++ות
בהילול+א דר+שב+"י

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א

הידוע כמסוגל מאוד לכל הישועות

אשר ע"כ אלו שברצונם ליטול חלק ולקנות זכות
השתתפות בשמחת הרשב"י וסעודת ההילולא 
ל+כבוד התנא האל+וקי ר+שב"י
אשר ית+קיים בעזה+שי"ת בליל ל"ג בעומר+

כמ++ו"כ ניתן לתר+ום 

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה 
בזכות התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי 
האט'ס געפוילט אלעס גוט'ס! 

פרנסה ברוח תפרנסנ+++ו בזכות אדונינו בר יוח+אי


לתרומות ולהשתתפות
אצל הגבאי הרב בונים פייערפלאם  הי"ו
02-55555555

השתתפות בהדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
הילולא

חודש אייר- תשפ"ג
פרנס 'נר למאור+'
ל+כבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוח+אי 
בבית המדרש הגדול "צדקת הזוהר" 
 בעיה"ק טבריא תובב"א

הוקדש ע"י ידידנו היקר הנדיב הנכבד רוצ+++ו"ח

הרב שמעון כהנא שליט"א


מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,
הוּא יְבָרֵךְ אֶת כל מִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם,
וְיָסִיר מֵהֶם כל מַחֲלָה, וְיִרְפָּא לְכל גּוּפָם, וְיִסְלַח לְכל עֲונָם,
וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם, עִם כל יִשְׂרָאֵל אֲחֵיהֶם,
וְנֹאמַר אָמֵן.

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנדיב ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים בשם מתפללי בית המדרש

פרנס החודש אייר 1
70
44 ₪
הודעות

בית המדרש 'קהל חסידים'
בראשות הגה"צ אדמו"ר שליט"א

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בבית מדרשנו

מכירת שמן משחת קודש
להדלקת ל"ג בעומר

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

יחד עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא

כמו"כ ניתן לתרום מיני מתיקה וארטיק קרח לתשב"ר

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי

לתרומות והשתתפות:

אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
050-55555555

הדלקה – לג בעומר
130
60 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן