ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

חנוכה

חגים
משחק חנוכה חויתי - מתנת גרפולייק

התקשר לבן משפחה אהוב ותגרום לו נחת

ספר למי שמימינך מה גורם לך נחת

ספר בקול
על רגעים מיוחדים של נחת

מה תעשה
בשביל לגרום נחת
למשפחתך?

ספר לחבר שמשמאלך
על הזדמנות בה התגברת על יצרך

הסבר:
מהי גבורה בעיניך?

היזכר
במעשה של גבורה
שהיית עד לו

הבא פסוק
או אמרה שמדברת על גבורה

אמור
3 דברים מיוחדים
עליהם אתה יכול
להודות לבורא

למי היית רוצה להודות?
ועל מה?

הודה לחבר שמימינך על משהו מסוים שעשה עבורך

הבא
2 ציטוטים מהכתובים
על נושא ההודיה

פרגן לחברך
3 מחמאות
מכל הלב

אמור לחבר שלימינך
במה הוא יכול
לפרגן לך

מה תרצה לפרגן
לידיד שיושב מולך?

ספר
למי שיושב לצידך,
מתי פרגנת לאחרונה
למישהו בסביבתך

משחק חנוכה חוויתי
50 ₪
חגים
משחק חנוכה תורני - מתנת גרפולייק

כמה הקפות
עשה יהושע
מסביב ליריחו
בזמן הכיבוש

מי היה
המלך הראשון
שמלך על ישראל

כמה שנים
חי שמואל הנביא

איזה
פרק בתהילים
הוא הקצר ביותר

כמה נרות
מדליקים
 המהדרין מן המהדרין

לבית הלל
מה הסדר
מוסיף והולך
או פוחת והולך

מה ההלכה כבתה זקוק לה או אין זקוק לה

פתילות ושמנים שאין מדליקין בהם בשבת האם מדליקין בהם בחנוכה

מה הדין
שכח לומר
ועל הניסים
בברכהמ"ז

כמה ס"ת
מוציאים בשבת חנוכה
שחל בו ר"ח טבת

האם אומרים
בחנוכה
הלל השלם
או חצי הלל

האם
מותר לאכול
לפני הדלקת נר חנוכה

איזה פתרון נתנו החרטומים לחלום פרעה ואיזה פתרון נתן יוסף?

וירדו אחי יוסף,
למה לא כתב
בני יעקב

מי היה
המתרגם
בין יוסף לשבטים

את מי מהשבטים
השאיר יוסף
בבית האסורים
כשעלו להביא את בנימין,
ולמה דווקא אותו

משחק חנוכה תורני
50 ₪
אירועים

ערב לביבות ומסיבת חנוכה
משפחת ישראלי

חנוכה תשפ"ג

ברוכים הבאים

שלט סט חנוכה קלאסי
150
50 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד 'חנוכה געלט'

לבני קהילתנו הקדושה חברי ארגון "משוננים"

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

יום ג' דחנוכה תשפ"ג 

שלט לחנוכה R 1*3
300
150 ₪
אירועים

ארגון למצוינים "מאור התורה" ירושלים

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים הבאים+

למסיבת חנוכה

למצטייני הארגון שנבחנו על מאות דפי גפ"ת

ומעמד חלוקת פרסים השנתית

חנוכה תשפ"ג

שלט לחנוכה שערי זהב 1*3
300
170 ₪
הזמנות

הזמנה 

כסלו תשפ"ג

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
ידידינו המחנך היקר

הרב אלחנן כהן שליט"א

להסב בשבת אחים גם יחד
להודות על הניסים ועל הנפלאות
שעשה עימנו בימים ההם בזמן הזה

ב"מ++סיבת חנוכה"

שיתקיים ביום שלישי נר ב' דחנוכה
באולם הכינוסים בשעה 5 אחה"צ

"כי נר+ מצוה+ ותורה אור+"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובצהלה

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה F7
120
89 ₪
הזמנות

בס"ד

קהילת "בני אורה וישועה"
ירוחם+

הזמנה

לבני הקהילה שיחי' ומשפחותיהם
שמחים אנו להזמינכם לערב של גיבוש לבבות,
שירה והלל על הנסים ועל הנפלאות

מסיבת חנוכה המרכזית

שתתקיים אי"ה  ביום ראשון א' בטבת,
נר שמיני של חנוכה-
 בשעה 18:30
באולם בית הכנסת  רח' שיר והלל 45

                  18:45 "קבעום ימים טובים"
                  התכנסות. כיבוד חלבי עשיר
                  19:30 "עוסקי תורתך"
                  דרשת מורנו הרב שליט"א
                  20:30 "קבעו שיר ורננים"
                  שירי שמחה והתעלות עם הרב ניסן לוצקער

                  21:30 "ועל הנפלאות"
                   מופע מרהיב לצאן קדושים עם קוסם ולהטוטןכולם מוזמנים. כולם מגיעים.
כולם שמחים יחד.

המארגנים

הזמנה ותכניה מסיבת חנוכה F8
120
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ב

לכל בני משפח+תנו החשובים
ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במ++סיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד על הניסים והנפלאות+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

זיידי ובאבי שיף

הזמנה למסיבת חנוכה
45 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ג

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת חנוכה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

המשפחה

הזמנה מסיבת חנוכה V6
100
72 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ג

הזמנה של אורה

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת חנוכה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

"כדי להודות ולהלל+"
בשירה וזמרה בהלל והודאה+


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

הנהלת הקהילה

הזמנה מסיבת חנוכה V5
120
75 ₪
הזמנות

ערב לביבות
שבת אחים גם יחד+
משפחת
ישראלי

חנוכה שמח
ומאיר!

מדבקה מרובע חנוכה
35
10 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ב

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
ידידינו המחנך היקר

הרב סנדר לנגזאם שליט"א

להסב בשבת אחים גם יחד
להודות על הניסים ועל הנפלאות
שעשה עימנו בימים ההם בזמן הזה

ב"מ++סיבת חנוכה"

שיתקיים ביום שלישי נר ב' דחנוכה
באולם הכינוסים בשעה 5 אחה"צ

"כי נר+ מצוה+ ותורה אור+"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובצהלה

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף

במסיבת ח+נוכה+

יחד כל המשפחה עם סבא וסבתא
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא

הזמנה למסיבת חנוכה
80
50 ₪
הזמנות

בס"ד כסלו תשפ"ד

 להודות ולהלל

הזמנה אישית

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר

למסיבת
חנוכה והודאה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב
בשירה וזמרה בהלל והודאה

ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות+!

המצפים לבואכם

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה V55
80
45 ₪
הזמנות

ותורה אור

כסלו תשפ"ב

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
ידידינו המחנך היקר

הרב סנדר לנגזאם שליט"א

להסב בשבת אחים גם יחד
להודות על הניסים ועל הנפלאות
שעשה עימנו בימים ההם בזמן הזה

ב"מ++סיבת חנוכה"

שיתקיים ביום שלישי נר ב' דחנוכה
באולם הכינוסים בשעה 5 אחה"צ

"כי נר+ מצוה+ ותורה אור+"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובצהלה

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה F6
120
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

לכל בני משפח+תנו החשובים
ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף שבת אחים+ גם יחד+

במ++סיבת חנ++וכה

להודות ולה+לל יחד על+ הניסים והנפלאות+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה בשעה 8:00 בערב בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

סבא וסבתא

חנוכה שמח
40 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
חנוכה געלט

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
אור הנר
עפולה

הזמנה מסיבת חנוכה V7
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד
חנוכה תשפ"ד

הזמנה
לכל בני משפחתנו
החשובים והאהובים
הננו להזמינכם להשתתף

במסיבת
חנוכה

יחד כל המשפחה הנפלאה
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

סבא וסבתא

הזמנה למסיבת חנוכה – חלון נוף
80
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית
לכל בני משפח+תנו החשובים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא
קומ+זינג++

חנוכה לרוחב
60
40 ₪
הזמנות

בס"ד כסלו תשפ"ד

הזמ+נה של++ אורה+

הזמנה

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
חנוכה

שיתקיים
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

"כדי להודות ולהלל"
בשירה וזמרה בהלל והודאה+


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות+!

המצפים לבואכם

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה V44
80
55 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
הלל והודאה
לכל בני החבורה

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
החשמונאים

הודעה חנוכה V9
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית ולבבית

לכל הצוות היקר והחשוב
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+ בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

הנהלת "אור לילד"

חנוכה לרוחב D5
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

ה+זמנה אישית+
לכל הילדים היקרים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+
תוכניות והפתעות מרתקות

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בבית הכנסת רחוב האמונה 24 שדרות

המצפים לבואכם

חבורת 'אבות ובנים'

חנוכה לרוחב N8
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית 

לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

סבא וסבתא קורצ++יש
כפר יונה

חנוכה לרוחב D5
60
30 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב
קה+ל "בני משה וירוחם+"
עתלית+

הודעה חשובה
לקראת סוף שנת הכספים

זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה
ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 %
מסכום התרומה

לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

החכם עיניו בראשו והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה Q2
50
50 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ד

הודעה משמחת

הננו להודיע כי ב"ה לאחר מאמצים מרובים
אושרה הכרה לקהילתנו

להחזר מס לפי סעיף 46
והחל מהיום ניתן לקבל החזר ממס הכנסה
ע"ס 35% על כל תרומה

שותפים יקרים שלנו, זו ההזדמנות שלכם!
גם תורמים להחזקת והקמת
היכלי התורה התפילה והחסד
וגם מקבלים החזרי מס
הרווח הכפול שלכם!

ניתן לתרום לבית מדרשנו: בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש "ביהמ"ד זקני צפת"
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

בברכת התורה
וועד הק+הילה

הודעה על אישור קבלת סעיף 46
50
50 ₪
הודעות

בס"ד טבת תשפ"ד

לקראת סוף שנת המס

תורמים וזוכים בכפליים!

בימים אלו עם סוף שנת 2023

ניתן לתרום ולקבל החזר מס
בגובה 35 % מסך התרומה

שותפים בזכויות תורה וחסד ונהנים מהחזרי מס


החכם עיניו בראשו.

לבירורים חייגו 054-222222 

בכבוד רב ותזכו למצוות, הנהלת הקופה

סעיף 46 – לרוחב
70
45 ₪
הודעות

בס”ד

בזאת תיוושעון

ידועים דברי האריז"ל המובאים בספר "בת עין" בגודל חשיבות
היום הגדול "זאת חנוכה" שהוא יום המסוגל לישועות 
כולל "שיר התורה" שמח לבשר לתושבי עירנו
כי לקראת+ היום הגדול  יערך אי"ה+

 מעמד תפילה מיוחד
ביום "זאת חנוכה"

על פי  הסדר שתיקן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

שרבים ראו בו ישועות גדולות בזיווגים ובזרע של קיימא בפרנסה
בחינוך הילדים בשלום בית ובהצלחה בכל הענינים


לפני התיבה יעבור לתפילת מנחה 
רב ביהכנ"ס
הרב שמעון העמסוני שליט"א
ובתפילה המיוחדת יעבור 
הרב צוריאל משגבי שליט"א


המעמד יערך אי"ה ביום שני ב' בטבת  (26.12.22)
בבית הכנסת "בסתר עליון" רחוב הפלאות 27
בשעה 16:00

להעברת שמות לתפילה ניתן לפנות לרב שמשון ריקל 05205-222222

עזרת נשים פתוחהתפילת זאת חנוכה
75
45 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב
קה+ל "בני משה וירוחם+"
עתלית+

הודעה חשובה
לקראת סוף שנת הכספים

זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה
ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 %
מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

החכם עיניו בראשו והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה Q3
50
50 ₪
הודעות

                   בס”ד

ערב חנוכה תשפ"ד לפ"קזמנים לימי החנוכה הבעל"ט

מנחה 5:00
מעריב בזמן ר״ת
הדלקת הנרות מיד אחר מעריב

 
מעמד "הדלקת נרות חנוכה"
ו"מסיבת לחיים+"

בכל לילה בשעה 8:30
מוצש״ק בשעה 9:00
 
עריכת השלחן הטהור
ליל שבת חנוכה 10:00 

סעודת "זאת חנוכה"
יום ה׳ בערב בשעה 9:00

זמני קבלת קהל וחלוקת "חנוכה געלט"
בכל לילה אחר לחיים עד שעה 10:15
ליל זאת חנוכה משעה 8:00 עד 9:00

ליתר פרטים ולזמנים  קול הקהילה 050-2222222"א פרייליכען חנוכה"

זמנים לחנוכה D5
75
54 ₪
הזמנות

בס"ד

קהילת "בני אורה וישועה"
ירוחם+

הזמנה

לבני הקהילה שיחי' ומשפחותיהם
שמחים אנו להזמינכם לערב של גיבוש לבבות,
שירה והלל על הנסים ועל הנפלאות

מסיבת חנוכה המרכזית

שתתקיים אי"ה  ביום ראשון א' בטבת,
נר שמיני של חנוכה-
 בשעה 18:30
באולם בית הכנסת  רח' שיר והלל 45

                  18:45 "קבעום ימים טובים"
                  התכנסות. כיבוד חלבי עשיר
                  19:30 "עוסקי תורתך"
                  דרשת מורנו הרב שליט"א
                  20:30 "קבעו שיר ורננים"
                  שירי שמחה והתעלות עם הרב ניסן לוצקער

                  21:30 "ועל הנפלאות"
                   מופע מרהיב לצאן קדושים עם קוסם ולהטוטןכולם מוזמנים. כולם מגיעים.
כולם שמחים יחד.

המארגנים

הזמנה ותכניה מסיבת חנוכה F8
120
89 ₪
זמנים הודעות

מוסדות וקהילת
קאפיש - ליפשיץ
בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

חנוכה תשפ"ג

בר+וכים הבאים בשם ה+'
הננו להודיע
כי נזכה לבואו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לעירנו

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ידליק במנורה של כ"ק רבנו
אדמו"ר בעל "אור ישראל" זצוקלל"ה 

בבית מדרשינו רחוב אור התורה 45
בית שמש

הדלקת נרות חנ+++וכה
 בשעה 9:00 בערב 

לאח"מ יתקיים "לחיים טיש"

וחלוקת מעות חנוכה לשמירה ולברכה

בברכת "באורך נראה אור"

הגבאים 

הדלקת נרות חנוכה 7
120
85 ₪
הודעותבס"ד

שטיבלאך אור הגנוז

מגבית
"נר למאור" חנוכה

גודל הענין של נר למאור בבית המדרש ביומי דחנוכה
מובא בספר קדושת לוי על חנוכה (קדושה שלישית)


"בזו הזמן עשו ישראל בודאי מצוה בנרות, כגון בנר שבת  

ובנר התפלה, ועלתה אלו הנרות של שבת
ושל בית
 הכנסת למעלה לפני הבורא ברוך ה+וא,
ובהתעורר זה  
המצוה נעשה לישראל תשועה+"   

שם________________ טלפון_____________
חודש__________
לזכות / לע"נ ___________________________

קחו חלק בהחזקת הבית המדרש ע"י "נר למאור"
ותזכו ע"י זה לכל הארות והשפעות של נרות חנוכה 

[] נר למאור לחודש ______________________1800 ש"ח


[] נר למאור חצי חודש
____________________ 600 ש"ח


[] נר למאור שבוע
________________________ 450 ש"ח


[] נר למאור ליום
________________________ 100 ש"ח               

   

                                    


ליתר פרטים ולקנות זכות נא לפנות להר"ר בערל כץ הי"ו

050-22222222

"הרגיל בנר הווין לן בנים תלמידי חכמים"
בשכר זאת תזכו לבנים המאירים את העול+ם

מגבית חנוכה נר למאור 2
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס”ד

ערב חנוכה
תשפ"ג

בית המדרש "נס לשושנים" קרית גת

קבעו שיר ורננים

הודעה לקראת+ ימי החנוכה הבעל"ט

הננו שמחים להודיע
לכל ציבור שוחרי התורה בקהילתנו 
כי לקראת ימי החנוכה בהם תקנו חז''ל להודות ולהלל 

יערך אי"ה שיעור הכנה
ויישמעו דברים מאירים
בעבודת ימי החנוכה 

מפי המשפיע והחוזר, הגאון הגדול, פה מפיק מרגליות
רבי ישראל ליכטער שליט"א
רב רמה ח' בקרית גת

בליל שבת קדש פרשת וישב 
בהיכל ביהמ"ד ''נס לשושנים''
רח' הכבירים 45 
בשעה 20:30

בברכת "כי נר מצוה ותורה אור"

שיעור הכנה לחנוכה
75
45 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב

לקראת סוף
שנת הכספים

זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה
50
50 ₪
זמנים הודעות


לקראת סוף
שנת הכספים 

זו ההזדמנות של כולנו לתרום
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
אצל הגבאים
או בעמדות "נדרים פלוס" בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהכנ"ס משכן יעקב וחנה”
חשוב למלא כתובת מייל
לקבלת הקבלה במייל במיידי

החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
הגבאים

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנת הכספים
50
50 ₪
זמנים הודעות

מוסדות
"בית המאורות"
רחוב הנרות 24, ירוחם יצ"ו

חנוכה תשפ"ג

ברוכים הבאים בשם ה'
הננו להודיע
כי מו"ר הגאון הצדיק

רבי שמשון רוזנבלום שליט"א

ישהה בעירינו ירוחם יצ"ו
מיום שלישי כ"ו כסליו, אור לנר ג' דחנוכה

הדלקת נרות חנוכה
מידי ערב בשעה 8:30
בבית מדרשינו רחוב הנרות 24

סדר שבת חנוכה - פרשת מקץ  
אפשר לשמוע ב"קול בחצרות הקודש" 

סעודת זאת חנוכה
ביום שני פרשת ויגש, ב' טבת לאחר מנחה
מנחה בשעה 4:15


קול "בחצרות הקודש"
הודעות ושיעורים
04-4440-5836

הדלקת נרות חנוכה
120
85 ₪
זמנים הודעות

בית מדר+ש גבוה+
"נר מצוה" ליקוועד סיטי

בנשיאות מורנו הגר"י פקשוץ שליט"א

בעזהשי"ת, חנוכה תשפ"ג

זמנים לחנוכה תשפ"ג

מנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
מעמד "מסיבת חנוכה+ מרכזית+" 
בשיר הלל והודאה על הניסים ועל הנפ+++לאות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שבת אחים ליל שבת ......................................21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
התוועדות לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב - מעמד שריפת הפתילות

בברכת "ושם נדל+יק המנורה ע"י כהניך הקדושים+"
וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 4
150
65 ₪
הודעות

בס"ד                                                                                                                 זאת חנוכה שנת תשפ"ד לפ"ק

מעמד הישועות

גלוי וידוע לכל גודל העת רצון של יום הנשגב
זאת חנוכה
ועל כן נתאסף כולנו ב"ליל זאת חנוכה" להעתיר ולהתפלל על כל אחד ואחד מאיתנו
שיוושע במהרה
ובניקל  בכל משאלות ליבו בשעה טובה ומוצלחת!

סדר המעמד
שתתקיים בס"ד ליל שישי נר ח' דחנוכה בהיכל ביהמ"ד

בשעה  10:00
נשמע דרשת התעוררות בגודל קדושת היום
ע"י הר"מ המשפיע הגרי"ז גולדמאן שליט"א
בענין האיך אני יכול לזכות לקבל כל ההשפעות שנשפעו בימי החנוכה
10:30 - אמירת כל ספר תהילים
10:45 - אמירת יהי רצון והזכרת כל שמות התלמידים בפרטות
ע"י כל אחד ואחד "המתפלל בעד חבירו הוא נענה תחילה"

11:30 – מעמד "קבלות טובות" ע"י כל תלמידי הישיבה
12:00  - יוצאים בצוותא חדא לעבר הציון הצדיק זי"ע
עם מורנו המשפיע  שליט"א
"א ליל שישי פארברענג"
בהתעוררות גדולה ודביקות עילאה

ידוע לכולם איך שזמן קצר אחר מעמד הקבלות טובות,
נסגרו עשרות שידוכים באופן פלאי ביותר ב"ה

זיי נישט קיין נאר, און טו די ריכטיגע שריט
פאר דיין לעבנס שידוך!

                         

         האט'ס גע'פועל'ט
        אלעס גוט'ס

הודעה זאת חנוכה V9
100
72 ₪
זמנים הודעות

            בעזהי"ת חנוכה תשפ"ד

זמנים לחנוכה תשפ"ד
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב
בהיכל הישיבה בפתח חדרו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
סדרי מעמד חלוקת "חנוכה געלט" לבחורי הישיבות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
‎מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שוה"ט ליל שבת (בביהמ"ד הגדול)...............21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
שוה"ט לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב
מעמד שריפת הפתילות

וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 2
150
65 ₪
זמנים הודעות

ערש"ק חנוכה תשפ"ג

שולח+ן הטהור
לכבוד יום
'זאת+ חנוכה+'

אי"ה יערוך
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ביום שני פר' ויגש  'זאת חנוכה'

לאחר תפילת  מ++נחה
תפילת מנחה  בשעה: 16:00 


מעמד
'שריפת הפתילות'
לאחר תפילת מעריב

בברכת 
א פריילעכען חנוכה

וועד הקהילה

טיש זאת חנוכה 9
120
85 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לחתננו היקר
המאיר באור התורה
ומלא במידות טובות

הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו

אגר+ת שלוחה בזאת לחתננו היקר פאר המעלות+

על הניסים ועל הנפלאות, עלינו בחנוכה להודות+

בשיר ור+ננים אנו משבח+ים ומרוממים על זאת+

הנה קרב היום הגדול יום הנשואין, יום הכלולות+

מנחה+ שלוחה מנורת כסף המאירה באור יקרות+

ביתכם יהא תמיד מלא אורה והשראת השכינה+

ותזכו לשתי שולחנות במקום אחד תורה וגדולה+

סימן טוב ומזל טוב לאורך ימים באושר ושמחה+

מזמור שיר חנוכת הבית וע"י כהנך נדליק המנורה+

מברכים ומעניקים מכל הלב

המחותנים משפחת שיפמן

ברכה לחתן חנוכה 2
110
65 ₪
ברכות לחתן וכלה

בעזהשי"ת כסליו תשפ"ד

שיר ורננים

לחתננו היקר
המאיר בתורה וחסידות ובמידות טובות מאירות
הבה"ח
אברהם שפיץ ני"ו

"שהח+יינו וקיימנו והגיענו ל+זמן הזה+"
הנה באים ומתקר+בים הימים ה+נשגבים והנעלים+
נרגשים לקר+את שמחת הנישואין ששים ושמחים+
רננו צד+יקים בשיר+ ורננים על הנפלאות והניסים+
ובימים ההם בזמן ה+זה השפעות טובות ממרומים+
תה+א השעה הזאת שעת רחמים ורצון מן השמים+

המנורה+ הטהורה בכסף צר+וף מזוקק שבעתיים+
לחתנינו ה+יקר+ נשגר כמנה+ג ישראל קד+ושים+
להדלקת הנר+ות הללו להמשכת דורות ישרים+
וכמובא בספר+ים הקד+ושים דברים נפל+אים+

קח נא את ברכותינו בעת+ הזאת מל+א חפניים+
ובזכות חשמונאי ובניו נראה ניסים כבימים ההם+
דרך מצות+יך נרוץ בה+תלהבות ובל+בב שלם+
שלא תמוש הת+ורה מפיכם ומזרעכם לעולם+

האר פניך ונושעה+ בקרוב בתשועת עולמים+
מאור ה+גנוז בתורה באספקלריית הצדיקים+

א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים המחותנים
משפחת יעקוביץ
ביתר

ברכה לחתן חנוכה הנרות הללו קודש הם
120
95 ₪
ברכות לחתן וכלה

בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ב

לכבוד חתננו היקר
המאיר בתורה ובמידות טובות ומאירות

הבה"ח יעקב ויינר ני"ו

שמונת ימי החנוכה הבאים לקראתנו
בהלל והודאה חכמינו ז"ל קבעו
מאי חנוכה שאלו, פך שמן טהור מצאו
הלל והודאה וימים טובים, לכן עשהו

זכר לנס, ל"ו נרות בזמן הזה מדליקין
ל"ו שעות שהאיר אז לאדם הראשון
מסכתות הש"ס ל"ו, גם המה מרומזין
נר מצוה ותורה אור אחוזין ודבוקין

בעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
ימי הניסים המסוגלים להפוך חשיכה לאורה

נצרף ברכותינו ואיחולינו להחתן והכלה
ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
רם ונישא, בניכם מאירים סביב כשתילי זית
גדולה ותורה יחדיו יהיו מאוגדים
רגשי אהבה ושמחה תמיד מאוחדים

א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים המחותנים
משפחת ברוכמן

ברכה לחתן חנוכה 5
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לך נאה לשבח
לחתננו היקר שביקרים
המאיר באור התורה ומלא במידות טובות+

הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו

בימי חדוה ואור+ה הזמן קא גר+ים להודות - בתוד+ה ובה+לל וקול+ זמרה+

ת+הא השעה ה+זאת שעת רחמים ועת רצון - נודה על הניסים ועל  התשועות
נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה - השפע מאז ישפיע שפע רב על ראש חתן דנן
מנותר קנקנים נעשה נס לשושני''ם -  וגברו בני החשמונאים הכהנים הגדולים
שפתותינו מרחשין בתפילה ותחנונים - להמשיך השלשלת על דרך הקדושה

שערי ר+חמים פתוחים  - ויזכנו לגדל בנים תלמידי חכמי''ם עוסקים בתורה+
יצו ד+' את הברכה בימי חנוכ''ת הבי''ת -  בהני תלת מילי בני חיי ומזוני רויחי
ידו פשוטה+ להטיב לנו ח+תימה טובה ומתוקה - עד היום הגדול זאת חנוכה

והריקות+י לכם ברכה אלף פעמים ככה - תנו רבנן מצות נר חנוכה איש וביתו
דשנת בשמן ר+אשי - חתן תד+ליק נירות  - דורות ישרי''ם יזכה+ להעמיד+
הרחמן הוא יעשה לנו נסי''ם+ כמו שעשה ל+אבותינו בימים ההם בזמן הזה


מברכים ומעניקים
מכל הלב

המחותנים
משפחת שיפמן
ביתר

ברכה לחתן חנוכה I3
110
65 ₪
ברכות לחתן וכלה

בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ב

לכבוד חתננו היקר
המאיר בתורה ובמידות טובות ומאירות

הבה"ח יע+קב ויינר ני"ו

שמונת ימי החנוכה הבאים לקראתנו
בהלל והודאה חכמינו ז"ל קבעו
מאי חנוכה שאלו, פך שמן טהור מצאו
הלל והודאה וימים טובים, לכן עשהו

זכר לנס, ל"ו נרות בזמן הזה מדליקין
ל"ו שעות שהאיר אז לאדם הראשון
מסכתות הש"ס ל"ו, גם המה מרומזין
נר מצוה ותורה אור אחוזין ודבוקין

בעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
ימי הניסים המסוגלים להפוך חשיכה לאורה

נצרף ברכותינו ואיחולינו להחתן והכלה
ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
רם ונישא, בניכם מאירים סביב כשתילי זית
גדולה ותורה יחדיו יהיו מאוגדים
רגשי אהבה ושמחה תמיד מאוחדים

א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים המחותנים
משפחת ברוכמן

ברכה לחתן חנוכה 1
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ג

כי אתה תאיר נרי
לידידנו הדגול המאיר+ באור יקרות
עמלו ואושרו בתורה+, טוב שמו משמן טוב

הרה"ח משה חשמונאי ני"ו

בבוא עת ההלל והודאה+
זמן של נפלאות ניסים ואורה
שלוחה בזה הברכה+ וההוקרה+
כאות חיבה לשותף בהיכלי התור+ה
כי "נר מצוה ותורה אור" תומך ומזריח באהבה+
בזכותו שוקדים עמליה על דלתותיה יומם ולילה+

ברכותינו לחג האורה והשמחה+
שתמשיכו בפעליכם בדרך האורה 
להמשיך ולהשפיע אך חסד וטובה+ 
ולהעלות נרות עד שתהא השלהבת עולה+
לאורך שנים טובות לתפארת הממלכה

שתזכו יחד עם ב"ב לבית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+ וצהלה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,

מברכים באהבה

מוסדות אור התורה
מירון - קוממיות

ברכה מנורה זהב
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב

לחתננו המאיר+ באור יקרות
עמלו בתורה+, טוב שמו משמן טוב

הבה"ח יוסף שלמה דסקל ני"ו

בבוא עת ההלל והודאה+
עת אורה ושמחה+
שלוחה בזה המנורה+
כאות חיבה לעומל ביגיעה+
כי נר מצוה ותורה אור מקיים באהבה+
שוקד על דלתותיה יומם ולילה+

ברכותינו לחג האורה והשמחה+
שתמשיך בדרך האורה זו תורה+
לעלות מעלה במעלות היראה+
להמשיך ולהשפיע על כולם שמחה+
ולהעלות נרות עד שתהא השלהבת עולה+
לאורך שנים טובות לתפארת המשפחה+

לזכות לבנות בית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,
אמן

מברכים באהבה

המחותנים
משפחת שטארק

ברכה לחתן חנוכה 4
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

כדי להודות ולהלל
לידידנו היקר
הנבחר שבמבחר
צרוף ומזוקק
שמן זית+ זך

הרה"ח מ++שה קלמנ++וביץ ני"ו

יעלו השלהבות
ויציתו אור בלבבות
תתרבה אז השמחה
בהידור ובחדווה עילאה

לך נאה לשבח

על לב מלא נתינה מאירה
טוב שמו משמן הטוב
נאמר הלל – באהבה ובהערכה
על הניסים ועל הנפלאות
שנבשר תמיד בשורות טובות!

מברכים ומאחלים
מכל הלב

יעקב בריק

ברכה לחנוכה S4
100
54 ₪
אירוסים

בעזהשי"ת כסליו תשפ"ד

לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ


שיר+ חנוכת הבית, לכו נר+ננה לצור ישעינו ונריעה+
ימים אלו אשר+ נקבעו ימים טובים בה+לל והוד+אה
רון שיר ושבח+ שהחיינו וזיכנו בח+תן מהודר ונאה+
ומאיר+ את העולם בתורה ומעש"ט, מנורה הטהורה
ראשו ור+ובו שקוע באוריית+א, מלא וגדוש בתורה+
נעים הליכות, פך שמן טהור+ מופלג ביראה טהורה+
נח+מד למעלה ואהוב למטה, גליה לדרעיה ואתי נהורא
ימים ולילות עוסק בהתמדה בתורה, כחשיכה כאורה
מהדר+ מן המהדרין, שלך גדולה שאתה מטיב בתפארה

החתן החשוב
כמר יוסף קאליסק שליט"א

שבח יקר בעת הקרבת מנחה לחתן היקר המהולל בתשבחות
יהיו לר+צון אמרינו בהעלותנו את הנרות נצרף מיטב ברכות
רגיל בנר+ מצוה ואור ת+ורה הווין ליה בנים ת+למידי חכמים
ותזכו לדורות ודורי דורות ישרים מבורכים יר+אים ושלמים
רצוניכם ומשאלות+יכם ה' ימלא, בעת רצון שהשלהבת עולה
נועם וברכת ה' בביתכם מלא, בתורה וגדולה על השלחן יעלה
נת+מלא הבית כולו זיו ואורה, והשכינה תמיד תהא בו שורה
יעמוד עדי עד לת+פארת-הבית+, בנים ובני בנים כשתילי זית
מזל וברכה+, ור+וב הצלחה, בכל+ העניינים בשפע וברווח+ה


א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים
המחותנים

ברכה לחתן חנוכה חרוזים שיר ורננים
120
95 ₪
אירוסים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

שורי כלתינו היקרה שתחי'

לך נ+++אה לשבח
לקראת ימי החנוכה ימי האורות
הננו לברך ולאחל לך ברכות מ++אירות 


ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
ר+ם ונישא, בניכ++ם מאירים מסביב כשתילי זית
ת+++ורה וגדולה יחדיו יהיו מאוג++דים
רגשי אה+בה ושמחה תמיד מאוחד+ים

בסימן של הודעה והלל+
נודה+ על העבר ונמשיך להתפלל+
שניסים ילווך בד+רך של טבע
וסיעת+א דשמיא תהיה אצלך קבע
בבית+כם תשרה השכינה כבמקדש
ונזכה כולנו שיפציע כבר אור+ חדש

          פריילעכן לעכטיגען חנוכה 
             מאחלים

             המחותנים בלוי

ברכה לחנוכה לכלה S4
100
54 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב

לחתננו היקר
הנבחר שבמבחר
צרוף ומזוקק
שמן זית+ זך

הבה"ח משה קלמנוביץ ני"ו

יעלו השלהבות
ויציתו אור בלבבות
תתרבה אז השמחה
בהידור ובחדווה עילאה

לך נאה לשבח

על חתן כלי מלא חכמה
טוב שמו משמן הטוב
נאמר הלל – באהבה
על הניסים ועל הנפלאות
שנבשר תמיד בשורות טובות!

מברכים ומאחלים מכל הלב

המחותנים+ משפח+ת וייסמן

ברכה לחתן חנוכה 3
100
80 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד חנוכה תשפ"ב

"וקבע+ו ימי חנוכה... להודות ולהלל"

להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב

הרב משה קלאפאולץ שליט"א

מחנך כתה ו' בתלמוד תורה

בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה

ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך

אל מול פני המנורה יאירו הנרות

זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא

עד שתהא השלהבת עולה מאליה

בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין

למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך

ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים

תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"

מברך מכל הלב

משה יוסף בירנבוים

מנהל התלמוד תורה

ברכה למחנך חנוכה 2
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בעזהשי"ת
חנוכה תשפ"ד

מנחה זו נתונה
בהוקרה ובידידות
לכבוד האברך היקר,
המו"מ בכל מידה נכונה
ובכל מעלות שמנו חז"ל
כשמן הטוב תורק שמו

הרב מאיר שטיין שליט"א
מחנך ת"ת ילדי חסידים

בימי האורה האלו אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על הכוחות העצומים שאתה משקיע לילות כימים
בעבודת הקודש הקשה שבמקדש,
להאיר ולהיטיב את הנרות - נר ה' נשמת אדם,
בהארת פנים בלב רחום ובחכמה יתירה
לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד
של המלמדים ושל התלמידים
מתוך אהבה ומסירות בלתי יתוארולא נצרכא אלא לברכה מעומק הלב,
שבזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכה לראות
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים 
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה בביהמ"ק
במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוקירו ומכבדו

ברוך שיינער
בשם הנהלת המוסדות

ברכה למחנך חנוכה 1
120
100 ₪
ברכות

בס"ד, כסלו תשפ"ד 

"כי אתה תאיר נרי"
בימי החנוכה הקדושים והמאירים 
הזדמנות נפלאה להודות 
לידידינו מאיר נתיבים לנפשות התלמידים

הרב דן כהן שליט"א

משים לילות כימים ללמד לחכמים דעה 
הליכות עולם בדרך ישרה 
להרבות השראת השכינה 

ועל כולם נברך בברכה רבה
בשם בני היכלא כל הישיבה הרוממה 
הוגי שעשועים באהלי תורה והוראה
להתענג על ה' ויתן לך משאלות לבא
וחפץ ה' בידך תמיד מצליח מעלה מעלה
בימי החנוכה הק'
נברכך שתזכה יחד עם ב"ב

לבית של תורה ואורה
עם מלוא חפנים שמחה וצהלה
ודורות ישרים מבורכים לתפארה
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה,

מברכים ומוקירים

 הנהל+ת הישיבה+
רבנן ותלמידה+ון


ברכה תודה חנוכה לאיש חינוך
100
75 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד חנוכה תשפ"ד

"וקבעו ימי חנוכה... להודות ולהלל"

להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב

הרב משה קלאפ+++אולץ שליט"א

מחנך כתה ו' בתלמוד תורה

בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה

ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך

אל מול פני המנ+ורה יאירו הנרות

זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא

עד שתהא השלהבת עולה מאליה

בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין

למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך

ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים

תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"

מברך מכל הלב

משה יוסף בירנבוים

מנהל התלמוד תורה

ברכה למחנך חנוכה 3
100
74 ₪
אירוסים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

שורי כלתינו היקרה שתחי'

לך נ+++אה לשבח
לקראת ימי החנוכה ימי האורות
הננו לברך ולאחל לך ברכות מ++אירות 


ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
ר+ם ונישא, בניכ++ם מאירים מסביב כשתילי זית
ת+++ורה וגדולה יחדיו יהיו מאוג++דים
רגשי אה+בה ושמחה תמיד מאוחד+ים

בסימן של הודעה והלל+
נודה+ על העבר ונמשיך להתפלל+
שניסים ילווך בד+רך של טבע
וסיעת+א דשמיא תהיה אצלך קבע
בבית+כם תשרה השכינה כבמקדש
ונזכה כולנו שיפציע כבר אור+ חדש

          פריילעכן לעכטיגען חנוכה 
             מאחלים

             המחותנים בלוי

ברכה לחנוכה לכלה S4
100
54 ₪
אירוסים

בעזהשי"ת כסליו תשפ"ד

לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ


שיר+ חנוכת הבית, לכו נר+ננה לצור ישעינו ונריעה+
ימים אלו אשר+ נקבעו ימים טובים בה+לל והוד+אה
רון שיר ושבח+ שהחיינו וזיכנו בח+תן מהודר ונאה+
ומאיר+ את העולם בתורה ומעש"ט, מנורה הטהורה
ראשו ור+ובו שקוע באוריית+א, מלא וגדוש בתורה+
נעים הליכות, פך שמן טהור+ מופלג ביראה טהורה+
נח+מד למעלה ואהוב למטה, גליה לדרעיה ואתי נהורא
ימים ולילות עוסק בהתמדה בתורה, כחשיכה כאורה
מהדר+ מן המהדרין, שלך גדולה שאתה מטיב בתפארה

החתן החשוב
כמר יוסף קאליסק שליט"א

שבח יקר בעת הקרבת מנחה לחתן היקר המהולל בתשבחות
יהיו לר+צון אמרינו בהעלותנו את הנרות נצרף מיטב ברכות
רגיל בנר+ מצוה ואור ת+ורה הווין ליה בנים ת+למידי חכמים
ותזכו לדורות ודורי דורות ישרים מבורכים יר+אים ושלמים
רצוניכם ומשאלות+יכם ה' ימלא, בעת רצון שהשלהבת עולה
נועם וברכת ה' בביתכם מלא, בתורה וגדולה על השלחן יעלה
נת+מלא הבית כולו זיו ואורה, והשכינה תמיד תהא בו שורה
יעמוד עדי עד לת+פארת-הבית+, בנים ובני בנים כשתילי זית
מזל וברכה+, ור+וב הצלחה, בכל+ העניינים בשפע וברווח+ה


א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים
המחותנים

ברכה לחתן חנוכה חרוזים שיר ורננים
120
95 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס”ד

ערב חנוכה
תשפ"ג

בית המדרש "נס לשושנים" קרית גת

קבעו שיר ורננים

הודעה לקראת+ ימי החנוכה הבעל"ט

הננו שמחים להודיע
לכל ציבור שוחרי התורה בקהילתנו 
כי לקראת ימי החנוכה בהם תקנו חז''ל להודות ולהלל 

יערך אי"ה שיעור הכנה
ויישמעו דברים מאירים
בעבודת ימי החנוכה 

מפי המשפיע והחוזר, הגאון הגדול, פה מפיק מרגליות
רבי ישראל ליכטער שליט"א
רב רמה ח' בקרית גת

בליל שבת קדש פרשת וישב 
בהיכל ביהמ"ד ''נס לשושנים''
רח' הכבירים 45 
בשעה 20:30

בברכת "כי נר מצוה ותורה אור"

שיעור הכנה לחנוכה
75
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ב

לנכדנו היקר והחביב

משה יענקי ני"ו

חנ+++וכה+ שמ+ח+

נברכך מכל הלב
שנזכה כולנו לפעול השפעות טובות ומבורכות מימי חנוכה אלו, חיים של אורה זו תורה, שנהיה אנחנו וצאצאנו תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למעלה ונחמדים למטה, שפע ברכות והצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות.

מעתירים ומאחלים

סבא וסבתא
שטיין

ברכה לדמי חנוכה
25
10 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

לכל בני משפח+תנו החשובים
ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף שבת אחים+ גם יחד+

במ++סיבת חנ++וכה

להודות ולה+לל יחד על+ הניסים והנפלאות+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה בשעה 8:00 בערב בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

סבא וסבתא

חנוכה שמח
40 ₪
ברכות

בס"ד חנוכה תשפ"ד

"כדי להודות ולהלל"


לידידי היקר שלמה גרוס הי"ו

ימי ניסים, הלל ונפלאות, 
שעומדים אנו בהם כעת, אל מול פני הנרות.

הזדמנות נפלאה להודות,
על עוד ועוד עובדות.

יקירי, מודה אני לך על ימים ולילות
על נכסי עצות ותובנות.

רגעים בלתי פוסקים של מוכנות,
לכל ענין עם המון סבלנות.

מסירות כמו אבא לבן,
תמיד בשמחה על הכל כן...

שעות על גבי שעות של הכוונה,
המצאת פיתרון לכל בעיה.

יהי רצון שתוכל להמשיך,
ביד רמה בכולנו להשריש.
עוצמה של נתינה ואמונה,
הצלחה וסוד הגבורה.

בברכת גיט שאבעס 
אין אפרעיילכן חנוכה

חנוך קל++יינע+ר
מכתב הוקרה לידיד /עובד – לחנוכה
150
65 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית
לכל בני משפח+תנו החשובים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא
קומ+זינג++

חנוכה לרוחב
60
40 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ד

שיר ורננים
לידידנו תומך ומחזיק תורה,
רחים ומוקיר רבנן וזכה לבנין וחתנין רבנן,
ידידנו הנעלה והמאיר

הר"ר מנחם פאלק הי"ו

בימי האורה האלו
אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על החזקת התורה באופן נעלה ביותר,
ועל אשר מוזיל זהב מכיסו בעין טובה
וברוח נדיבה מידי חודש בחדשו להחזקת
הבל פיהם של תינוקות של בית רבן,ובעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
בימי הניסים האלו המסוגלים לטובה,
לא נצרכא אלא לברכה,
שזכות התורה ישפיע מלעילא ברכות עד בלי די, 
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
לאורך ימים ושנים טובים
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה
בביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוק+ירו ומכבדו

נחמן מילכיגס
בשם מוסדות רחשי הנר

ברכה לתורם לחנוכה 1
120
95 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ג

כי אתה תאיר נרי
לידידנו הדגול המאיר+ באור יקרות
עמלו ואושרו בתורה+, טוב שמו משמן טוב

הרה"ח משה חשמונאי ני"ו

בבוא עת ההלל והודאה+
זמן של נפלאות ניסים ואורה
שלוחה בזה הברכה+ וההוקרה+
כאות חיבה לשותף בהיכלי התור+ה
כי "נר מצוה ותורה אור" תומך ומזריח באהבה+
בזכותו שוקדים עמליה על דלתותיה יומם ולילה+

ברכותינו לחג האורה והשמחה+
שתמשיכו בפעליכם בדרך האורה 
להמשיך ולהשפיע אך חסד וטובה+ 
ולהעלות נרות עד שתהא השלהבת עולה+
לאורך שנים טובות לתפארת הממלכה

שתזכו יחד עם ב"ב לבית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+ וצהלה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,

מברכים באהבה

מוסדות אור התורה
מירון - קוממיות

ברכה מנורה זהב
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית 

לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

סבא וסבתא קורצ++יש
כפר יונה

חנוכה לרוחב D5
60
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף

במסיבת ח+נוכה+

יחד כל המשפחה עם סבא וסבתא
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא

הזמנה למסיבת חנוכה
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ב

לכל בני משפח+תנו החשובים
ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במ++סיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד על הניסים והנפלאות+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

זיידי ובאבי שיף

הזמנה למסיבת חנוכה
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ג

כי אתה תאיר נרי
בימי החנוכה הקדושים והמאירים 
הזדמנות נפלאה להודות ולהלל 
לידידי מאיר נתיבים ומתיר סבוכים 

הגה"ח רבי יעקב ליבי שליט"א 

משים לילות כימים ללמד לתועים בינה 
לחכמים דעה ולצורבים דרך ישרה
מכתת רגליו בכל פינה 
להרבות השראת השכינה 

ועל כולם נברך ונהלל 
בשם בני היכלא כל החבורה הרוממה 
הוגי שעשועים באהלי תורה והוראה
אשר  מפרי מעשיך המה מתברכים 
מוחך וליבך שם כל הימים להרבות קול התורה והתפילה 
וחפץ ה' בידך תמיד מצליח  מעלה מעלה

בימי החנוכה הק' אברכך שתזכה יחד עם ב"ב
לבית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+ וצהלה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,

מברך מוקיר ומעריך תמיד 

נח טורנער
מוסדות וראו בניו

ברכה מנורה זהב הוקרה לתורם
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

ה+זמנה אישית+
לכל הילדים היקרים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+
תוכניות והפתעות מרתקות

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בבית הכנסת רחוב האמונה 24 שדרות

המצפים לבואכם

חבורת 'אבות ובנים'

חנוכה לרוחב N8
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חנוכה תשפ"ב

לנכדנו היקר והחביב

משה יענקי ני"ו

א+ פ+++רייל+++כען+ חנ++וכה

נברכך מכל הלב
שנזכה כולנו לפעול השפעות טובות ומבורכות מימי חנוכה אלו, חיים של אורה זו תורה, שנהיה אנחנו וצאצאנו תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למעלה ונחמדים למטה, שפע ברכות והצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות.

מעתירים ומאחלים

זיידי ובאבי שטיין

ברכה לחנוכה געלט
25
10 ₪
הודעותבס"ד

שטיבלאך אור הגנוז

מגבית
"נר למאור" חנוכה

גודל הענין של נר למאור בבית המדרש ביומי דחנוכה
מובא בספר קדושת לוי על חנוכה (קדושה שלישית)


"בזו הזמן עשו ישראל בודאי מצוה בנרות, כגון בנר שבת  

ובנר התפלה, ועלתה אלו הנרות של שבת
ושל בית
 הכנסת למעלה לפני הבורא ברוך ה+וא,
ובהתעורר זה  
המצוה נעשה לישראל תשועה+"   

שם________________ טלפון_____________
חודש__________
לזכות / לע"נ ___________________________

קחו חלק בהחזקת הבית המדרש ע"י "נר למאור"
ותזכו ע"י זה לכל הארות והשפעות של נרות חנוכה 

[] נר למאור לחודש ______________________1800 ש"ח


[] נר למאור חצי חודש
____________________ 600 ש"ח


[] נר למאור שבוע
________________________ 450 ש"ח


[] נר למאור ליום
________________________ 100 ש"ח               

   

                                    


ליתר פרטים ולקנות זכות נא לפנות להר"ר בערל כץ הי"ו

050-22222222

"הרגיל בנר הווין לן בנים תלמידי חכמים"
בשכר זאת תזכו לבנים המאירים את העול+ם

מגבית חנוכה נר למאור 2
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בעזהשי"ת
חנוכה תשפ"ד

מנחה זו נתונה
בהוקרה ובידידות
לכבוד האברך היקר,
המו"מ בכל מידה נכונה
ובכל מעלות שמנו חז"ל
כשמן הטוב תורק שמו

הרב מאיר שטיין שליט"א
מחנך ת"ת ילדי חסידים

בימי האורה האלו אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על הכוחות העצומים שאתה משקיע לילות כימים
בעבודת הקודש הקשה שבמקדש,
להאיר ולהיטיב את הנרות - נר ה' נשמת אדם,
בהארת פנים בלב רחום ובחכמה יתירה
לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד
של המלמדים ושל התלמידים
מתוך אהבה ומסירות בלתי יתוארולא נצרכא אלא לברכה מעומק הלב,
שבזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכה לראות
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים 
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה בביהמ"ק
במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוקירו ומכבדו

ברוך שיינער
בשם הנהלת המוסדות

ברכה למחנך חנוכה 1
120
100 ₪
זמנים הודעות

בית מדר+ש גבוה+
"נר מצוה" ליקוועד סיטי

בנשיאות מורנו הגר"י פקשוץ שליט"א

בעזהשי"ת, חנוכה תשפ"ג

זמנים לחנוכה תשפ"ג

מנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
מעמד "מסיבת חנוכה+ מרכזית+" 
בשיר הלל והודאה על הניסים ועל הנפ+++לאות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שבת אחים ליל שבת ......................................21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
התוועדות לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב - מעמד שריפת הפתילות

בברכת "ושם נדל+יק המנורה ע"י כהניך הקדושים+"
וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 4
150
65 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

כסלו תשפ"ב

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
הנדיב הנעלה

הרב שלום דוידוביץ שליט"א

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
ל"חנוכה שמח+ ומ++איר"

"כי נר מצוה ותורה אור"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה
בברכה ובהוקרה

משה ליכטר

ברכה תודה חנוכה
100
75 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית ולבבית

לכל הצוות היקר והחשוב
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+ בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

הנהלת "אור לילד"

חנוכה לרוחב D5
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד
חנוכה תשפ"ד

הזמנה
לכל בני משפחתנו
החשובים והאהובים
הננו להזמינכם להשתתף

במסיבת
חנוכה

יחד כל המשפחה הנפלאה
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

סבא וסבתא

הזמנה למסיבת חנוכה – חלון נוף
80
80 ₪
זמנים הודעות

            בעזהי"ת חנוכה תשפ"ד

זמנים לחנוכה תשפ"ד
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב
בהיכל הישיבה בפתח חדרו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
סדרי מעמד חלוקת "חנוכה געלט" לבחורי הישיבות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
‎מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שוה"ט ליל שבת (בביהמ"ד הגדול)...............21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
שוה"ט לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב
מעמד שריפת הפתילות

וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 2
150
65 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ג

כי אתה תאיר נרי
בימי החנוכה הקדושים והמאירים 
הזדמנות נפלאה להודות ולהלל 
למחנך מאיר נתיבים ומתיר סבוכים 

הר"ר יוחנן שולדרס שליט"א 

משים לילות כימים ללמד תלמידים
להנחילם דרך ישרה, בהירה ומאירה
בלימוד פורה, משלים וסיפורים
המעצימים יראת שמים בילדים הטהורים

ועל כל זאת נברך ונהלל 
על נתינה ללא גבול ומידה
הקשבה הכלה ייעוץ והכוונה
מוחך וליבך שם כל הימים להרבות קול התורה והתפילה 
ולהעלות עוד ועוד תלמידים לדרך הישרה

בימי החנוכה הק' נברכך שתזכה יחד עם ב"ב
לבית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+ וצהלה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,

מברכים מוקירים ומעריכים 

ברון ינובסקי
וההורים

ברכה הוקרה למלמד חנוכה
100
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה