חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

חגים

אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחת פורים

לכל משפחת המלוכה היקרה

ל+++יהודים היתה א+ורה ושמחה וששון ויק+ר

פורים תשפ"ד - מושב פוריא

שלט לפורים מתנה 5
100
50 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לפורים

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
הזמנות ואירועים
מתנה ללג בעומר בשיתוף משרד ירושלים ומסורת ישראל

                  "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי"


מודעה על מסירת שמות לתפילה בלג בעומר
50
0 ₪
בין הזמנים
מתנה להצלחת המערכה

בס"ד

תורה מגנא ומצלא

לבחור היקר והנפלא, נזר הבריאה
נעים הליכות ומעלות, מאיר פנים
הוגה בתורה בשקידה ובאהבה
הבחור היקר ינקי וילר ני"ו

לקראת תחילת הזמן 
אנו מעריכים אותך יחד עם כל בחורי הישיבות 
היושבים ולומדים בהתמדה נפלאה
להצלחת המערכה ולהצלת עם ישראל
לרפואת החולים, לחזרת השבויים בקרוב
ולגאולה שלמה במהרה, אמן

"ובזכות התורה ולומדיה ינצל העולם...

אין שמירה כתורה, אין לומדיה כישראל"

"כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"

המאחלים מעומק הלב
ובברכת הצלחה
"כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך"

באהבה רבה,
אבא ואמא

איחול הצלחה לרגל המערכה ותחילת הזמן 2
10 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לט"ו בשבט

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

פירותיך מתוקין

להורינו היקרים
שתזכו לרוות מלא הכף נחת
מהצאצאים היקרים, הפירות הנאים והמתוקים
שכל נטיעות שנוטעין מכם יהיו כמותכם!

מאחלים באהבה ובהערכה

משפחת קירשנבוים

מתנה לט"ו בשבט תמונת נחת
50
40 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לטו בשבט

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

ל+ידידי ה+יקר

הרב משה ברוך לוי הי"ו

בעת אשר האילנות פורחים ומתחדשים
אברכך מעמקי לבבי

שכל נטיעות יהיו כמות+ך

הצלחה מרובה בכל מעשי ידיך
נחת שמחה ואושר מכל יוצ++"ח פירות נ+++אים ומתוקים

מאחל ידידך

בן ציון כהן

ברכה לט"ו בשבט
50
30 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חודש ניסן

בברכת+ "החודש אשר ישועות בו מקיפ+ות"

משפחת צרינבוים

ברכת האילנות – מתנה
70
55 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת חורף

ביהמ" המרכזי "גשמי ברכה" 

עמק האלה

ותן טל ומטר
25
12 ₪
הזמנות ואירועים
מתנה ללג בעומר פד

קהילת "אור ישראל"

 אור הג++נוז יצ"ו

‎‎‎בברכת הוא ימליץ טוב בעדנו
ויבטל כל הגזירות בביאת גואלנו
הנהלת הקהילה

מתנה ללג בעומר פזמון ואמרתם כה לחי
50
0 ₪
ברכות
מתנת גרפולייק לכבוד טו בשבט

מוגש בהוקרה
לתומכנו היקרים ע"י

קהילת "תפארת"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
כפר הרואה

ברכה נאה לט"ו בשבט – תפילה על האתרוג
40
25 ₪
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה ליהודים

מסיבת+ פורים מש+פחת פ+ריילאך 

פורים תשפ"ד

שלט לפורים מתנה 3
50
15 ₪
בין הזמנים
מתנה לבבית לימי המערכה

בס"ד

ברוכים
הבאים!

למשפחות היקרות מהדרום

אנחנו אתכם
כי כולנו עם אחד
כאיש אחד בלב אחד

בתפילה לה' ובתקווה ואמונה לגאולה הקרובה
שהשלום והשלווה ישובו לשרור בארצינו

נתחזק+ ביחד!

המאחלים מעומק הלב
ובאהבה ורגשי אחווה

משפחת העלינגר

ברכה למשלוחים החמים לחזית ולתושבי הדרום
10 ₪
חגים
משחק חנוכה תורני - מתנת גרפולייק

כמה הקפות
עשה יהושע
מסביב ליריחו
בזמן הכיבוש

מי היה
המלך הראשון
שמלך על ישראל

כמה שנים
חי שמואל הנביא

איזה
פרק בתהילים
הוא הקצר ביותר

כמה נרות
מדליקים
 המהדרין מן המהדרין

לבית הלל
מה הסדר
מוסיף והולך
או פוחת והולך

מה ההלכה כבתה זקוק לה או אין זקוק לה

פתילות ושמנים שאין מדליקין בהם בשבת האם מדליקין בהם בחנוכה

מה הדין
שכח לומר
ועל הניסים
בברכהמ"ז

כמה ס"ת
מוציאים בשבת חנוכה
שחל בו ר"ח טבת

האם אומרים
בחנוכה
הלל השלם
או חצי הלל

האם
מותר לאכול
לפני הדלקת נר חנוכה

איזה פתרון נתנו החרטומים לחלום פרעה ואיזה פתרון נתן יוסף?

וירדו אחי יוסף,
למה לא כתב
בני יעקב

מי היה
המתרגם
בין יוסף לשבטים

את מי מהשבטים
השאיר יוסף
בבית האסורים
כשעלו להביא את בנימין,
ולמה דווקא אותו

משחק חנוכה תורני
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול
40
0 ₪
הזמנות ואירועים
מתנה ללג בעומר בשיתוף משרד ירושלים ומסורת ישראל

  "לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי"


מודעה על מסירת שמות לתפילה בלג בעומר-לעמדה
50
0 ₪
הזמנות ואירועים
מתנה ללג בעומר פד

קהילת "אור ישראל"

 אור הג++נוז יצ"ו

‎‎‎בברכת הוא ימליץ טוב בעדנו
ויבטל כל הגזירות בביאת גואלנו
הנהלת הקהילה

מתנה ללג בעומר פזמון בר יוחאי
50
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק - הילולת רחל אמנו

מזכרת
הוקרה ותודה
מוסדות "בני רחל"

הילולת רחל אמנו
40
30 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
בין הזמנים
מתנה להצלחת המערכה

בס"ד

איחולי הצלחה לבביים

לבחור היקר והנפלא, נזר הבריאה
נעים הליכות ומעלות, מאיר פנים
הוגה בתורה בשקידה ובאהבה

הבחור היקר יוסי לרנר ני"ו

לקראת תחילת הזמן 
אנו מעריכים אותך יחד עם כל בחורי הישיבות 
היושבים ולומדים בהתמדה
להצלחת המערכה ולהצלת עם ישראל
לרפואת החולים, לחזרת השבויים בקרוב
ולגאולה שלמה במהרה, אמן

"ובזכות כח התורה ינצל העולם...

אין שמירה כתורה, אין לומדיה כישראל"

"כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"

המאחל מעומק הלב
ובברכת הצלחה

באהבה רבה,
אבא

איחול הצלחה לבחורי הישיבה לרגל המערכה ותחילת הזמן
10 ₪
בין הזמנים

ישיבה קטנה
"תורת חיינו" ביתר עילית

בראשות מורנו הרה"ג שליט"א

בס"ד אב תשפ"ד

הננו שמחים להודיע לתלמידי ישיבתנו
כי בעז"ה תתקיים מסגרת

ימי מנוחה והתעלות

בימי חודש תמוז הבעל"ט
בקמפוס במושב מגידו

מיום ראשון ועד יום חמישי  פר בלק

בתוכנית:
ו

תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן

מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון

מתן שכרה בצידה:
השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים
לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים 

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

וקווי ה' יחליפו כח

בברכה מרובה

רכזי הקהילה והשייגעניסטים

בלנק להודעות לימי מנוחה וגיבוש N24
90
55 ₪
אירועים

ארגון "יד משה ואהרן" בראשות מורנו ורבנו שליט"א


מסיבת שבע ברכות

לכבוד השמחה בבית מכובדנו הדגול, שליח נאמן ומסור להחיש סיוע לכל נדרש

הרב מנשה ברנברג שליט"א

תומך וסועד נזקקים ונאמנם של גדולי ישראל שליט"א

O סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל P

שלט מזל טוב
250
159 ₪
בין הזמנים

נופשון הקיץ
המשפחתי

בסימן "כולנו אחים"

בס"ד אב תשפ"ד

שמחים אנו לקבל
את פני בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
לנופשון המשפחתי
ך

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר
במושב נחלים+ תובב"א

לבני המשפחה
היקרה שיחיו
וכל הילדים והנכדים

וקווי ה' יחליפו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה.
באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

ההורים

בלנק לנופש D2
85
45 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד, אור ליום מתן תורה ה'תשפ"ד

מֵרְשׁוּת

הָאֵ-ל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא.    וּמֵרְשׁוּת מִפָּז וּמִפְּנִינִים יְקָרָה.
אֶפְתַּח פִּי בְּשִׁירָה וּבְזִמְרָה.    לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְדָר בִּנְהוֹרָא.
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ בְּיִרְאָתוֹ הַטְּהוֹרָה.    וְהִגִּיעָנוּ לִשְׂמוֹחַ בְּשִׂמְחַת הַתּוֹרָה.
הַמְשַׂמַּחַת לֵב וְעֵינַיִם מְאִירָה.    נוֹתֶנֶת עֹשֶׁר וְכָבוֹד וְחַיִּים וְתִפְאָרָה.
מַאֲרֶכֶת יָמִים וּמוֹסֶפֶת גְּבוּרָה.    לְאוֹהֲבֶיהָ וּלְשׁוֹמְרֶיהָ בְּצִוּוּי וְאַזְהָרָה. 
וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי הַגְּבוּרָה.    לָתֵת חַיִּים וָחֶסֶד וְנֶזֶר וַעֲטָרָה.

לְרַבִּי שָׁלוֹם דָּוִד בֶּן רַבִּי אֶלְעָזָר
אֲשֶׁר הַשְּׁלִים הַתּוֹרָה

נְשָׂאוֹ לִבּוֹ בְּחָכְמָה
לְקַיֵּם מִצְוַת כְּתִיבַת סֵפֶר תּוֹרָה
כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְעַתָּה כִּתְבוּ אֶת הַשִּׁירָה
בִּכְתַב יָדוֹ, בִּשְׁלֵמוּת הִדּוּרָהּ
וְזָכָה לְהַשְׁלִים הַמְּלָאכָה
וְהִנֵּה קָמָה וְגַם נִצָּבָהּ
בְּנִדְבַת לֵב וּבְמַחְשָׁבָה בָּרָה
לְהֵיכָל ה' לְהַכְנִיס הַתּוֹרָה
לְמַעַן יִלָּמְדוּ יָמִים רַבִּים בְּתִפְאָרָה


וּבִשְׂכַר זֶה תִּזְכֶּה מֵאֵ-ל נוֹרָא.    לִרְאוֹת בָּנִים וּבְנֵי בָנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה.
וּמְקַיְּמֵי מִצְוֹת בְּתוֹךְ עַם יָפָה וּבָרָה.    וְתִזְכֶּה לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת בֵּית הַבְּחִירָה.
וּפָנֶיךָ לְהָאִיר בִּצְדָקָה בְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה. 

עֲמוֹד עֲמוֹד עֲמוֹד

רַבִּי שָׁלוֹם דָּוִד בֶּן רַבִּי אֶלְעָזָר

חֲתַן הַתּוֹרָה

מְרוֹמָם הוּא אֱ-לָהִין, בְּקַדְמָא וּבַתְרַיְתָא: צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא:

בימים אלה אשר ערפל יכסה ארץ, יה"ר שנזכה ולעלייך יזרח ה' וכבודו יראה, אכי"ר
המאחלים ברגשי שמחה, אשרינו שזכינו! בני משפחת אושרי


ברכה מפוארת לחתן תורה
120
95 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד
ערב חג השבועות תשפ"ד

בָבֵי תְּרֵי וּתְלַת
B

אל מע"כ פרי עץ חיים, גן הדסים

מו"ה רבי משה אליקים פריד שליט"א

ומשפחתו הנכבדה הע"י

בהביטנו בשגשוג ופריחת פרחי בנות ישראל הכשרות
מתעוררת בנו תקוה+
בראותינו ניצני בוני דור העתיד
אשר יתמשך מפרחים זעירים אלו
המתחנכים בקדושה וטהרה+
בעת אשר חושך תכסה ארץ
ועל+יהם אור ה' זורח וכבודו עליהם נראה+

מה נאה ויאה לעת כזאת בהגיע חג מתן תורתינו
להביע תודה לשותפים נאמנים מקיימי הכתוב
'כי לא תשכח מפי זרעו'

תפילותינו וברכותינו

יהא רעוא מקדם מרן די בשמיא דתיהב להון בנין דכרין דעבדין רעותך
ותשל+ים משאלין דלבאון ולבא דכל עמך ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן

המברך בשם
 
ההנהלה ההורים והתלמידות
  
יעקב דוידוב

ברכה לשבועות למנהל מוסד
105
84 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

מוסדות  "מטה החסד"
למען הקהילה
ביתר עילית
MMM

דבש וחלב תחת לשונך

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב יהושע אשר דרוק שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בברכת התורה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות -שיש
120
95 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת, ערב חג השבועות, תשפ"ד

 נש+ים+ ב+מ+א+י זכ+יין

זר וכתר תהילה לעטרת בעלה
העומדת לימין בעלה בשמחה ובגבורה 
למען יוכל ללמוד תורת ה' ברוגע ויישוב הדעת
שותפת נצח בתורתו ובעמלו בזה ובבא


ה"ה אשת החיל מנב"ת תליט"א
כ

אשר וודאי דזכות לימוד ה+תורה
נזקף ל++זכותכן!

בהתקרב זמן מתן תורתנו
אשר בו אנו זוכים לחסות בצל כנפי השכינה,
נשגר ברכותינו שתמשיכי הלאה לעמוד לימין בעלך שליט"א
במסירות ונאמנות ולומר לו גדל,
 להיות חלק מלגיונו של מלך
בהעמדת בית של תורה על תילה
בעוז ובמסירות נפש מול כל פגעי הזמן
ותזכו לרוב הטוב השמור
לעמלי התורה בקדושה
מתוך בריאות הנפש והגוף
ומנוחת הדעת


בברכת התורה

הנהלת הכולל

ברכה לאשת אברך S12
100
89 ₪
ברכות ואיחולים


   נשים ב+מא+י זכ+יין

   בס"ד. ערב שבועות תשפ"ד

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה אל על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',

 ואתם הזוכים לתת לו את הכח והגבורה,
ופועלים תדיר לפריחת לומד התורה
השוקד באהלי תורה בעוז ואורה
וקול חדוותא מהדהד בתפארה.

 אשת חבר תליט"א
העומדת לימין בעלה הגאון שליט"א

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותכם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:
כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך לבנות 'בית של תורה' בכל המובנים,

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה
לרוות נחת דקדושה כל הימים
ושנזכה יחד לגאולה שלמה, ותשועת עולמים.


 
ברכה לשבועות לאשת חבר – S13
110
93 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב שבועות תשפ"ד

למחנך החשוב
העושה מ++לאכת ה' נאמנ++ה!

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה מלנגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

יושב לו מחנך ירא ושלם בכיתתו
ומשקיע כל כוחו ואונו 
להעמיד לה' דור חדש וטהור
תינוקות שלא טעמו טעם חטא, מליאי אור
היושב במרומים הוא היודע עד כמה
 עמלת הקרבת ויגעת באהבה רבה
לזכותכם נזקפת כל זעקת ''נעשה ונשמע''
הבוקעת מלב יניק, טהור כוסף והומה
ימים יבואו וכל עול תורה ומצוות תקבלו
והיה זה שכרכם מכל אשר עמלו

מעריכים ומוקירים מעומק הלב

הנהלת התלמוד תורה

ברכה מרגשת לשבועות – למחנך 2
90
75 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד, ערב חג השבועות  תשפ"ד

 וְעָנְתָה הַשִּׁירָה הַזֹּאת

בפרוס חג מתן תורתנו הקדושה+
ברגשי גיל שמחה ורננה, ברוב ששון וחדווה+,
מגישים אנו ברכותינו קמי האי רבנן ותלמידהון 
המלאים בתורה ובחכמה, בעיון בקיאות בהלכה ובאגדה+
מקושטים במידות נאצלות, המאירים ביופיים ובטהרתם+
מנחילי תורתנו ללא לאות, וממיתים עצמם באהלה של תורה וחינוך
יומא ולילה לא ישבותו במשא הקודש, כי הם חיינו ואורך ימינו, ה"ה

מע"כ כלל מרביצי ועמלי התורה שליט"א
דקהילתנו ובהיכלי התורה וההוראה שע"י מוסדותינו הק' 
זקנים עם נערים, קובעי עיתים, העמלים ומתייגעים בתורתנו הק' 

ועל צבאם הוד נזר תפארתנו 
כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
 

 המאלפנו השקפה נכונה ודעת תורה+
ברוממות הדעת וגבהות הלב כיאה לבני עליה+
במאמרים ערבים בהירים ודברים חוצבי להבות+
המפשטים עקמומיות ונוקבים בלבבות+
אשר אורה נוגה ומזהיר עד לרקיעי דשמיה+
בריבוי מפעליה+, ביגיעה ועמל תורה אין לשערה+
 בצמיחת תלמידי חכמים להם נזר תפארה+

ן
בפרוס חג השבועות -חג מתן תורתנו הקדושה 
זו העת לשגר את ברכת התורה

כי בזכות התורה ועמליה בקדושה ובטהרה
נזכה כולנו יחד לקיום ברכות התורה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות 
להגדיל תורה לפארה ולהאדירה 
מתוך שלוות הנפש ובבריאות איתנה
שיתמלאו כל משאלות הלב לטובה
בבנים ובני בנים העולים במעלות התורה והיראה
ונזכה כולנו יחד לתשועת עולמים ומלכנו בראשנו אכי"ר


בהוקרה והערכה ובברכת התורה

ועד הק+הילה          הנהלת המוסדות

ברכה למרביצי תורה שבועות S19
89
77 ₪
אבות ובנים

בית כנסת "אהל משה"
אלעד
D"חזו בני חביבי.."

הודעה משמחת
צ ק

הננו להודיע לילדי הקהילה
כי אי"ה בחג השבועות הבעל"ט יתקיים

מסגרת סדר לימוד לתשב"ר
"תיקון ל+יל שבועות"

בהיכל השטיבלעך
משעה 12:00 עד 4:00באשמורת הבוקר

מיני מתיקה,
הגרלות ומתנות שוות
יוענקו לילדים הלומדים

בברכת
("ובאו כולם בברית יחד]
[נעשה ונשמע אמרו כאחד")
הגבאים

חזו בני חביבי – לימוד לילדים לשבועות
60
40 ₪
ברכות ואיחולים

ערב
 חג השבועות תשפ"ד

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

לידידינו האהובים והנכבדים
הר"ר יאיר קליין שליט"א
ובני ביתו הנלוים עליו

אוהבי התורה ולומדיה
המחזיקים בעץ החיים,
ושותפים יחד עמנו בקיום תומכיה
בהחזקת רשת הכוללים לאברכים מופלגים.
בתמיכתכם האיתנה ושותפתכם הנאמנה
זוכים המה בברכת התורה לאושר למחזיקים
לאכול הפירות בעולם הזה והקרן עומדת לעולם הבא 
אשריכם אשריכם המעמידים תלמידי חכמים

נְגִידִין קָמֵיהוֹן אֲפַרְסְמוֹן נַהֲרָתָא
ר

בפרוס חג השבועות -
חג מן תורתנו הקדושה
זו העת לשגר את ברכת התורה
שתזכו לשפע ברכה מרובה
ובכל מעשה ידיכם תשרה הברכה
שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה
בפרנסה בשפע ותמיד בשמחה
שתזכו לבנים ובני בנים העוסקים בתורה
ומהם תרוו רק נחת דקדושה
באריכות ימים ובבריאות איתנה
לכם ולכל בני המשפחה.בהוקרה ובברכה, בידידות עוז

 יוסף חיים שטיין
ראש רשת הכוללים 'תורת חיים' 

ברכת לתומכי תורה שבועות S17
89
70 ₪
אבות ובנים

"ובאו כול+ם בברית+ יחד נעשה ונשמע אמרו כאח+ד"

חברת "אבות ובנים"
קהילת פרחי התורה

ר

"ח+זו בני חביבי" ב+שורה משמחת+ 

הננו להודיע לילדי ונערי בית הכנסת היקרים
כי אי"ה בליל חג השבועות - זמן מתן תורתנו תתקיים

י תוכנית לימוד ליל שבועות ט 

              

בשעה 1:00
הרב נחמן צביאלי שליט"א
בנושא: תורת תינוקות של בית רבן
בשעה 2:00
הרב בערל קראוס שליט"א
בנושא: עשרת הדברות

בשעה 3:00
הרב אברהם הרמתי שליט"א
בנושא: התמודדות דוד המלך
בשעה 4:00
מאת מורינו הרב שבח גרינפלק שליט"א
בנושא: כל ילד יכול

 ף
פרסים הגרלות והפתעות מיני מתיקה וכיבוד קל

הילדים יתכנסו בהיכל בית שני.
בין השיעורים יהיה זמן ללמוד תורה
 ולומר תהילים או לקרוא בספרי מטעמים.

י היו נכונים! טהודעה תכנית לילדים לשבועות
100
65 ₪
ברכות ואיחולים

כולל+
"שישו ושמח+ו" 

ש

בס"ד, ערב שבועות תשפ"ד 

טנא+ מ+ל++א++ ביכורים

לידידנו הדגול והנעלה 
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרב אליהו לערנער שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמ++ן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
ובפרט בתקופה הקשה שעברה על הכולל
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת הת+ורה שוקדים עמ++לי תורה בהיכ++לנו

"זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא"
כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחלים ברוב הוקרה והערכה בשם אברכי הכולל

ראשי הכולל
הרב משה כהן          הרב ישראל לוי


ברכת לתורם שבועות 1Y
120
85 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

ערב שבועות שנת תשפ"ד לפ"ק 

לכבוד המ++חותנים שיחיו

ווי פאסיג איז ד+י יעצטיגע צייט,
טעג פון ה+כנה, פון ווער+ן גרייט.
צום הייליגן יו"ט – קבלת הת+ורה,
ווי א שמחת נישואין מיט'ן הייליגן בורא.

א וואר+עמע ת+פילה+ מעומקא דל+יבא
  זוכה+ זיין צו שפע – בר+כה מר+ובה.
   זאל זיך בויען א בנין עדי עד – א שיינעם,
    כנסת ישר+אל מיט די תור+ה אינאיינעם.
  באציר+ט מיט גר+ינס וי א גאר+טן
   דורות ישרים – לעכטיג און געראטן.
פון היינט ביז אייביג, דרכי נעם – דער וועג
הצלחה מיט שמחה אלע טעג.

א פרייליכען יו"ט

 

המ+חותנים+

ברכה למחותנים / לכלה לשבועות – באידיש
100
77 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

כי חג+ ה' ל+נ+ו

שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו

"ק+ידוש+א רבא+"

 מיל+כיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה+

לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

ש
הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2,
-הכניסה למוזמנים בלבד-
ר

בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט

בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות

הודעה שבועות-כתרים
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, סיון תשפ"ד

A
בית המדרש

"תורה+ לשמה+" רכסים
B
בר+גשי גיל וחדווה+, נבר+ך לאלוקינו נותן התורה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

הכנסת ספר תורה
B

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי דוד פולק ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת נשא ג' סיון 
להיכל בית המדרש "בית ה'"
רחוב הבונים 62 רכסים

י כתיבת האותיות ט

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

י התהלוכה לכבוד התורה ט

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

י סעודת המצוה ט

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים  לבואכם בשמחה

 בני משפחת שמואלי                   ביהמ"ד "תורה לשמה"

הזמנה להכנסת ספר תורה כתרים
120
95 ₪
הודעות

קהל 'עדת החסידים' חריש

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
ש

בס"ד סיון תשפ"ד

הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו סדרים עילאיים של

ג' שעות רצופות

הכנה רבת+י לשלושת ימי הגבלה+
 ף =

בראשות כ"ק מורנו ורבנו שליט"א

בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00

מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים

שיתקיים אי"ה ביום ראשון פרשת נשא
ב' - ג' סיון תשפ"ד 
בהיכל ביהמ"ד הגדול רח' התנאים 36

לתרומות, הנצחות והקדשת פרנסי סדרי הלימוד
ניתן לפנות להרב ישראל כהן 052-0000000

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכה מרובה

גבאי וועד שיעורי תורה קביעת עיתים

מודעה הכנה לשבועות R5
130
74 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ע+ץ חיים היא

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 1
130
82 ₪
הודעות

  קהילה קדושה "אוהבי תורה" רכסים עילית
בראשות מורנו הרב שליט"א

בס"ד,  ערב חג השבועות תשפ"ד

זמנים ליו"ט שבועות
ר

הדלקת נרות יו"ט                                             19:24
צאת החג                                                           20:29
ר"ת                                                                    21:13

ש

מנחה                                                                    7:40
י שעור תורה בענייני דיומא ט
מעריב                                                                   8:20
תיקון ליל שבועות - מזונות ושתיה לרווחת הלומדים
שולה"ט                                                                2:00

שחרית                                                                 9:00
יזכור משוער                                                        11:20
י מיל+++כיגע טיש לאחר הת+פילה  ט

מנחה ונעילת החג                                                 7:25

בברכת "ובאו כולם כאיש אחד בלב אחד"
הנהלת הקהילהזמנים -שבועות
100
79 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן