ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

הזמנות ואירועים

הזמנות ואירועים
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"שמחת התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

"שישו ושמ++חו בשמחת התורה ותנו כ++בוד לתורה"

המצפים לבואכם בשמחה

משפחת שמואלי - מתפללי ביהמ"ד

הכנסת ספר תורה שערי עץ וזהב T16
250
149 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ביהמ"ד "דרך התורה+"
ביתר עילית

הזמנה של מצוה
בר+גשי גיל וחדווה+

שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
"הכנסת ספר תורה"

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי         ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה סט
120
95 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד, כסלו תשפ"ג

התודה
והברכה

על הטוב יתברכו הני תרי צנתרי דדהבי
אשר עמלו ויגעו והשקיעו מאונם ומהונם
והשקיעו כח ומח ללא גבול
לכבוד שבת קודש ולכבוד התורה הקדושה ולומדיה,
למען נוכל כולנו להנות ולהתענג בקדושת השבת,
להתעלות ולהתחזק בשבת אחים גם יחד+.

ה"ה
הר"ר דן נאה הי"ו
הר"ר שמחה כהנא הי"ו
הר"ר שמעון ליבר הי"ו
וכל העסקנים
והתורמים

מן השמים יבורכו
ומקדושת השבת קודש יושפעו בשפע ברכות ישועות
ונחת בני חי ומזוני רויחי, נחת דקדושא
מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
ור+וב סייעתא דשמיא, אמן כן יהי ר+צון.


מברכין משבחין ומפארין

בני הקהילה

הודעות שבת התאחדות 7
70
48 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד, כסלו תשפ"ג

היטיבה ה' לטובים

על הטוב יתברכו הני תרי צנתרי דדהבי אשר עמלו ויגעו והשקיעו מאונם ומהונם והשקיעו כח ומח ללא גבול
לכבוד שבת קודש ולכבוד התורה הקדושה ולומדיה,
למען נוכל כולנו להנות ולהתענג בקדושת השבת,
להתעלות ולהתחזק בשבת אחים גם יחד+.

ה"ה
הר"ר דן נאה הי"ו
הר"ר שמחה כהנא הי"ו
הר"ר שמעון ליבר הי"ו

מן השמים יבורכו ומקדושת השבת קודש יושפעו בשפע ברכות ישועות ונחתו בני חי ומזוני רויחי, נחת דקדושא
מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
ור+וב סייעתא דשמיא, אמן כן יהי ר+צון.


מברכין משבחין ומפארין

בני הקהילה

תודה תורמים שבת התאחדות 7
70
48 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"שמחת התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

"שישו ושמ++חו בשמחת התורה ותנו כ++בוד לתורה"

המצפים לבואכם בשמחה

משפחת שמואלי - מתפללי ביהמ"ד

הכנסת ספר תורה שערי כליזמר T17
250
149 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דר+ך התורה+"
ביתר עילית

הזמנה של מצוה
בר+גשי גיל וחדווה+

שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה 
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי 
ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה כתרי פרחים T11
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דר+ך התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
נבר+ך לאלוקינו נותן התורה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת
ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי דוד פולק ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה 
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים
לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי 
ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה כתרי פרחים T9
120
95 ₪
אירועים

בס"ד,
חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דרך התורה" ביתר
בנשיאות רבנו שליט"א

הזמנה של שמחה
ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי גרונם זאבלטוב ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

נגיל ונשיש בזאת התורה
כי היא לנו עוז ואורה

המצפים לבואכם בגילה
בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה עמודים T7
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דרך התורה"
ביתר עילית

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת
ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי דוד הכרמלי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש
בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה עמודים T4
120
95 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק'

 

למעמד
ההדלקה
המרכזית

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת
מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא
רבתי כיד המלך
בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד
לכל המשתתפים להתברך

בכל מילי דמיטב ברו"ג
וימליץ טוב בעדינו במרומים 

הנהלת
המוסדות 

הודעה לג בעומר כלי שיר 30K
130
72 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק' תושבי השכונה הע"י אל

 

מעמד
ההדלקה

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו רח' אורות 20
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא רבתי בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד לכל המשתתפים להתברך
בכל מילי דמיטב ברו"ג וימליץ טוב בעדינו במרומים 
הנהלת המוסדות 

הודעה לג בעומר אש במערה 28K
130
72 ₪
הזמנות ואירועים

 

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר  הבעל"ט תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ע''י מורינו הרה''צ רבי יוחנן כהן שליט''א

ובנו רה''י הרב שמעון צדיקוב שליט''א

19:00....כיבוד קל
19:30...'תורתו מגן לנו'-סדר לימוד והכנה
20:00...תפילת ערבית
20:15...מעמד ההדלקה בליווי תופים ומחולות
22:00...ריקודים
22:45...זמן עת רצון-הדלקת הנרות
23:15...סעודת הילולא
23:45...מתחברים  לרשב''י
1:00..... לילה טוב

עולו ואתכנשו להילולא דבר יוחאי

 

  

הודעה זמנים לג בעומר 72K
130
79 ₪
ברוכים הבאים

ב"ה ראש חודש אייר התשפ"ג
שמחתי באומרים לי
בית ה' נלך 

ברגשי ידידות ואחווה
הננו 
לשוש בשמחת גומרה של תורה
יחד עם ידידינו ושכנינו  אנשי שלומנו
חברי קהילת "בני ירושלים"

לרגל הכנסם בשעה טובה ומוצלחת 
למשכנם החדש והמפואר
בשעטומ"צ

מזמור שיר חנוכת הבית

יהא משכן זה  בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה ,
דורות ישרים יראי השם
הדבוקים בתורה ובעבודת הבורא

וישמע בבית גדול זה קול ששון וקול שמחה
קול מצהלות צאן קדשים 
הקול קול יעקב המצפצפין בבתי מדרשות
ומשבחין לקה רבון עלם ועלמיא
מתוך נחת והרחבה לכל באי בית ה'

ויהי נועם ה' א' עליכם
ומעשה ידיכם כוננה עליכם


מברכים ומאחלים מעומקא דליבא
שכינכם
מתפללי בית המדרש "שכינת עוזך"

ברכה לחנוכת ביהמ"ד T9
120
89 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד
ערש"ק פר' תצווה

לכ++ל הצ++יבור הקדוש והיקר+

הננו להזמינכם בעז"ה 

לזיץ ליל
שבת זכור
 בבית מדרשנו
"טשארקעס"
באולם הכינוסים

בהשתתפות המגיד מישרים+
פה+ מפיק מרגליות+
הגאון רבי
שמעון ויסקיס
שליט"א

סביב שולחנות ערוכים
ושתיה כדת

אי"ה בשעה 8.30 שיעור דף היומי
ובשעה 9.15 הזיץ


הציבור מוזמן
בהמוניו

זיץ הכנה – פורים
80
70 ₪
אירועים

ישיבה למצוינים "מאור התורה" ירושלים ת"ו

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד כבוד התורה

לחתני התורה שנבחנו על מאות דפי גפ"ת

בשילוב "חלוקת פרסים השנתית"

זה+ היום ע+שה ה+' נג+ילה+ ונשמ++חה בו

שלט למעמד שערי זהב 1*3
300
150 ₪
בעלי שמחות

בס"ד                                                      ערש"ק פרשת שמות תשפ"ג לפ"ק
                                                                 לסדר: ובני ישראל פרו וישרצו וכו' 

אוד+ה ה' מאוד+ בפי
ובת+וך ר+בים אהל+לנו 

בשבח והודאה להשי"ת על שהחיינו וקיימנו עד הלום
ועל כל הטוב שגמלנו ברוב רחמיו וחסדיו עד הנה 
ובפרט בהולדת בתי תחי' למזל"ט ובשעטומ"צ

הננו מתכבד בזה  להזמין את כל ידידי
ומכירי לבוא ולהשתתף בשמחת 

הק+יד+ושא+ ר+ב+א

שתתקיים אי"ה ביום שב"ק זו פרשת שמות
בביהמ"ד 'היכל התהילה'
רח' חכם הרזים 280, יקנעם עילית+

השתתפותכם תסב לנו עונג רב 

שמעון פר+ישקוג+ע+ל+

בן הר"ר צדוק נח שליט"א
חתן הר"ר פנחס פליגלעך שליט"א

הזמנה לקידושא רבא פרחים
100
89 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ג

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת חנוכה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

המשפחה

הזמנה מסיבת חנוכה V6
100
72 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ג

הזמנה של אורה

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת חנוכה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

"כדי להודות ולהלל+"
בשירה וזמרה בהלל והודאה+


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

הנהלת הקהילה

הזמנה מסיבת חנוכה V5
120
75 ₪
אירועים

בס"ד, חשוון תשפ"ג

מזלא טבא
וגדיא יאה

בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם
ראש חבורותינו הדולה ומשקה תורה וחסידות
באש להבת שלהבת קה בדרך המסורה לנו
מאבותיו רבותינו הק' לבית דוד
שמו הטוב מפארים ומשבחים
מגזע אראלים ותרשישים פרי עץ הדר מענף עץ אבות

רבי צדוק לוין שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

לרגל שהשמחה במעונו
בהולדת הבן נ"י ויזרח במזל טוב

ובזה נבוא במלוא מהטנא ברכה
שיהא רעווא מן קדם אבוהון
די בשמיא שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם
אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים
ברוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח כל הימים ולראות בנים
ובני בנים חיים וקימים צדיקים חסידים ותלמידי חכמים
העוסקים בתורה ובמצות לשמה בבריות גופא ונהורא
ומעליא עד ביאת ינון ב"א

המברכים מעומק לבבות מלאי הערכה

בחורים הישיבה והצוות הרוחני

גם אני מצטרף, חיים ברולי -יו"ר

מודעה/ברכה שער עמודים E19
100
79 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי דוד הכרמלי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה E3
180
139 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן