מתנות לכלה

ברכות לחתן וכלה
בס"ד פסח תשפ"ב
לכלתנו היקרה
גיטל ברקוביץ תחי'
בשמחה נגיש לך זאת התשורה
ולבורא נהלל ונודה, בשיר ובפה מלא
אשר פסח על הכול, ונתן לנו כול
סיבבו לנו משמיא, כלה מעוטרת בכל מידה
את ההלל עליה אין לגמור
תדיר בתורה ויראה חפצה, ועל כל זאת נודה
כל רצונה לעשות רצונו, כל מגמתה לשם ה' ותורתו
לא לנו ה'
אין יותר ראוי מזה, להלל לה' על כל בבא ובזה
מקרב לב נאחל לה ולכל בני המשפחה,
לחוג את חג הפסח בשמחה ודיצה,
ונזכה להימנות על זבח הפסח במהרה
מאחלים באהבה
החתן והמחותנים
ברכה לכלה – פסח 2
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, חג הסוכות תשפ"ב
"הביאני המלך חדריו" - זה סוכות,
"נגילה ונשמחה בך" - זה שמחת תורה
(שיר השירים רבה א, לב)
לשרי כלתנו היקרה!
בפרוס חג הסוכות - זמן שמחתינו
ככתוב בתורתנו שהסוכה הפורסת כנפיו עלינו
הוא כמו אפריון החופה בו נעמוד ביום חגנו
ובעומדנו בזמן שמחתנו
עולה וגואה ההתרגשות בליבנו
הזכיה הגדולה שזכתה משפחתנו
להכניס כאושפיזין אותך כלתנו יקירתינו
כלילת יופי מקושטת במידות כסוכה נאה
ומעוטרת בשרשרת מידות כלה מושלמת וחסודה
ויהא רעווא ונזכה לשאוב בימי השמחה
אוצרות של שפע ממעייני הישועה
למען ידעו דורותיכם, אושר ונחת כל הימים
תורה וגדולה יהיו בביתכם תדיר מאוגדים
דורות ישרים, מאירים ומבורכים
מאחלים באהבה
המחותנים
ברכה לכלה – סוכות
100
80 ₪
אירוסים
בס"ד, ערב שבת תולדות תשפ"ב
לשרי כלתנו היקרה!
שמש צובעת רקיע בגווני זהב
זה הזמן עכשיו
להצית בנר שלהבת
עת רצון לתפילה נלבבת.
אנחנו כאן אתך, יקרה
תפילתנו- על תחינתך, שתהיה מאירה.
שתתקבל לרצון לפני יושב מרומים ברחמים.
ואז, יאירו לך כל הימים,
הווין לך בנים תלמידי חכמים.
א גוט שבת ומזל טוב!
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת שיפלובסקי
ברכה לכלה – פמוטות לשבת
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
לכלתנו היקרה, שרי תחי'
לקראת חג הפסח, שבו יצאנו לחירות, ובו נעשינו לעם,
מה טוב ומה נעים לשבח לבורא עולם, על שזיכנו בכלה כלילת המעלות ומעוטרת בכל מידה נכונה. וזמן זה מסוגל לבקש ולהתחנן לפני הבורא על כל השנה, ועל כל השנים, שעלינו לטובה באים. ייתן לנו ה' רחמים, שנרווה מכם נחת עוד רבות בשנים בנעימים.
בשמחה נגיש לך זאת התשורה
ולבורא נהלל ונודה, בשיר ובפה מלא
אשר פסח על הכול, ונתן לנו כול
סיבבו לנו משמיא, כלה מעוטרת בכל מידה
את ההלל עליה אין לגמור
תדיר בתורה ויראה חפצה, ועל כל זאת נודה
כל רצונה לעשות רצונו, כל מגמתה לשם ה' ותורתו
לא לנו ה'
אין יותר ראוי מזה, להלל לה' על כול בבא ובזה
א+ פ++רייל+עכן כשר+'ן פ++סח+
מאחלים
המחותנים
משפחת ברקוביץ
ברכה לכלה – פסח
80
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
א+ורה ושמ++חה
וששון+ ויק+ר
אין מילים בפינו, להודות לבוראנו,
על כלתנו היקרה, הצנועה והחסודה
מרים אסתר ויזל תחי'
תורה מחזרת אחר אכסנייתה
אשת חיל תהייה לבעלה
אות הוקרה ותודה, בזאת נגישה
בדיצה ובחדווה, נברכך בהמייה
לא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך מעתה
ללא עמל ויגיעה, ובלי שום טרדה
טוב וחסד ירדפוך כל הימים
תמיד פנייך יישאו חן, בעיני אדם ואלוקים
ותתברכי באריכות ימים ושנים
א+ פ++רייל+++עכן פ+++ורים
באהבה רבה
המחותנים
ברכה לכלה – פורים 3
80
60 ₪
אירוסים
חשון תשפ"ב
ברון שיר ושבח לחי עולמים
ליבנו גדוש ברגשות הודי’ה מפעמים
כשהשמחה פורצת, ועל גדות עולה
נשגר ברכותינו באהבה גדולה
לך גילה כלתנו האצילית והמקסימה
שלמשפחתינו מצטרפת כפנינה מלכותית מדהימה
שיהיה זה הבנין
מעון ומשכן
להשראת השכינה
בחדוה ורננה
בנין עדי עד
השלום והשלוה ישררו בו לעד
בקול מצהלות, שמחה ורון
תצמיחו פרחים לנוי לתפארת ולנחת וגאון
ברכה בעיסה תהא מצוי’, וענן קשור כהילה
נר דולק ושלהבת עולה בהמיית תפילה
דורות ישרים ומבורכים
את שרשרת הזהב טווים וממשיכים
כאמותינו הקדושות באוהל
עד ביאת הגואל
מאחלים בלב אוהב ונרגש
המחותנים
משפחת בורנשטיין
ברכה לכלה לאירוסין
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד עש"ק וירא תשפ"ב
לכלתינו רחלי היקרה תחי'
עת נשמע בצהלה
קול חתן וקול כלה
לבינו מלא גילה
ופינו מלא תהילה
על כן באנו עם המברכים
לשאת איחולינו בעת דודים
שיהא הבית מלא ברכה
סייעתא דשמיא עם הרבה הצלחה
ושכינה קדושה בין כתלים שורה
והרבה אורה זו תורה
שתראו אך טוב וחסד כל הימים
ברכה וטובה ואורך שנים
שתזכו להקים בית שהוא לה' קנין
בית שהוא לעד בנין
בית שכל העובר יעיד ויאמר
הנה זה ישראל אשר בך אתפאר
מזל טוב
באהבה
המחותנים משפחת וינברג
ברכה לכלה לחתונה 1
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
לרחלי כלתנו היקרה!
חג בו נשקל העמל המושקע בעץ
ומוטבע בטעם הפרי
יום בו מתברכת התנובה
נשקה את הערוגה בדמעות ובתחינה
לאלוקים נישא תפילה
להמשך פריחה והצלחה
דורות נאים ומתוקים כגפן פוריה
ברכותינו ותפילותינו
שיתמלא הטנא בברכות
יעשיר את האופק בניחוחות
תושפע ממרום בשפע טוב
ועל שולחנכם יתאחדו תורה וגדולה לרוב
מאחלים בלב הומה
המחותנים משפחת שוורץ
ברכה לכלה ט”ו בשבט
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד חשון תשפ"ב
לרבקי כלתנו היקרה!
מתנה משובחת לנו פה מונחת
זכינו בך ברוב שמחה ונחת
פרי הביכורים שלנו את
מקבלים אותך בחום כבת
דמעות התרגשות חוברות לדמעות תפילה
תהא דרככם סוגה בשושנים וסלולה
שתזכי יחד עם בנינו החתן
לבנות בית נאמן ואיתן
תורה וחסידות יסודותיו
שלווה ואושר במקורותיו
ירעיף ה’ עליכם שפע, יפריח הגן
בורא עולם ישלם זה הבניין
בהתרגשות עצומה
ובתפילה חמה
המחותנים משפחת צין
ברכה לזר לכלה
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד שבט תשפ"ב
פאר אינזער טייערע כלה
מלכי תח"י!
מיט א ווארעמע ברוכה הבאה
נוך עם שיינעם שידוך שליסען
טוען מיר דיר חשובה כלה
צי אינזער משפחה באגריסען !
האנט ווען עס ווערט מיט פרייד
דעם אבן הפינה געשטעלט
א באחיינטער אונהייב צי א נייע געצעלט!
צום רבש"ע בעטען מיר
באגלייט מיט ווינטש און א שיעור
ער זאל אייער בלומעלע,
באוואסערן מיט שפע אין ברכה
איהר זאלט באצירען דעם גארטען
אין איינעם, מיט פיל הצלחה.
רבבה כצמח השדה
זוכה זאהן וויטער צי בליען
עהרליכע יידישע דורות
אופשטעלן אין ערציען
אין די שכינה הקדושה
זאהל ביי אייך שטענדיג רוהען
ווינטשן פין טיפען הארצן
ובתפילה חמה
המחותנים
משפחת דסקל
ברכה לכלה שער פרחים – אידיש
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערש"ק תולדות תשפ"ב
לשושי כלתנו היקרה!
לקראת שבת לכו ונלכה

כי היא מקור הברכה...

יה"ר שאור השבת וקדושתה

תשפיע עליכם מסגולתה

הלאה והלאה

ויקוים בכם כאהל שרה

נר דולק, ענן קשור

והברכה בעיסה שורה

וביתכם יאיר לעד כמגדלור של אורה
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת כהנוביץ
ברכה לכלה – פמוטות שיש
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
א+ורה ושמ++חה
וששון+ ויק+ר
אין מילים בפינו, להודות לבוראנו,
על כלתנו היקרה, הצנועה והחסודה
מרים אסתר ויזל תחי'
תורה מחזרת אחר אכסנייתה
אשת חיל תהייה לבעלה
אות הוקרה ותודה, בזאת נגישה
בדיצה ובחדווה, נברכך בהמייה
לא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך מעתה
ללא עמל ויגיעה, ובלי שום טרדה
טוב וחסד ירדפוך כל הימים
תמיד פנייך יישאו חן, בעיני אדם ואלוקים
ותתברכי באריכות ימים ושנים
א+ פ++רייל+++עכן פ+++ורים
באהבה רבה
המחותנים
ברכה לכלה – פורים 2
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד עש"ק פרשת ויצא
בסימן טוב ומזל טוב
לכלתנו חני היקרה תחי'!
שעת יציקת יסודות - עת בניה

רגעים של תפילה בקשה והודיה.

על שהודרכנו והובילו בידי ק-ל מרום

והגענו נתמכים בדרך עד הלום

ומליבנו אל לבבכם שלוחה ברכת שמים

ויה"ר וימלא השי"ת כל משאלות לבכם - לבנו לטובה

ותזכו לבנות בית נאמן בישראל לתפארת

ובבית ההולך ונבנה יהא משכן לתורה ולקדושה

דורות ישרים ומבורכים תזכו לגדל מתוך נחת ושמחה

לתפארת ולקדושת אבות המשפחה
ונסיים בקול תודה ורינה בברכה המיוחלת
אחותנו את היי לאלפי רבבה!
המאחלים מקרב לב
המחותנים משפחת שמעונוביץ
ברכה לכלה שבת אויפרוף
100
70 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב
ליהודית
כלתנו היקרה תחי'
בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.
מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.
מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.
חג שבועות שמח!
מאחלים ומתרגשים
המחותנים והחתן
ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
לכלתנו היקרה והאהובה
שרה וידרקר תחי'
יפה בנעימים
הליכותיה אצילים
שמחים אנו שזכינו לקחתך תחת כנפינו
עת הגעת לאירוסייך עם בנינו
בחג בו אנו מציינים את זמן חירותנו
נשלח לך ברכה זו בצירוף איחולינו
שתזכי לשמחת חג מושלמת
להתנקות משאור ומחמצת
יהי רצון שתוכלי להתכונן לנישואייך
בנחת ויישוב הדעת בתפילותייך
יתקבלו הן בשמיים ויימלאו כל משאלותייך
מאחלים בחום
המחותנים
משפחת שוורץ
ברכה לכלה – פסח 3
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד שבט תשפ"ב
לנחמי כלתנו היקרה!
ברגעים מרגשים
כשתפילה לוחשים,
בהגיע העת
לו הורים מייחלים,
בזמן שמחתך - שמחתינו אנו
נודה לבורא עולם על הטוב שגמלנו.
איחולנו לך:
שיפתחו השערים
לתפילות וברכות.
וימלא ה' לטובה
כל המשאלות.
יה"ר שיהא הקשר בר קיימא
לעדי עד מלווה בסייעתא דשמיא
יבנה הבית בשעה טובה ומוצלחת
ותזכו לרוות ולהרוות בהרבה נחת
ברכותינו:
"אחותינו את היי לאלפי רבבה"
ישכן ה' בביתכם: תורה, גדולה, ואהבה.
תפילותינו:
"בורא עולם בקנין השלם זה הבניין"
מאתנו
החתן וההורים
ברכה לכלה לחתונה 3
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
לנחמי כלתינו היקרה!
ברגעים מרגשים
כשתפילה לוחשים,
בהגיע העת
לו הורים מייחלים,
בזמן שמחתך - שמחתינו אנו
נודה לבורא עולם על הטוב שגמלנו.
איחולנו לך:
שיפתחו השערים
לתפילות וברכות.
וימלא ה' לטובה
כל המשאלות.
יה"ר שיהא הקשר בר קיימא
לעדי עד מלווה בסייעתא דשמיא
יבנה הבית בשעה טובה ומוצלחת
ותזכו לרוות ולהרוות בהרבה נחת
ברכותינו:
"אחותינו את היי לאלפי רבבה"
ישכן ה' בביתכם: תורה, גדולה, ואהבה.
תפילותינו:
"בורא עולם בקנין השלם זה הבניין"
מאתנו
החתן וההורים
ברכה לכלה לחתונה 2
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
בימי הפסח המרוממים והנעלים
בהם אנו להשי"ת מודים ומהללים
על הטובות והחסדים
שירה חדשה שבחו גאולים
טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו
על זכיה בפרי הילולים שירה מתרוננת בפינו
כלה נאה, חסודה ומושלמת
שורי כלתנו המיוחדת!
שרשרת ומורשת בית אבות הנך שוזרת
ביהלומי מידות נוצצים לתפארת
"והגדת לבנך" זו העת להעתיר בימים המסוגלים
לזכות ללעכטיגע דורות, ישרים ומבורכים
לאורם של רבותינו הק' הצדיקים המאירים
ונזכה לשוש יחדיו תמיד באהבים
בבנין בית הבחירה לגאולת עולמים
מברכים מעומק הלב
המחותנים
משפחת ברקוביץ
ברכה לכלה – פסח 4
80
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
לך שושי כלתנו היקרה
ברכה לכלה – פמוטות
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
למחותנים היקרים
ולכלתנו שרה המקסימה!
ט"ו בשבט, יום נעלה
בו ירננו כל עצי השדה
ראש השנה לאילנות
יום בו רוחשים תפילות
לפריחת האילנות
נעמוד בתפילה ובתחנונים
לקל יושב מרומים
להצלחת שתילי בתינו
שיצמיחו ויגדלו לפירות וענפים
על פריחה חדשה בצעדים נרגשים
על בניית יסודות איתנים
שתהא שנה של לבלוב ופריחה
שנה של תורה עבודה ויראה
א+ילן, א+ילן... ב+מה א+ברכך...
שכל נ++טיעות שנוטע+ים ממך יהיו כ++מותך...
מאחלים בהוקרה:
החתן והמחותנים
משפחת שיקופצקי
ברכה לכלה ט”ו בשבט 2
100
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן