ברכות לחתן וכלה
בס"ד חשון תשפ"ב
לרבקי כלתנו היקרה!
מתנה משובחת לנו פה מונחת
זכינו בך ברוב שמחה ונחת
פרי הביכורים שלנו את
מקבלים אותך בחום כבת
דמעות התרגשות חוברות לדמעות תפילה
תהא דרככם סוגה בשושנים וסלולה
שתזכי יחד עם בנינו החתן
לבנות בית נאמן ואיתן
תורה וחסידות יסודותיו
שלווה ואושר במקורותיו
ירעיף ה’ עליכם שפע, יפריח הגן
בורא עולם ישלם זה הבניין
בהתרגשות עצומה
ובתפילה חמה
המחותנים משפחת צין
ברכה לזר לכלה
100
70 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך ברכי הכלה היקרה
בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה
נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.
מאחלות בחום
שרי, נחמי, רבקי, חני
ברכה לכלה מחברות 2
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
"ע+ת++ כ+י ת++בנה ב+ית++"
לחתן וכלה
ישראל ואפרת היקרים
ישנם בתים.
ישנם בתים מלאי שמחה,
ישנם בתים עמוסי ברכה,
ישנם בתים בהם שכינה שורה
וישנם - ספוגים קירותיהם בתורה.
כי בית איננו רק גג וקירות
בית הוא לא עציצים ותמונות
בית הוא משהו עמוק הרבה יותר
ו"עת כי תבנה בית" נקרא לא לוותר.
אז לנו רק נותר לברך ולאחל
ובתוך ליבנו להתפלל וליחל
שאתם תבנו יחד בית ככתוב
שיכיל את כל הצורך ברוחניות ובגשמיות.
שיהיה מלא שמחה
וגם מלא ברכה
שהשכינה תמיד תהיה שורה
והקירות ספוגים הם בתורה.
שתזכו לבנות "בית נאמן בישראל"
מוישי רבקי והילדים
ברכה לזוג לחתונה 2
80
50 ₪
אירוסים
בס"ד, ערב שבת תולדות תשפ"ב
לשרי כלתנו היקרה!
שמש צובעת רקיע בגווני זהב
זה הזמן עכשיו
להצית בנר שלהבת
עת רצון לתפילה נלבבת.
אנחנו כאן אתך, יקרה
תפילתנו- על תחינתך, שתהיה מאירה.
שתתקבל לרצון לפני יושב מרומים ברחמים.
ואז, יאירו לך כל הימים,
הווין לך בנים תלמידי חכמים.
א גוט שבת ומזל טוב!
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת שיפלובסקי
ברכה לכלה – פמוטות לשבת
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
לך שושי כלתנו היקרה
ברכה לכלה – פמוטות
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד שבט תשפ"ב
לנחמי כלתנו היקרה!
ברגעים מרגשים
כשתפילה לוחשים,
בהגיע העת
לו הורים מייחלים,
בזמן שמחתך - שמחתינו אנו
נודה לבורא עולם על הטוב שגמלנו.
איחולנו לך:
שיפתחו השערים
לתפילות וברכות.
וימלא ה' לטובה
כל המשאלות.
יה"ר שיהא הקשר בר קיימא
לעדי עד מלווה בסייעתא דשמיא
יבנה הבית בשעה טובה ומוצלחת
ותזכו לרוות ולהרוות בהרבה נחת
ברכותינו:
"אחותינו את היי לאלפי רבבה"
ישכן ה' בביתכם: תורה, גדולה, ואהבה.
תפילותינו:
"בורא עולם בקנין השלם זה הבניין"
מאתנו
החתן וההורים
ברכה לכלה לחתונה 3
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד עש"ק וירא תשפ"ב
לכלתינו רחלי היקרה תחי'
עת נשמע בצהלה
קול חתן וקול כלה
לבינו מלא גילה
ופינו מלא תהילה
על כן באנו עם המברכים
לשאת איחולינו בעת דודים
שיהא הבית מלא ברכה
סייעתא דשמיא עם הרבה הצלחה
ושכינה קדושה בין כתלים שורה
והרבה אורה זו תורה
שתראו אך טוב וחסד כל הימים
ברכה וטובה ואורך שנים
שתזכו להקים בית שהוא לה' קנין
בית שהוא לעד בנין
בית שכל העובר יעיד ויאמר
הנה זה ישראל אשר בך אתפאר
מזל טוב
באהבה
המחותנים משפחת וינברג
ברכה לכלה לחתונה 1
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
"עת כי תבנה בית"
ישנם בתים.
ישנם בתים מלאי שמחה,
ישנם בתים עמוסי ברכה,
ישנם בתים בהם שכינה שורה
וישנם - ספוגים קירותיהם בתורה.
כי בית איננו רק גג וקירות
בית הוא לא עציצים ותמונות
בית הוא משהו עמוק הרבה יותר
ו"עת כי תבנה בית" נקרא לא לוותר.
אז לנו רק נותר לברך ולאחל
ובתוך ליבנו להתפלל וליחל
שאתם תבנו יחד בית ככתוב
שיכיל את כל הצורך ברוחניות ובגשמיות.
שיהיה מלא שמחה
וגם מלא ברכה
שהשכינה תמיד תהיה שורה
והקירות ספוגים הם בתורה.
שתזכו לבנות "בית נאמן בישראל"
מוישי רבקי והילדים
ברכה לזוג לחתונה
80
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערש"ק תולדות תשפ"ב
לשושי כלתנו היקרה!
לקראת שבת לכו ונלכה

כי היא מקור הברכה...

יה"ר שאור השבת וקדושתה

תשפיע עליכם מסגולתה

הלאה והלאה

ויקוים בכם כאהל שרה

נר דולק, ענן קשור

והברכה בעיסה שורה

וביתכם יאיר לעד כמגדלור של אורה
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת כהנוביץ
ברכה לכלה – פמוטות שיש
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד שבט תשפ"ב
תפ+ארת בנים אבות++ם
לנכדינו היקרים והאהובים
החתן שרוליק והכלה ברכי שיחיו
נישא שיר ושבח הלל וזמרה
ונודה על הכל לנאזר בגבורה
עוד ענף באילן רב פארות
עוד חוליה בשרשרת הדורות
ברגעי עת דודים
תורה תפילה וגמילות חסדים
נסגרים מעגלים של ימים ושנים
שהיו גן תפארת לה' ולאנשים
המשיכו לטפח את הגן הנפלא
שמגדלים בהם פירות לתפארה
תלווה אתכם ברכת הורים אהובים
המאחלים בלבבות נרגשים והומים
"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"
א פריילכען שבת
סבא וסבתא ויזל
ברכה לחתן וכלה לשבת אופרוף – מסבא וסבתא
90
70 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך ברכי הכלה היקרה
בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה
נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.
מאחלות בחום
שרי, נחמי, רבקי, חני
ברכה לכלה מחברות
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
לנחמי כלתינו היקרה!
ברגעים מרגשים
כשתפילה לוחשים,
בהגיע העת
לו הורים מייחלים,
בזמן שמחתך - שמחתינו אנו
נודה לבורא עולם על הטוב שגמלנו.
איחולנו לך:
שיפתחו השערים
לתפילות וברכות.
וימלא ה' לטובה
כל המשאלות.
יה"ר שיהא הקשר בר קיימא
לעדי עד מלווה בסייעתא דשמיא
יבנה הבית בשעה טובה ומוצלחת
ותזכו לרוות ולהרוות בהרבה נחת
ברכותינו:
"אחותינו את היי לאלפי רבבה"
ישכן ה' בביתכם: תורה, גדולה, ואהבה.
תפילותינו:
"בורא עולם בקנין השלם זה הבניין"
מאתנו
החתן וההורים
ברכה לכלה לחתונה 2
80
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן