ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת יום הכיפורים

"בברכת גמר חתימה טובה"

שטיח לכורעים ליום כיפור – מתנה
60
0 ₪
בין הזמנים
מתנה לחופשה

בס"ד

לבני משפחת ביטון
חני יוסי ומושי
היקרים שיחיו

לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט
הננו מקבלים את פניכם בשמחה
ומאחלים לכם מכל הלב

חופשה
נעימה ומהנה!

מאחל+ים
בברכת "וקוי ה' יחליפ+++ו כח"

ההורים ביטון

איחול חופשה נעימה
70
50 ₪
הודעות

קהל "ברכת ישעי'" קערעסטיר

ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר

בראשות מורינו הגה"צ שליט"א

בס"ד ר"ח אייר תשפ"ב

לשובע ולא לרזון

סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של רבינו הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ

רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר

יום חמישי ג' אייר

בשעה 8:00 בערב

בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל

סעודת הילולא כיד המלך

בשר וד+גים וכל מטעמים+

ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא

הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א

רב ביהמ"ד קרעסטירר בירושלים עיה"ק

בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא

סעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה 2
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו

בברכה מרובה
איגוד בני החבורות

מירון לרוחב 2
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ניסן תשפ"ב

לעובד היקר והמסור

מר שלמה אגסי הי"ו

בהתקרב חג הפסח, חג האביב
ימים של פריחה והתחדשות
נאחל לך עובד יקר וחביב
שפע ברכות, הצלחה ובריאות,
תזכה לנחת מבניך כשתילי זיתים סביב
ועל שולחנך יתאגדו תורה וגדולה ברחבות!

תודה על מסירות והשקעה
הרבה הרבה מעבר לכל זמן ושעה...

פ+++סח כ+שר ושמ+ח!

ההנהלה

ברכה לעובד – פסח
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

לכבוד המעביד היקר

הרב מושי גרין הי"ו

לרגל חג הפורים,
אבטא הערכתי במילים
אותם אגיש בתוספת הוקרה,
ואביע את רחש ליבי הנאמנה

יש המון מעבידים בעולם,
לא יהיו כמוך לעולם
רוחב וטוב לב במנה גדושה,
עזרה וסיוע במידה רבה

קונה לעצמך שם טוב
מסייע לכל אדם, ללא גבול וסוף
מעשיך הטובים על עצמם מעידים
על אהבת הזולת ללא גבולות וסייגים

מי ייתן ותזכה לשפע רב ממרום
פרנסה עין טובה, בריאות ושלום
שיתוף הפעולה בינינו ירבה ויפרה
באהבה ובשמחה, ללא סוף וקצה

מאחל מעומק הלב:

יוסי קליין

ברכה למעביד – פורים
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

ויעטרוך נזר תפארה
ויתנו לך כתר מלוכה

כב' ידידנו היקר והדגול
עומד לימין הקמת ואחזקת היכלי התורה הנודעים לתהילה
בכשרון וברוח נדיבה, יקר זכויות כביר המעלות
נדיב הלב, ה"ה

מר שוקי שמיר שיחי'
הוד השרון

בפרוס השנה החדשה
מרגישים אנו זכות וחובה להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים
למע"כ ולבני משפחתו היקרים שיחיו,
העומדים לעזרתו בפעליו הברוכים והנאדרים למעננו ולעתיד צאצאינו.

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

זכות עמידתו של מע"כ לימין מוסדות תורה וחסד,
תעמוד לו בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה, בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה וישראל ישכון בטח – בב"א.

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

חיים הלוי

ראש הכוללים ויו"ר המוסדות

ברכה המלך – ראש השנה
100
54 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

מוסדות וקהילת+
"עטר+ת צדיקים+"


רחוב השומר 125 - 03-909090

בס"ד, תשרי תשפ"ג

שמחים אנו לבשר לקהל הרחב תושבי העיר והשכונה
כי ניתן יהיה לקיים אי"ה גם השנה את מנהג "פדיון כפרות"
בהידור רב ובפיקוח בד"ץ העדה החרדית

במוקדים דלהלן:
במתחם החניה
רח' תרנגולתא 28
ובמרכז שדרות ארגמן 240
ביום ראשון ז' תשרי בין השעות 21:00 - 17:30
וביום שני ח' תשרי בין השעות 21:30 – 17:30
או עד גמר המלאי 
כל הקודם זוכה

חידוש והידור השנה!
העופות מחולקים לטובת
משפחות ת"ח ונזקקות  ליו"ט

בברכת גמר חתימה טובה

הנהלת המוסדות

כפרות מודעה 1
120
85 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

ע+ליה+ם
וע+ל+ זרע+ם

מקרב לב אנו מברכים, לסבינו היקר באנשים,
במעשיו דוגמה לרבים, אינו מדלג על הימים,
ביגיעה כסדרם תמידים, לקנותה בכל מיני קניינים,
מרבה לה' חיילים, מרבה מצוות בהידורים,
יראת שמים על פניו ניכרים, אינו מבטל רגעים,
וכל רגע מרבה פעלים

ראש משפחתנו ומורה דרכינו

הרב שמואל אליהו כהן הי"ו

באחווה נגיש משלוח מנות,
ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים,
עושר וכבוד ואורך ימים, ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים,
זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לכם שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים.

מאחלים באהבה:

הנכדים לבית משפחת ויזל

ברכת פורים לסבא
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פסח תשפ"ב

בהוקרה לעובד היקר

הרב משה ורדיגר הי"ו

בזמן שהטבע פורח - בוא האביב
נאחל צמיחה והצלחה - מהטוב והמטיב
שתזכה לחגוג את חג החירות
באהבה, שמחה ובריאות
אושר נחת, שלום ורעות

מאחלים בחום
בברכת "מועדים לשמחה"

יעקב ויזל
משפחת דפוס צבעוני

גלויית ברכה – פסח
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

בימי אורה ושמחה
אביע רגשי תודה והערכה
לידידי היקר והנפלא
ברוך כישרון ורב עשייה
לו נאה כל תהילה

הרב משה יוסף קליין הי"ו

מ++ה שא+לתך וינ+תן לך

בימים אלו הנזכרים ונעשים
על המלך טוב, כל המשאלות לנו נותנים
נברך אתכם ואת כל הילדים היקרים

ישלח ה' שפע ברכה באוצרותינו
תשרה תמיד הברכה במעשה ידינו
תרבה האהבה והאחווה בינינו
תרוו נחת מילדכם מלוא חופניכם
אך שנות טוב תראו כל חייכם

מאחל בשמחה ויקר, ידידך

ישראל שוורץ

ברכת פורים לידיד 3
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

השבת+ נועם ה+נשמות

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222

המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות

שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

"ברוך
א+תה בבואך"

שמחים אנו לקבל
את פני אורחינו היקרים
האושפיזין החשובים

משפחת
שמילוביץ

בבואכם לחסות
בצל סוכתנו
בזמן שמחתנו

"ושמחת בחגך
והיית אך שמח"

המאחלים

משפחת ברדיטשוב

ברוך אתה בבואך
120
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

והוא יתן מעדני מלך

(בראשית מט)

בשיר וקול תודה נברך לאלוקינו, על מנהל מוסדותינו, שבחסדיו הנחילנו.
שמח וטוב לבריות ולשמים, עוסק בגמילות חסדים, כל אדם מקבל בסבר פנים.
עמל בתורה ועבודה, בכל עת ועונה, ונאמן להשקפת התורה הטהורה.
הגדיל לנו אלה וכאלה, מעוטר בכל מידה נכונה, מסייע בכל לבב לכל נדכא.

ה"ה הרב נח סבו שליט"א

מנהל המוסדות בעין יפה

באהבה נשגר לך משלוח מנה, מידה כנגד מידה

טוב וחסד ירדפוך כל הימים, אורך ימים ושלווה בנעימים.
ותהייה לחן בעיני כל רואיך, להרבות כבוד שמיים ולעשות רצון קונך.
ברכה במעשיך תשרה, ובאשר תפנה תראה הצלחה.
בזכות המוסדות המנוהלות באמונה, תשרה בביתך השכינה.

מאחלים מתוך הערכה רבה

צוות עובדי המוסדות

ברכה למנהל מוסדות – פורים
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

נגיל ונשיש בזאת התורה

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

'ביום חתונתו – זו מתן תורה'

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצהור

ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

ליהוד+ים הייתה+
א+ור+ה זו - ת++ורה+

(מגילה טז)

בשמחה גילה וצהלה נשגר משלוח מנות אל מעלת כבוד

המג"ש הרב יוסף דוד בלוי שליט"א

על אשר באהבה כפולה ומכופלת ובמסירות
מסייע לכל תלמיד ותלמיד להיות עולה ומתעלה במסילה העולה בית קל,
לא מש עינו מאתנו ולא נס כוחו מלהיטיב בכל עת ובכל רגע ובכל שעה.

ובכדי לבטא את רחשי הכרת הטוב הגועשות בליבנו, נצרף בזאת ברכותינו,
שתזכו לראות ולרוות רוב נחת דקדושה מאתנו - התלמידים ומכל יוצאי חלציכם ולראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה יתאחדו, וירבו ימיכם בטוב ובנעימים,
ימים ושנים ארוכים, בבריות גופא ונהורא מעליא,
בבריאות הגוף והנפש בשלווה, בלא שום טרדות כלל.

בהוקרה והערכה רבה על כל הטוב

חיים משה שוורץ ומשפחתו

ההורים של ברוך צבי

ברכת פורים למג”ש
70
60 ₪
ברכות

מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכת לתורם 10
120
92 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ערב ראש השנה תשפ"ב

שטה לה ספינה

על מי מנוחות

בידיים אמונות מונהגת

בעיניים צופיות ובטוחות

אימפריה משגשגת

שולחת לכל עבר שלוחות מצליחות

ומי עומד בראש

למי התודות, למי הברכות?

המנהל היקר
הרב משה יעקובביץ שיחי'

בסיומה של שנה

עת עורכים הכל מאזן וחישוב

רצינו להוקיר ולהודות

למנהל היקר והחשוב

שמנהיג משפיע ומוביל

ואחראי כאן לכל הטוב

יהי רצון

שתהא שנה מלאה בשפע לרוב

ומאוצר שמים הצלחה וברכה וכל טוב!

מוקירים

צוות המשרד - רימונים בע"מ

ברכה למעביד ראש השנה
100
59 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

והימים האלו נזכרים ונעשים

משלוח מנות ואגד ברכות אשגר בזאת,
לעובד המסור אשר באחריות ובמסירות עמל,
אומן במלאכתו, באמונה משאו ומתנו,
משקיע את כל כוחו ומרצו
ובנאמנות עומד על משמרתו

הר"ר פרץ לוי הי"ו
מנהל אגף שירות לקוחות

ישרה בביתכם השמחה כל השנה
שפע ישפיע ה' מאוצרו, ברווח גדול כיכולתו
לעולם לא תדעו אנחות, רק נחגוג בשמחות
חנך ייתן ה' בפני כל מכיר ורע,
תצליח במלאכתך ברוב אורה ושפע
ובזאת, תודתי האישית לך נתונה,
על עבודתך המסורה והנפלאה, עם כל הלב והנשמה

פ+++ור+ים שמ+ח+!

מוקירך,
דוד רוט, מנכ"ל

ברכת פורים לעובד 2
80
65 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב

לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה

הרב ברוך אברהם איצקוביץ שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

"לְמַעַן תְּסַפֵּר" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
על התמסרות רצופה לחינוך דורותינו באהבה
בדרך האבות להנחיל המסורה

"לַיְלָה כְּיוֹם יָאִיר" - יעמול להשביח ולהאדיר כח התורה
איחולינו שתזכו תמיד לרוב נחת והצלחה
שתמשיכו עוד רבות בשנים בעבודת הקודש
בסייעתא דשמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לגאולה ולעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה וזמן חירותנו אמן

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח

מוקירים
משפחת ויזל

ברכה לאנשי חינוך – פסח 2
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

לע+שות אותם ימ+י משתה ושמחה+

משלוח מנות לגננת היקרה והמסורה

הגברת יפה ברגר תחי'

שכל יום מקבלת את הילדים בשמחה

פעם בשנה יש לנו הזדמנות
לומר תודה על המסירות והסבלנות
על הקניית ערכים ומדות
ועל פעילויות מאתגרות
אנו מאחלים בשמנו ובשם כל ההורים
הרבה נחת מהילדים והצאצאים
בריאות והצלחה בכל המעשים.

בברכת פ+++ורים שמ+ח

משפחת ויזל

ההורים של חני

ברכה לגננת – פורים
101
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

דרש טוב לעמו

ברכת "שמחת פורים" נשגר ברוב חדווה למעכש"ת מכובדנו הנעלה והמרומם הדורש ופועל תמידין כסדרן להצלחתנו בכל הענינים בשמחה ובטוב לבב פה מפיק מרגליות ואוצרות טבין, רב תשבחות ופאר המעלות תהילתו בקהל חסידים ותלמידים מעריצים ומשבחים

הגאון הגדול

רבי יעקב צבי כהן שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

בשמחה ובטוב לבב נזכיר בזאת על מגילה זו
בצירוף רגשי תודה והכרת הטוב למעכש"ת הנעלה
עתיר הפעלים להנחלת תורה וחסידות לצאן מרעיתו

ובהאי שעתא נאחל למעכש"ת שליט"א ולב"ב שיחיו
שתשרה תדיר במעונכם הששון והשמחה,
הברכה וההצלחה, יאריך ימים על ממלכתו
מתוך בריאות אושר ונחת מכל יוצ"ח,
אמן כן יהי רצון!

בברכה מרובה בהדרת כבוד

משה פרייליך

צוות הנהלת הישיבה

ברכה לראש ישיבה – פורים
110
90 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן