ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

אירועים
מתנת גרפולייק - הילולת רחל אמנו

מזכרת
הוקרה ותודה
מוסדות "בני רחל"

הילולת רחל אמנו
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לבורא עולם
משפחת בוסו

מזמור לתודה 3
40
30 ₪
בין הזמנים
מתנה לחופשה

בס"ד

לבני משפחת
גרינבלום+
יוסי וריקי ומוישי היקרים שיחיו

לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט
הננו מקבלים את פניכם בשמחה
ומאחלים לכם באהבה מכל הלב

חופשת קיץ
נעימה ומהנה!

מ++אחל+ים
בברכת "וקוי ה' יחליפ+++ו כח+"

אבא ואמא

איחול חופשה נעימה A6
70
50 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל על הניסים הגדולים
משפחת 
שמחנוביץ

מזמור לתודה 4
40
30 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת יום הכיפורים

"בברכת גמר חתימה טובה"
הנהלת הקהילה

שטיח לכורעים ליום כיפור – מתנה
60
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לט"ו בשבט

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ג

פירותיך מתוקין

להורינו היקרים
שתזכו לרוות מלא הכף נחת
מהצאצאים היקרים, הפירות הנאים והמתוקים
שכל נטיעות שנוטעין מכם יהיו כמותכם!

מאחלים באהבה ובהערכה

משפחת מליקוס

מתנה לט"ו בשבט תמונת נחת
50
40 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי

מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – לרוחב
80
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

מזכרת משמ++חתנו - חשון תשפ"ג
משפחת זלץ

מזמור לתודה 1
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול
40
0 ₪
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה

מסיבת פורים משפחת פורימלאך 

פורים תשפ"ג - צפת תובב"א

שלט לפורים מתנה 3
120
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לרגל השמחה הגדולה
משפחת גפנר

מזמור לתודה 2
40
30 ₪
אירועים

תְּשַֹמְּחֵנוּ בְּבֵית הַתְּפִלָּה
תְּבִיאֵנוּ לְבֵיתְךָ בְּרִנָּה וְצָהֳלָה

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
בשבח והודאה לנותן התורה לעמו ישראל בקדושתו
על כל הטוב אשר גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו
כי עתה הגדיל ד' עמנו בהרחבת גבולי הקדושה לשם ולתפארת
משכן במקום של קבע עבור בית מקדש מעט

בית+ המדרש הגדול+
"שושנת יעקב"

לשמו ולזכרו הטהור של אבינו רועינו ועטרת ראשינו
כקש"ת רבינו הגדול ה"אמרי פי"  זיע"א


פינת יקרת לה' ולתורתו מגדל עוז לשקידת התורה
עבודת התפילה, טהרת הלב ועבודת המידות, חסד וחסירות

זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו

ליום הגדול שמחת קהלינו

מעמד
קביעת המזוזות

על פת+חי ד+לתות ההיכל+

שיתקיים אי"ה ביום ג' דחוה"מ סוכות
בשילוב "שמחת בית השואבה"
בשעה 8.30 בדיוק - בהיכל בית המדרש החדש
בראשות רבותינו מרנן ורבנן שליט"א
ברוב עם הדרת מלך ברון שיר ושבח תודה וקול זמרה

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה
תְּזַכֵּנוּ בְּנִבְנְתָה הָעִיר עַל תִּלָּהּ

הזמנה לקביעת מזוזות וחנוכת הבית H17
140
67 ₪
בעלי שמחות

בס"ד

פ+++רי עץ הדר!

לשלמה נ+++יסן חתננו היקר!

ננעים זמירות ושירים נארוג++
לחתננו המיוחד הדומה לאתרוג++
כשם שהאתרוג מפיץ ריחו למרחקים
כ++ך מתקיים במי שבתורה הוא מחכ++ים
כשם שטעמו של האתרוג נפלא וער+ב
כך מ++תקיים במי שעל דברי התורה ה+וא ערב

איחולינ+++ו,
שניחוח תורתך ימלא את חיינ++ו
כ++י ט+עמה הטוב הוא תמצית מאוויינ++ו
ומכוחה תזכה לבנות ל+הקים
בית של קבע, משכן לאל+וקים
ובסוכ++ות עורו של לויתן נשב עוד בשנה הזאת+
ובבניין בית המ+קדש בירושלים נזכה לחזות+!

א גוט יום טוב

מאחלים ומייחלים

המ++חותנים
פרסלוב

ברכה לחתן קופסת אתרוג G8
100
79 ₪
בין הזמנים


מחיל אל חיל

בשמחה רבה הננו להדיע כי
גם בבין הזמנים זה
תתקיים
ישיבת בין הזמנים
לאברכים ולבחורים

סדרי הלימוד הם כדלהלן
עד לחג הסוכות ולאחריו:
בין 10:00 ל13:00 (מנחה)
בימי חול המועד:
מ11:30 עד 13:00 (מנחה)

סדרי הלימוד מיועדים לבחורים מישי"ק וישי"ג ולאברכים
גובה המלגה היא 12/15/18 ובעלי הו"ק 20
ניתן לתרום ולהקדיש יום ב1500 ש"ח
או חצי יום ב750 ש"ח
אצל הרב שעפסיל קרוין
או בטל': 03-55555555

בברכת התורה ומועדים לשמחה

הנהלת המוסדות+

סדר לימוד לבחורים בסוכות
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד,
זמן שמחתנו תשפ"ד 

זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל

בזמירות נריע, ברכותינו להביע, בתהילות ישראל, בשם כל הקהל,
שפתותינו שבח, זבח תודה נזבח, להוקיר במילין, על גבי גוילין,
הערכתינו לבטא, בהאי שתא, ברגשות הומים ובלבבות פועמים,
לכבוד ידידינו העסקנים מאוד נעלה, מוכתרים בכל מידה ומעלה,
עוסקים בצורכי ציבור באמונה, ברוב כשרון בחכמה ובתבונה,
גדולים ונפלאים מעשיהם, וכל היום מחשבותיהם, להאזין לשוועת אחיהם, לסייע בכל המצטרך, בכל אופן ודרך, לכל קהלא קדישא, רברביא עם זעריא, שבחם ממללים ותהילתם מספרים, שמם הטוב מפארים ומשבחים, ה"ה

הרב שמעון זוסער הי"ו
ואתו עמו
הרב אברהם גובי הי"ו

גבאי הצדקה ושרי החסד
בקופת החסד דקהילתנו הק' והמעטירה

עכשיו ביותר בטרחתם ומסירותם למעלה מן המשוער והמושג,
לקבץ ולהעמיד סכומים גדולים והגונים לחלוקה נכבדה ביותר
לבני קהילתנו הק', לכבוד יום טוב - זמן שמחתנו
בשיתוף קופת החסד המרכזית

רגשותינו הומים הלל ותודה, ולבותינו מפיקים שיר ושבחה, ובזה נעטרכם בברכה רבה, ישלם לכם ק-ל נורא עלילה, פעלכם ומשכורתכם כפולה, ברב שפע ברכה והצלחה, תענוג ונחת לרוב מכל יו"ח בניקל ובהרחבה, בסייעתא דשמיא מרובה, ונזכה כולנו לעלות לציון ברינה, ולשמוח בשמחת בית השואבה, בעגלא ובזמן קריב, אמן.


בברכה בהערכה ובהערצה

חברי קהל "בני אמונים"
יפו עיה"ק

תודה לסוכות לעסקנים ואנשי חסד E18
100
80 ₪
הודעות

בסיעתא דשמיא

בפרוס עלינו חג הסוכות זמן שמחתנו הבא לקראתנו לשלום

נקיים בעזהשי"ת

מכירת ארבעת המינים
מה+ודרים+

בכל הרמ++ות וההידורים

ובמחיר+ים מ++יוחד+ים

כל הסחורה נבדקת ע"י מו"צ+++ מומחה,

ע"פ הוראותיו של מורנו הרה"ג הגרי"צ שליט"א

רב בית הכנסת


המכירה תתקיים בס"ד

בבית הכנסת "לב אחד"

בימים שלישי ורביעי,

ד'-ה' תשרי תשפ"ג (09 / 19-20)

בין השעות 21:00 - 17:30

ניתן להזמין מראש

בפלא' 055-555555


בקניית סט - נרתיק מתנה!


מכירת ארבעה מינים
150
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ערב ראש השנה תשפ"ד

שטה לה ספינה

על מי מנוחות

בידיים אמונות מונהגת

בעיניים צופיות ובטוחות

אימפריה משגשגת

שולחת לכל עבר שלוחות מצליחות

ומי עומד בראש

למי התודות, למי הברכות?

המנהל היקר
הרב משה יעקובביץ שיחי'

בסיומה של שנה

עת עורכים הכל מאזן וחישוב

רצינו להוקיר ולהודות

למנהל היקר והחשוב

שמנהיג משפיע ומוביל

ואחראי כאן לכל הטוב

יהי רצון

שתהא שנה מלאה בשפע לרוב

ומאוצר שמים הצלחה וברכה וכל טוב!

מוקירים

צוות המשרד - רימונים בע"מ

ברכה למעביד ראש השנה
100
39 ₪
הודעות

וּמִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם
וְיִרְ+פָּא לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲוֹנָם+

מגבית+

'מאור השבת'

קח סניגור ליום הדין!

טול חלק בזכויות הרבות
של לימוד התורה והתפילות
בשב"ק בבית מדרשינו

וזכויות כבירות אלו ובכח שעות לימוד התורה והתפילות בשבתות השנה
יעמדו ל+ך ולב"ב למליץ
בימי הרחמים והרצון להיכתב ולהיחתם+
ל+שנה טובה ומבורכת, שנת נחת ברכה והצלחה, עושר ונחת+!

לתרומות ניתן לפנות לגבאים+
הרב שלמה בייגל הי"ו והרב יוסף צויבל הי"ו

בברכת התורה+ וכוח"ט

הגבאים


מגבית נר למאור לשבת
50
48 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ויעטרוך נזר תפארה
ויתנו לך כתר מלוכה

כב' ידידנו היקר והדגול
עומד לימין הקמת ואחזקת היכלי התורה הנודעים לתהילה
בכשרון וברוח נדיבה, יקר זכויות כביר המעלות
נדיב הלב, ה"ה

מר שוקי שמיר שיחי'
הוד השרון

בפרוס השנה החדשה
מרגישים אנו זכות וחובה להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים
למע"כ ולבני משפחתו היקרים שיחיו,
העומדים לעזרתו בפעליו הברוכים והנאדרים למעננו ולעתיד צאצאינו.

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

זכות עמידתו של מע"כ לימין מוסדות תורה וחסד,
תעמוד לו בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה, בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה וישראל ישכון בטח – בב"א.

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

חיים הלוי

ראש הכוללים ויו"ר המוסדות

ברכה המלך – ראש השנה
100
54 ₪
בין הזמנים

שבת
התאחדות
משפחת כהנוביץ

בראשות עט"ר אבינו מורנו שליט"א

בס"ד טבת תשפ"ג

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים

לשבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני משפחת כהנוביץ
היקרה שיחיו

אילן אילן במה אברכך!
פירותך מתוקין.. צילך נאה... אמת המים עוברת תחתיך...

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה, בהנאה ובהתרגשות מרובה

הוועד המארגן 
משפחת כהנוביץ

בלנק להודעות – פרחים ואמת המים
120
54 ₪
בין הזמנים

נופשון הקיץ
משפחת בורלא

בראשות סבא וסבתא בורלא שיחיו

בס"ד אב תשפ"ב

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
לנופשון המשפחתי

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני המשפחה היקרה שיחיו
וכל הילדים והנכדים

וקווי ה' יחליפ++ו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

ההורים

בלנק לנופש
80
39 ₪
הודעות

קהל "נחמת ציון וירושלים+"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד מנ"א תשפ"ג

זמנים לתשעה באב

זמני היום+ ליום צום תשעה+ באב

מנחה ................................................................. 5:30
שקיעת החמה......................................................... 7:33
מעריב ליל ת"ב....................................................... 8:00
אמירת איכה וקינות

שיעור הרה"ג משה אלתר ויין שליט"א 
בעניני החורבן

תפילת שחרית ........................................................ 9:30
חצות היום.............................................................. 12:47
מנחה גדולה (וידבר) ................................................ 1:20
מנחה מנין א' (וידבר)................................................ 5:00
מנחה מנין ב' מרכזי (וידבר)...................................... 6:30

ערבית מוצאי ת"ב..................................................... 7:54
סיום הצום................................................................. 8:02

יוגש לקהל "אויס-פאסטן" בהרחבה גדולה

- קידוש לבנה מוצאי תשעה באב 22:00 -

כל ה+מתאבל על ירושלים+ זוכה ורואה+ בשמחתה+
ונזכה לראות בקרוב בניין ביה+מ"ק עם משיח+ צדקנו ברחמים גדולים+ אמן.

בברכה
וועד הקהילה

זמנים לתשעה באב
100
50 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, פורים+ תשפ"ג

ברכות והודאות

טנא מלא ברכות לבביות נשגרה+
וקול מברכים ומשבחים נרימה+
קדם ידידינו הנכבד משובח ומפואר בפי כל לתהילה,
האי גברא רבא ויקירא, איש אשכולות מעוטר בכתר מלוכה+
המרבה בקהילתנו הק' את אור התורה מאהבה 
ליבו פתוח כאולם ומסור במסירות רבה ועצומה לכל קדשי בית ח+יינו
ראש וראשון לכל קדשים,יראתו קודמת לחכמתו
רודף חסד וצדקה בכל עת ועידן,להגדיל תורה להאדירה ולרוממה
מוקיר ודחיל רבנן ותלמידיא, ואיהו גופיה צורבא מרבנן

נטה שכמו לישא בעול המפעל הגדול 'ושנתת'
להנחיל ולהחדיר ידיעת התורה הק' לצעירי הצאן
כרצון רבותיה"ק זיע"א ויבחלט"א

הרה"ח המפואר
רבי נחמן פלס שליט"א

 פטר+ון מפעלינו הק' רבות בשנים+

יה+א רעוא מקמי שמיא
שאך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
ויקוים בכם כל הפושט יד נותנים+ לו
כל ההשפעות טובות ברוח ובגשם,
בני חיי ומזוני רויח+י, ותזכו עוד רבות בשנים
להמשיך בפעולותכם הברוכות והנשגבות
מתוך בריות גופא ונחת מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש אכי"ר

בברכת התורה ובהערכה רבה

ששון שליבוביץ
ב/מפעל 'והגית'

ברכה לפטרון ונדיב
120
76 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

בחלוף עלינו הימים הנעלים של ימי השבועות העעל"ט הנה העת והעונה
להודות ולהלל, לשבח ולפאר לעומדים בראש המערכה,
הני צנתרא דדהבא, אישי החסד והמעש, העומדים לימין ולרווחת
בני הקהילה במהלך כל ימות השנה במסירות גוף ונפש, זמן וכח
שלוחינו הנאמנים לרומם את קהלנו בתורה ובתפילה באופן הראוי והנעלה ביותר,
עמלים ויגעים למען לא יחסר המזג לכל אחד ואחד מבני הקהילה ומשפחתם
ה"ה העסקנים הנמרצים הדגולים והנעלים, ראשונים לכל
דבר שבקדושה,
מסורים לכלל צרכי פריחת קהילתינו הק'
ברוח ובגשם מהחל עד כלה, ללא לאות, ה"ה

מוה"ר לוי בלומען שליט"א
מוה"ר 
זבולון חימוביץ שליט"א

גבאי ועסקני קהילתנו הק'

אשר כמידי מועד במועדו 
טרחו להכין את היכל ביהמ"ד כמנהג ישראל תורה
ולקשטו בכלילת יופי ובטוב טעם וחן
והעמידו כיבוד ושתיה ב'תיקון ליל שבועות' ו'בקידושא רבא'
וכן דאגו למיני מתיקה ולמסגרת מושקעת לילדי תשב"ר
למען נוכל כולנו אנשים נשים וטף לחוג את זמן מתן תורתנו,
ולקבל את התורה מתוך שמחה ושפע רב ואור גדול
כאיש אחד בלב אחד!

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, המעריכים את פעלם 
בזכות התורה הקדושה הנותנת חיים אושר וכבוד
שיתברכו בכל מעשה ידיהם, למען הכלל והפרט
ברכת ה' תשרה בכל מעשיהם, בריות גופא ונהורא מעליא באהליהם,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, אכי"ר


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

בני קהלת "פרחי התורה" יקנעם

ברכת תודה לעסקני שבועות S11
89
44.5 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

מעלת כבוד ידידנו עוז, עמוד החסד, לב יקר ונפש חפצה
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, רודף צדקה וחסד
רב זכויות וכביר מעשים לשם ולתעודה

ידידנו הנעלה+ והמפואר+

הרה"ח ר' מנחם ויזל שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס חג מתן תורתנו הננו בזה בידידות ובהוקרה -בשמנו
ובשם עשרות משפחות בני קהילתנו - עם ברכות החג מעומקא דליבא,
שיחדש השי"ת עליך ועל בני משפחתך הנכבדה
את המועד הבא עלינו ועל כל ישראל - לטובה,
לששון ולשמחה, לחיים ולשלום.

בעת יחדש עלינו נותן התורה ית"ש את מעמד הר סיני,
בהתייצב כולנו לקבל תורה מפי הגבורה ולומר "נעשה ונשמע" -
יעלו ויבואו לפני נותן התורה ית"ש זכויות עמידתך והתייצבותך לימיננו
בנועם ובחן, בנפש חפיצה ובלב פתוח.

אין מילים בפינו להודות על הדלת הפתוחה
אשר הננו מוצאים אצלך. מה יאה ונאה לך להתהדר בשבח וההלל
שבשלהי פיוט האקדמות: "זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא:
קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן בְּהַנְהוּ חֲבוּרָתָא: וְתִזְכּוּן דִּי תֵיתְבוּן בְּעֵלָּא דָרָתָא" -
לקבל מלוא חפניים את ברכת מועדיך, מידו המלאה הפתוחה
הקדושה והרחבה של "מקדש ישראל והזמנים".

זכות תורת החסד אשר על לשונך -
תעמוד לך ולדורותיך אחריך לראות בטוב עד עולם,
"אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד" מתוך כל טוב ומיטב.


בהוקרה עמוקה

שמעון שארר
ב/קופת ''עזרת לבבנו' שע"י קהילתנו 

ברכה שער פרחוני הוקרה 29R
149
89 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר הת+ורה

אל מעלת כבוד ידידנו הדגול
מעוטר בכתרה של תורה לתפארה

הרב ראובן קרויט שליט"א

חבר ההנהלה

ולמשפחתו אשת החיל שתחי'

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!

ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
ופועלים תדיר לפריחת לומדי התורה
השוקדים באהלי תורה בעוז ואורה
וקול חדוותא מהדהד בתפארה.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:

כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!

בברכת התורה

תלמוד תורה 'קהילת ברוידא'
שמעון יצחק לוריא

ברכה איגרת חרוזים כתרי תורה
100
89 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת, ערב חג השבועות, תשפ"ג

נשים
במאי קזכיין

זר וכתר תהילה לעטרת בעלה
העומדת לימין בעלה בשמחה ובגבורה 
למען יוכל ללמוד תורת ה' ברוגע ויישוב הדעת
שותפת נצח בתורתו ובעמלו בזה ובבא


ה"ה אשת החיל מנב"ת תליט"א

אשר וודאי דזכות לימוד ה+תורה
נזקף ל++זכותכן!

בהתקרב זמן מתן תורתנו
אשר בו אנו זוכים לחסות בצל כנפי השכינה,
נשגר ברכותינו שתמשיכי הלאה לעמוד לימין בעלך שליט"א
במסירות ונאמנות ולומר לו גדל,
 להיות חלק מלגיונו של מלך
בהעמדת בית של תורה על תילה
בעוז ובמסירות נפש מול כל פגעי הזמן
ותזכו לרוב הטוב השמור
לעמלי התורה בקדושה
מתוך בריאות הנפש והגוף
ומנוחת הדעת


בברכת התורה

הנהלת הכולל

ברכה לאשת אברך S18
100
89 ₪
זמנים הודעות

ברוך אלוקינו
הוא יפתח
ליבנו בתורתו

בעזהשי"ת

וּבָאוּ כֻלָּם בִּבְרִית יַחַד
‏ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע אָמְרוּ כְּאֶחָד 
.
ברגשי שמחה והתעלות הננו להזמין את קהל אנשי שלומינו,
עמלי התורה, אברכי הכוללים, בעלי בתים חשובים,
תלמידי ישיבתנו, ובחורי החבורות, ובאי בית הלוי להתאסף 

בכינוס
לימוד תורה ברבים

כהכנה דרבה לקראת חג מתן תורתינו

בעז"ה ביום שני פר' נשא ב' סיון תשפ"ג הבעל"ט
בהיכל בית מדרשנו הגדול


סדר היום:
16:00  סדר לימוד בצוותא חדא כל קהלא קדישא הדין
18:40  שיעור הלכה למעשה בדיני יו"ט ושבת הבעל"ט
מפי הגאון הגדול רבי ניסן קלמן שליט"א
דומ"ץ ורב ביהמ"ד "חסדי אש"

19:15 תפילת מנחה

'שיחת קודש הכנה לחג מתן תורתינו'
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

- תפילת מעריב וספירת העומר -

בברכת התורה המצפים לבואכם לברכה
וועד הקהילה


סדר לימוד הכנה לשבועות
120
44 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ג

נגי+ל++ ונשיש
בזאת ה+תורה+

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו

ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'רך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+

ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצ+הור

ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
זמנים הודעות

הוא ימליץ טוב בעדינו

כידוע מפי ספרים+ וסופרים גודל+ מעלת זכות+

ההשתתפ+++ות
בהילול+א דר+שב+"י

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א

הידוע כמסוגל מאוד לכל הישועות

אשר ע"כ אלו שברצונם ליטול חלק ולקנות זכות
השתתפות בשמחת הרשב"י וסעודת ההילולא 
ל+כבוד התנא האל+וקי ר+שב"י
אשר ית+קיים בעזה+שי"ת בליל ל"ג בעומר+

כמ++ו"כ ניתן לתר+ום 

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה 
בזכות התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי 
האט'ס געפוילט אלעס גוט'ס! 

פרנסה ברוח תפרנסנ+++ו בזכות אדונינו בר יוח+אי


לתרומות ולהשתתפות
אצל הגבאי הרב בונים פייערפלאם  הי"ו
02-55555555

השתתפות בהדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
ברכות ואיחולים

קופת החסד "משביע לכל חי"

רמה ד' - בית שמש

ערש"ק שמיני תשפ"ג

פותחין בתודה

לידידנו החשוב אוהב תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה הנדיב הנכבד+
הרב פנחס קויליטש שליט"א

מ++נח+ת חלת תודה שלוחה+ - ל+קראת שבת המלכה+
על ר+וב פעליכם לצדקה ועזרה+ - לאלפי משפחות הזרחתם אורה+ וג++אולה+
יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+ - אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה
הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+ - נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+
א לעכטיגע שבת!

בברכה מרובה וברגשי הוקרה 

ישראל בולקעס
בשם הנהלת הקופה

שליסל חלה – חלת מפתח 2
70
49 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן