ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברכות ואיחולים

בס"ד,  אייר תשפ"ג

כי אורך ימים
ושנות חיים
ושלום יוסיפו לך!

לכבוד אמנו היקרה שתחי' אין כמוך בכל העולם

ראשית כל ברצוננו לאחל לך
ברכת מזל טוב חמה ולבבית+!!! 

לכבוד יום הולדתך הארבעים בשעטו"מ

לך אמא יקרה מפז ומפנינים
שתמ+יד הכי דואגת ומשקיעה בנו
מסירות ואהבה בל++י גבול ומידה
וכל++ ילד מרגיש בבית מלוכה ממש כבן יחיד למלכה
וה+בוקר תמיד פוגש את אמא כבר ערה
עסוקה בתחינה תפיל++ה ומלאכה
אמא משקיעה בנו יום יום שעה שעה
וכל רצונה שנייה שמחים ומרוצים
את קדושת השבת בשלישי כבר מרגישים
רק ל++רגש ולשמח אותה אנו רוצים
והחינוך שאנו מקבלים בפז לא יסולא
מה יפו פעמייך בנעלי בת נדיב
אשת חייל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה

יה+י רצון שתזכי לשנים בריאות וטובות
מתוך רוב שמחה עושר ואושר
ותרוי מאיתנו רוב נחת דקדושה
ולגדל את כל המשפחה בניקל ובנחת 
ימלא ה' כל משאלותייך ביום גדול זה
ויקויים בך:
"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו"

מברכים ואוהבים מכל לב

טאטי והילדים 


ברכה ליום הולדת לאמאD5
80
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערש"ק פר' תולדות - כסלו תשפ"ג

כי אורך ימים
ושנות חיים ושלום
יוסיפו לך

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
נפאר ונרומם, נהדר וננצח, נעלה ונקלס,
נעטר כליל תפארת בראש ידידנו הדגול והנכבד,
שמו מפארים בקהל עדתינו,
צדקותיו העצומים לשם ולתהילה נודעים,
מגדולי מחזיקי התורה בגופו ובממונו,
בעצה ובתבונה ובפרט במעש,
תלמיד דבוק בלב ונפש לכ"ק מרנן רבותינו הק' זיע"א
ויבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ה"ה

ידידנו המפואר

מוה"ר יעקב לוין לאוי"ט

תומך נכבד למוסדותנו הק'

וזה לך האות ביום שמחתך וחדוות לבך, בראותך פירותיך מתוקים,
בנים ובני בנים כשתילי זיתים, צילך נאה ואמת המים עוברת תחתיך.
"אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ - שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה"
מביעים+ אנו את רוב תודתינו ואיחולנו מעומקא דל+יבא,
להיות לפה לעמלי ה+תורה רבנן ותלמידהון במוסדות+ינו הק',
על+ כל הטובה אשר גמלתנו - גמלתם+.


אלפי זכויות הנצח יעמדו למע”כ
יחד עם נוות ביתך הדגולה שתחי'
לחיים של אושר ועושר תמידיים, ברכה עד בלי די
מתוך בריאות איתנה והרחבת הדעת,
לרוות את הנחת בגיל ובשמחה לאורך ימים ושנים טובות.

מוקירים ומעריכים - מברכים ומעתירים

שמעון כהן   ישראל רכניץ

ברכה לתורם – ליום הולדת
120
95 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד כ"א כסלו תשפ"ג

כי אורך
ימים ושנות חיים
ושלום יוסיפו לך!

לכבוד אמנו היקרה שתחי'

ברכת מ++זל טוב לבבית+!!! 
לכבוד יום הולדתך החמישים בשעטו"מ

יהי רצון
שתזכי לשנים בריאות
מתוך שמחה ואושר
ותרוי מאיתנו רוב נחת דקדושה
ולגדל את כל המשפחה בניקל ובנחת 
ימלא ה' כל משאלותייך ביום גדול זה
ויקויים בך:
"עוד ינובון בשיבה
דשנים ורעננים יהיו"

מברכים ואוהבים מכל לב

טאטי,
מוישי, חני ואסתי

ברכה ליום הולדת לאמא
80
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד אדר תשפ"ב

שישים ושמ++ח+ים

מקרב הלב וברגשי שמחה נקדם בברכת מזלא טבא,
עוד ינובון בשיבה, בבריות גופא
לאבינו היקר

רבי משה ברוך צביקוב שליט"א

לרגל מלאת לו שישים שנה בחסדי השם

דגול במידות ובגמילות חסדים,
תפילתו בדביקות כצעיר לימים,
יומם וליל מסור לתורה ולכל דבר מצווה,
ללא לאות בחורף ובימות החמה
עומד תמיד על משמרתו, בלתי לה' לבדו,
חסד עושה בממונו ובגופו

אבא היקר,
אתה בשבילנו אות ומופת ודוגמה,
שגם בזמנים כהנה וכהנה,
צריכים לקבל הכול לטובה,
ולדעת שהכול מלמעלה.

נברך אותך באריכות ימים, עוד רבות בשנים, דשנים ורעננים,
עוד יניבון בשיבה, לא תדע צער יגון ואנחה חלילה, ומזונותיך יהיו בהרחבה, יהי לרצון אמרי פיך והגיון ליבך לפני ה' צורנו וגואלנו, עד מאה ועשרים.

מברכים באהבה

יוסי, יענקי, דוד, רבקי, שרי

ברכה לאבא ליום הולדת 60
60
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ב+סימן ט+וב ומ+זל טוב+

בס"ד שבט תשפ"ב

פאר
אונזערע טייערע חשובע
טאטי שליט''א

לכבוד יום ההולדת ברכת מזלא טבא
יום עליו נאמר : שאל ממני ואתנה
ווילן מיר שענקען דיר א מתנה
ארויס געבן די הרגשים פון הכרת הטוב
אויף די מסירות און אהבה
און אלעס וואס די טועסט פאר אונז
פול מיט געטריישאפט .

מיר האבן זיך אונטער גענומען
מיט אגשמאק צו לערנען
ח''י פעמים ח''י שעות
לימוד מיט יגיעה און א ברען
לכבוד ולזכות אבינו שליט''א
יחד עם אימנו תליט''א עמו''ש

שתזכו בכל הטוב

בנ++י

צו זען נחת פון אונז און די גאנצע משפחה

ח+יי

חיים של אושר ועושר מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,

ומ+זוני רווחי

פרנסה טובה בהרחבת הדעת
וסיעתא דשמיא בכל מעשה ידיכם

וואנטשן מיט גרויס ליב שאפט

שרוליק, יענקי, מושי, דודי

ברכה לאבא ליום הולדת – אידיש
70
50 ₪
אירועים

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"

לאשתי היקרה בלומא שתחי'

היום הוא היום אשר בו נתמלא שנתיים ימים מיום הנישואין שעעל"ט
היום הוא הזדמנות בשבילנו לעצור ולהתבונן בחסדי ה',
אשר השפיע עלינו חסד וכל טוב,
אשר בכל צעד ושעל (יעדן טריט און שריט)
שעבר עלינו זכינו לסייעתא דשמיא מופלאה
לאהבה ואחווה ושלום ורעות
רחמים וחסדים ניסים ונפלאות עד אין שיעור

וב"ה זכינו כבר על כל אלה ועוד עלינו לעצור+ ביום זה,
ולהודות ולה+לל להשי"ת כל כל הטוב אשר גמלנו,
וליום+ מיוחד זה הגיענו וקיימנו

בתפלת 'נשמת+' אומרים אנו
'ואילו פינו מלא שירה כים ולשננו רינה כהמון גליו.....
אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלוקינו על אחת
מאלף אלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים...'
מיר קענען נישט דאנקען דער רבש"ע
אפי' נישט אויף א טויזנט'סטל
פון די אלע חסדים וואס ער האט אונז געטאהן.

בברכת "עד הנה עזרונו רחמיך ה' אלוקינו ואל תטשנו לנצח"

המברך בהערכה ובהתרגשות עצומה

שלמה זלמן

ברכה לשבת 4#
130
99 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן