ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברכות לסיום

אירועים

ארגון "חלקנו בתורתו"
בביהמ"ד "היכל התורה" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחתה של תורה
ולהשתתף במעמד

קביעת דף הקהילה
ותחילת סדר הלמוד

שילמדו חברי השיעור 
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל דרשן שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר למעמד חגיגי B2
120
79 ₪
אירועים

זה היום עשה ה'                                      נגילה ונשמחה בו

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה וילנא תכלת סיום מסכת B11
120
89 ₪
ברכות ואיחולים

נגיל ונשיש בזאת התורה

ברגשי גיל שמחה ורננה, ברוב ששון וחדווה,
מגישים אנו ברכותינו קמי האי צורבא מרבנן 
המלא בתורה ובחכמה, בעיון בקיאות בהלכה ובאגדה
מקושט במידות
נאצלות, המאירים ביופיים ובטהרתם 

נושא בעול עם חבירו בכל עת ועונה,
ליבו רחב כאולם ומראשוני העוסקים בכל דבר שבקדושה. 
ירא שמיים ובעל תבונות, עמל בתורה ללא לאות
מקדים שלום לכל אדם. שואל לעניין ומשיב כהלכה
נושא ונותן במלחמתה של תורה ומשקיע רבות בסדרי הישיבה
הלא הוא

הבה"ח דב קורץ ני"ו
בחיר ישיבת "פומבדיתא" 

אשר הוסיף בהתמדה על סדר יומו העמוס בתורה ויראה
 למען יגיע ליום גדול וקדוש זה יום סיום 

מסכתא קידושין

שנלמדה ברוב עמל ויגיעה
תמידין כסדרן בחגים ובשגרה בשעות מנוחה ובימי מלחמה.
ובס"ד עתה זכה לברך על המוגמר בשמחה עצומה.

יה"ר שיזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות
להתחיל ולסיים ספרים אחרים ולהמשיך בדרך העולה בית ה' לקיים רצונו באהבה עצומה עם כשרונתיו הברוכים ויכולתיו המיוחדות
מתוך בריאות ושמחה אושר ושלווה.

אוהבים ומתרגשים
אבא אמא וכל המשפחה

ברכה לבן משפחה רגל סיום מסכת D8
80
45 ₪
אירועים

זה היום עשה ה'                                      נגילה ונשמחה בו

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה וילנא סגול סיום מסכת B11
120
89 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת B9
120
89 ₪
אירועים

שיעור+ "דף ה+יומי"
בביהמ"ד "היכל התורה" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום סדר נשים
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל דרשן שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת B8
120
89 ₪
אירועים

נגיל ונשיש בזאת התורה

ברגשי גיל שמחה ורננה, ברוב ששון וחדווה,
מגישים אנו ברכותינו קמי רבני וחכמי
חבורת הלכתא
בסדר ב'
ובראשם הרה"ג המופלג המלא בתורה ובחכמה,
מקושט במידות נאצלות ירא שמיים ובעל תבונות,
עמל בתורה ללא לאות מקדים שלום לכל אדם.
שמשקיע רבות  בחיזוק חבורה קדושה זו
בהספקים ובמבחנים ונושא ונותן במלחמתה של תורה.

הרה"ג ר' שניאור סבן שליט"א

אשר עמל ויגע למען יגיעו ליום גדול וקדוש זה יום סיום 

מסכתא קידושין

שנלמדה ברוב עמל סדרים ע"ג סדרים ימי חורף כימי קיץ
ובס"ד עתה זכו
לברך על המוגמר להחזיק בדבר שלם

יה"ר שיזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות להתחיל ולסיים ספרים אחרים ולהמשיך בדרך העולה בית ה' לקיים רצונו באהבה
מתוך בריאות ושמחה אושר ושלווה.

כאן המקום לברך את המפעל הגדול"תורה שבכתב"
אשר מרבה את התורה בהיכל ביהמ"ד ומחוצה לו,
ומבדר את חידושי רבני הכולל וגורם למלחמתה של תורה
ובעיקר לשמר את חידושי התורה של הרבנים שליט"א למען יעמדו ימים רבים.
ובפרט יש לברך את הרה"ג המופלג טובא
ר' אליעזר הוסקיש שליט"א 
על טירחתו וטירחת בני ביתו
בשעות לא שעות על חשבון זמנו הקדוש למען מפעל גדול שכזה,
יזכה להאיר את העולם בחידושי תורתו מתוך שפע בריאות ושמחה

ברכה לרגל סיום מסכת D4
80
45 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומ++י
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+

ביתר

ברכת+ התורה+

בגילה בר+ינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה,
ה+ננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא,
קד+ם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה+,
מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה+,
מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר+ וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

לרגל שמחת התורה בחגיגת סיום המסכתא

הנלמד ונמסר ע"י בקביעות ובמסירות דבר יום ביומו
במסגרת שיעורו הנפלא בביהמ"ד "שיננא" ברוב עם+

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים
ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה'
ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה למגיד שיעור
80
43 ₪
בעלי שמחות

בס"ד

על זאת
שבח+ו אה+ובים+

ת+הא נא ברכתנו זאת לאות הערכה ורננים+
קד+ם ידידנו הנכבד האברך הנמרץ ברוחו פי שניים+
ה+וגה בשעשועי דת מורשה ודבק בעץ החיים+
 ל+מען הכלל והפרט במח+ננו רב מעשים נפלאים+
מקר+ב נפשות לד' ולתורתו מאדיר+ זכויות ופעלים+
שיעור+יו בנועם מנעימים ובשקיקה נשמעים+
במסיר+ות נפלאה בחן ובמאור פנים+

ה"ה מכובדנו המגיד השיעור הנודע

 הרה"ג ר' ראובן כהן שליט"א

על פעולתו הברוכה הקמת וייסוד
חברת "שיננא"
ברוב כשרון והצלחה
ולרגל מעמד חגיגת ה"סיום+"

בשכר זאת יזכה יחד עם ב"ב לרוות מבנייהם רב תענוג ונחת,
פירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ד' בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצות לשמה בבריות גופא ונהורא מעליא
באושר ושפע ברוח ובגשם, ויהי ביתו בית מלא ברכת ה'
תורה וגדולה יתאחדו על שולחנו ויזכה להמשיך במלאכת הקודש הרבצת התורה ביתר שאת ועוז מתוך מנוחה ושלווה.

המברכים בהערכה
ידידיו מעריכיו ומוקיריו
מתפללי בהמ"ד    חברי השיעור


ברכה למגיד שיעור /תלמיד חכם
100
89 ₪
ברכות ואיחולים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם אבינו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה וביראה ומוכתר+
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

אבינו הרה"ח
ר' שבח לערנר שליט"א

ל+רגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולה+תעטר בנזר התורה+

בסיום הש"ס

בפעם הרביעית שלמדו בעיון ר+ב
ובקביעות+ מידי יום ביומו

והברכה אחת היא לך,
ולאמנו היקרה אשת חיל עטרת בעלה העומדת לימינך ועוזרת נגדך בבית כולה ובזאת הפעולה+,
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בכם ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד+
מתוך רוב נחת ושובע שמחות+ אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ילדיו, חתניו, נכדיו,

יוחנן, ראובן, שמעון
פנחס, שלום, מנחם
חיים, צ++דוק, יוסי, גדיאל
וכל הנ+++כדים

ברכה וילנא סיום השס
100
70 ₪
ברכות ואיחולים

   ב''ה, ניסן תשפ"ג

"מה אהבתי תורתך"
לידיד+י עוז העומד לימיני לילות כימים+,
נאמן בת+פקיד+ך, מסור לאין ער+וך
מבין ל+ב ושכל ישר,  אברך יקר ונעים בסביבת+ך
מוקיר+ ומעריך את עיקר ה+חיים+


ידידי הרב חנוך יהודה שליט"א

הנני מהצד מביט בך, ומתרשם ממהלך אמיץ וגבורה
על התפנית החשובה ביותר בחייך, בהחלטתך ל"בחור בחיים"

על ידי הצטרפותך ל- 
כולל "עיתים לתורה+"
קבוצה+ האיכותית+ והמחזיקה את העולם+

תוך אחריות על החיים שלך ושל כל משפחתך, עלית על הרכבת הנכונה+
לקבל עול תורה, זה עסקת חייך  בסד+ר גודל המירבי שיכול לה+יות+
עסקה מבחינה רוחנית וערכית, עסקה בגשמיות+ שתניב תשואה ריווחית+

אני מצטרף לידידיך ומוקירך, מצדיעים לך בכבוד גדול ובהערכה אמיתית+
ורואים בך דמות לדוגמה ולמופת לחיקוי, בין חבריך ומכריך - ארי שבחבורה+
לילדיך ולמשפחתך המאושרים – דוגמה לאבא ערכי בן עליה ושכרה בצדה+

השי"ת יהיה בעזרך וכל יום יהיו בעיניך כחדשים+
ותבורך משמים בכל הברכות האמורות בת+ורה+
ברכת התורה תשפיע על ראשך שפע עד בלי די, בגשמיות וברוחניות בהרחבה+
מתוך בריאות ונחת דקדושה והרחבת הדעת

ידידך המוקירך והמצפה להצלחתך
שאלתיאל

ברכה לחבר שהצטרף לשיעורי תורה
80
50 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

- הזמנה של מצוה -

ברגשי ידידות ואחווה+
הננו ל+הזמין את חברי הקה+ילה
משתתפי השיעורים+ ומתפללי בית הכנסת+
לשוש בשמחת גומרה של תורה ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר+כיתובים לסיום מסכת T7
120
89 ₪
אירועים

בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת תענית

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"

ע"י המג"ש

הרב יואל שיינברגר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב זרח רוזנטל שליט"א

ראש ישיבת "זרח בשדה"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה לסיום מסכת 2
120
40 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי

ביהמ"ד היכל חיים
סיום מסכת כתובות

והתחלת סדר נדרים

במסגרת הדף היומי

שלט למעמד סיום מסכת כתובות / 3 מטר על 1
150 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי באשמורת הבוקר והלילה

בביהמ"ד "היכלי חיים" בני ברק

בנשיאות המג"ש הרה"ג לייביש גישמאקער שליט"א

חגיגת סיום מסכת כתובות

והתחלת מסכת נדרים

במסגרת הדף היומי - חשון תשפ"ג

שישו ושמחו בשמ++חת התורה ותנו כבוד ללומד+י הת+ורה
זה היום עשה ה' נגילה ונשמ++חה בו

שלט מפואר עמודים לסיום מסכת 1*3
250
150 ₪
אירועים

שיעור דף היומי
ביהמ"ד היכל דוד

ביתר

בר+כת מועד+ך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

מצו"ב מענק לרגל חג הסוכות - זמן שמחתנו
אין שמחה כשמחת התורה!

במסגרת שיעורכם בביהמ"ד "שיננא"

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים בברכת "ושאבתם מים בששון.."
אין מים אלא תורה המשמחת לב ועינים מאירה

חברי השיעור השותים בצמא את דבריכם

ברכה למג"ש מענק חג
80
59 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומי בביהמ"ד+
"שמעו ותחי נפשכם" - נתניה עילית

בס"ד, תמוז תשפ"ב

כתר+ יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה,
הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא,
קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים
כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון האדיר
רבי יואל גרומן שליט"א

לרגל שמחת התורה בסיום מסכת "יבמות"

במסגרת שיעורו בביהמ"ד בקביעות ובמתיקות

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה לסיום מסכת F5
110
78 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת T6
120
89 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי באשמורת הבוקר והלילה+

בביהמ"ד "היכל+י חיים" בני ברק

בנשיאות המג"ש הרה"ג לייביש גישמאקער שליט"א

חגיגת סיום מסכת יבמות

והתח+לת מסכת כתובות

במסגרת הדף היומי - תמוז תשפ"ב

שישו ושמחו בשמ++חת התורה ותנו כבוד ללומד+י הת+ורה

שלט מפואר עמודים למעמד סיום מסכת 1*3
250
179 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה וילנא למסיים סיום הש"ס/מסכת
100
70 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן