בעלי שמחות

בעלי שמחות
בעלי שמחות
בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט כעת בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להודיע כי אי"ה
שמ+חת הברית
תתקיים אי"ה
ביום רביעי פרשת נח
כ"ב חשון תשפ"ב
בביהמ"ד חב"ד רח' התבור 78 עפולה
בשעה 9:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך
אריה כהן
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א
חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לברית כינור וגביע
120
100 ₪
בעלי שמחות
נודה לה' בכל לבב
בסוד ישרים ועדה על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקימנו והגיענו ליום כלולות בננו היקר
החתן הבחור המופלג
שמ++עון ני"ו
עב"ג
הכלה הבתולה המהוללה
לאה תחי'
בת מחותני הרב משה לוי שליט"א
בני ברק
שתתקיים בעזהשי"ת בשעטומ"צ למזל טוב
ביום שני לסד' "וידגו לרב בקרב הארץ"
פר' ויחי י"א טבת תש"ע - למספרם 28 דצמ'
באולמי מודיעין - רמת גן
קבלת פנים בשעה 5:30 - החופה בשעה 5:30
והננו להזמין את אוהבינו וידידנו להשתתף בשמחתנו
ידידכם המצפים לבואכם לשלום
הורי החתן
יוסף וינגרטן וב"ב
בית שמש
הזמנה לחתונה – כרם
150
100 ₪
בעלי שמחות
בשבח והודיה לבורא עולם
על חסדיו המרובים
בעת היכנס בננו
לוי יצחק נ"י
לעול תורה ומצוות
נתכבד להזמינכם להשתתף בשמחת
שתתקיים בעז"ה
ביום חמישי אור לי"א תשרי תשפ"ב [16.09.21]
באולם "עטרת אברהם"
רח' רבי יהודה הנשיא 32 אשדוד
ǀ קבלת אורחים משעה 21:30 בערב ǀ
ובשמחתכם ישמח ליבנו גם אנו
יונה צבי שלזינגר
ומשפחתו
הזמנה לבר מצוה 5
120
100 ₪
בעלי שמחות
בס"ד
עש"ק פרשת וילך תשפ"ב
בשבח והודאה להשי"ת
בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב הנני שמח
להזמינכם להשתתף
בשמחת
שיתקיים אי"ה
בליל שב"ק פר' וילך הבעל"ט
כ"ב חשון תשפ"ב
בביהמ"ד אביר יעקב
רח' הגלבוע 24, תל אביב
מהשעה 23:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
בערל מרדכי שטיסל
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לשלום זכר – עיגול
120
80 ₪
בעלי שמחות
ברוך צבי
כ++הן נ+י"ו
בשבח והודי’ה להשי”ת
על כל הטוב והחסד אשר גמלנו
שהחינו וקימנו ליום הכנס בננו היקר
ברוך צבי ני”ו
לעול התורה והמצוות
מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף בשמחת
שתתקיים בעזהשי”ת
ביום שני פר' פנחס י"ח תמוז תשפ"א 28/6/2021
באולם "תפארת משה" רח' עלי הכהן 35 אלעד
בשעה 21:30 בערב
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
ואי”ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
משה אליעזר כהן ומשפחתו
הזמנה לבר מצוה 2
120
80 ₪
בעלי שמחות
בשבח והודי’ה להשי”ת
על כל הטוב והחסד אשר גמלנו
שהחינו וקימנו ליום הכנס בננו היקר
ברוך צבי ני''ו
לעול התורה והמצוות
מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף בשמחת
שתתקיים בעזהשי”ת
ביום שני פר' פנחס י"ח תמוז תשפ"א 28/6/2021
באולם "תפארת משה" רח' עלי הכהן 35 אלעד
בשעה 21:30 בערב
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
ואי”ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
המצפים לבואכם
משה אליעזר כהן ומשפחתו
הזמנה לבר מצוה 3
160
120 ₪
בעלי שמחות
בשבח והודיה לבורא עולם
על חסדיו המרובים
בעת היכנס בננו
משה ברוך נ"י
לעול תורה ומצוות
נתכבד להזמינכם להשתתף
ב+שמ+חת הב+ר מצ++וה
שתתקיים בעז"ה
ביום חמישי אור לי"א תשרי תשפ"ב - 16.09.21
באולם "עטרת אברהם"
רח' רבי יהודה הנשיא 32 אשדוד
קבלת אורחים משעה 21:30 בערב
ובשמחתכם ישמח ליבנו גם אנו
יעקב אליעזר וולך
גם אנו מצטרפים בקריאה של חיבה להזמין את מע"כ
לשמחת הבר מצווה של נכדינו היקר שיחי'
משה אהרן לוי ומשפ'
שמחה שיינבך ומשפ'
דוד ובר ומשפ'
מרת שרה כהן
הזמנה לבר מצוה עם שמות הסבים
120
80 ₪
בעלי שמחות
שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חל+אקה
של+ בננו היקר+
מ++וישי ני"ו
שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון
מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו
שלום יוסף ברקוביץ
ומשפחתו
אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000
הזמנה לחלאקה
90
70 ₪
בעלי שמחות
ברוכים הבאים בשם ה'
אנו מקבלים בברכה את אורחנו הנכבדים
שבאו לשוש איתנו בשמחתנו
שבת העליה לתורה של בננו היקר
כמר ברוך שמואל ני"ו
יהי רצון
שנזכה כולנו לשוש ולשמוח בלי שום דאגות ומיצרים
ובעזהי"ת בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
א גוט שבת
המחותנים משפחת ישראלי
שב+ת א+ופ++רוף
מ++שפ+חות++ ישרא+לי - וויס
שב"ק פרשת וישלח תשפ"ב
ברוכים הבאים לשבת אופרוף
150
120 ₪
בעלי שמחות
בתת ה' שמחה במעוני
אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
שתיערך ברצות ה'
ביום השבת קודש
פרשת ויצא הבעל"ט
בבית המדרש "דברי ת+פילה"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אודה על השתתפותכם
וברכתכם מקרב ליבי
שאול צדוק לואיס
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידושא רבא 5
120
100 ₪
בעלי שמחות
הזמנה אישית
לידידי היקרים שיחיו
בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט כעת
בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להזמינכם להשתתף
בשמחת
ה"וואך נאכט"
שיתקיים אי"ה
ביום רביעי פרשת נח
כ"ב חשון תשפ"ב
בביתי רח' התבור 78 עפולה
קומה 2
מהשעה 23:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך
בערל מרדכי שטיסל
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א
חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לוואך נאכט
100
70 ₪
אירוסים
בס"ד חשון תשפ"ב
ברוב שבח והודיה להשי"ת
על כל הטוב שגמלנו
שהחיינו והגיענו לזמן הזה בשעטומ"צ
באירוסי בתי שתחי' למז"ט
עב"ג החתן המצוין בתוי"ש
הבה"ח יעקב שלמה הי"ו
בן הרה"ח משה נאה שליט"א
הנני להזמין בזאת
בקריאה של חיבה את ידידי ורעי
לקחת חבל בשמחתנו ולהשתתף
בשמ++חת
התנאים
שתתקיים בעז"ה
ביום שני פרשת נח כ"ב תשרי
באולמי "העטרת" בביהמ"ד חסידים
רח' אברהם בן דוד 5 אלעד
אי"ה בשעה 8 בערב
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
מנחם אליעזר שטיין
בן הרב ברוך בנימין שליט"א
חתן הרב שלום גרינצוויג שליט"א
הזמנה לתנאים עמודים
120
100 ₪
בעלי שמחות
בשמחה והתרגשות רבה+ מקדמים את משתתפי שמחת
"בר המצוה" של הבחור היקר משה שמואל וינברגר ני"ו
יום חמישי פרשת בא י"ב שבט תשפ"ב
שלט לבר מצוה
180
150 ₪
בעלי שמחות
בשבח והודי’ה להשי”ת
על כל הטוב והחסד אשר גמלנו
שהחינו וקימנו ליום הכנס בננו היקר
יוסף שמעון ני"ו
לעול התורה והמצוות
מתכבדים אנו להזמינכם להשתתף בשמחת
שתתקיים בעזהשי”ת
ביום שני פר' פנחס י"ח תמוז תשפ"א 28/6/2021
באולם "תפארת משה" רח' אבוחצירה 15 אשדוד
בשעה 21:30 בערב
נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
ואי”ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו
חנוך יצחק פרוש
ומשפחתו
הזמנה לבר מצוה 4
160
120 ₪
בעלי שמחות
סימן טוב ומזל טוב
בס"ד עש"ק פרשת וילך תשפ"ב
בשבח והודאה להשי"ת
על רוב חסדיו וטובו,
בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב הנני שמח
להזמינכם להשתתף בשמחת
ה"של+ום זכר+"
בליל שב"ק פר' וילך הבעל"ט
לסדר "ארבה את זרעך כחול הים"
בביהמ"ד "פיטרקוב" זלאטשוב
רח' הגלבוע 24, כפר תבור
מהשעה 23:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך
ברל פינצבסקי
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א
חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לשלום זכר – חצוצרה
120
70 ₪
בעלי שמחות
בס"ד עש"ק פרשת ויצא תשפ"ב
בשבח והודיה להשי"ת
על כל הטוב אשר גמלנו
ובפרט בלידת בתי שתחי' בשעה טובה ומוצלחת
הנני להזמין בקריאה של חיבה
את ידידי ורעי ליטול חלק
שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' נח הבעל"ט
בביהמ"ד "שיח התפילה"
רח' בר אילן 35 טבריה
זמן התפילה בשעה 8:30
סיום משוער 11:15
המצפה לראותכם משתתפים בשמחתי
ברוך זרח ברנוביץ
בן הרב שמואל דוד שליט"א
חתן הרב אליעזר יעקב שטיינמץ שליט"א
הזמנה לקידוש 4
120
100 ₪
בעלי שמחות
נודה לה' בכל לבב
בסוד ישרים ועדה על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקימנו והגיענו ליום כלולות בננו היקר

החתן הבחור המופלג
הכלה הבתולה המהוללה
ישרא+ל ב+רוך ני"ו
עב"ג
רב+קה שרה תחי'
שתתקיים בעזהשי"ת בשעטומ"צ למזל טוב
ביום שני לסד' "וידגו לרב בקרב הארץ"
פר' ויחי י"א טבת תשפ"ב (למספרם 28 דצמ')
באולמי מודיעין – רמת גן
קבלת פנים בשעה 5:30 - החופה בשעה 5:30
והננו להזמין את אוהבינו וידידנו
לקחת חבל ולהשתתף בשמחתנו
ידידכם המצפים לבואכם לשלום
הורי החתן
ברוך משה דוידזון וב"ב
בית שמש
הורי הכלה
שמעון דוד שפיצר וב"ב
ביתר
הזמנה לחתונה – פרחים
150
120 ₪
בעלי שמחות
נודה לה' בכל לבב
בסוד ישרים ועדה על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקימנו והגיענו ליום כלולות בננו היקר

החתן הבחור המופלג
הכלה הבתולה המהוללה
שמ++שון ני"ו
עב"ג
צ+++ב+יה תחי'
שתתקיים בעזהשי"ת בשעטומ"צ למזל טוב
ביום שני לסד' "וידגו לרב בקרב הארץ"
פר' ויחי י"א טבת תשפ"ב (למספרם 28 דצמ')
באולמי מודיעין – רמת גן
קבלת פנים בשעה 5:30 - החופה בשעה 5:30
והננו להזמין את אוהבינו וידידנו
לקחת חבל ולהשתתף בשמחתנו
ידידכם המצפים לבואכם לשלום

הורי החתן
ברוך משה דוידזון וב"ב
בית שמש

הורי הכלה
שמעון דוד שפיצר וב"ב
ביתר
הזמנה לחתונה – חבית
150
120 ₪
בעלי שמחות
השיר והשבח
לחי עולמים+
בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט כעת בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להודיע כי אי"ה
שמחת הברית
תתקיים אי"ה
ביום רביעי פרשת נח
כ"ב חשון תשפ"ב
בביהמ"ד חב"ד רח' התבור 78 עפולה
בשעה 9:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך
אריה כהן
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א
חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לברית 2
120
100 ₪
בעלי שמחות
נודה לה' בכל לבב
בסוד ישרים ועדה
על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקימנו והגיענו ליום כלולות בננו היקר
החתן הבחור המופלג
שמ++חה+ בונ+++ים נ+י"ו
עב"ג
הכלה הבתולה המהוללה
א+סת++ר+ ת++חי'
בת מחותני הרב משה לוי שליט"א
בני ברק
שתתקיים בעזהשי"ת בשעטומ"צ למזל טוב
ביום שני לסד' "וידגו לרב בקרב הארץ"
פר' ויחי י"א טבת תש"ע (למספרם 28 דצמ')
באולמי מודיעין – רמת גן
קבלת פנים בשעה 5:30 - החופה בשעה 5:30
והננו להזמין את אוהבינו וידידנו
לקחת חבל ולהשתתף בשמחתנו
ידידכם המצפים לבואכם לשלום
הורי החתן
ברוך דוידזון וב"ב
בית שמש
הזמנות אישיות לא נשלחו
נא ראו הזמנה זו כאישית!
הזמנה לחתונה שער ענבים
120 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן