ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

שלטים

אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה ליהודים

מסיבת+ פורים מש+פחת פ+ריילאך 

פורים תשפ"ד

שלט לפורים מתנה 3
50
15 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה

בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית

בנשיאות מורנו הרב אב"ד שליט"א

שלט להילולא רבי ישעי' ב"ר משה – 3 מטר על 1
50
0 ₪
אירועים

מ+ש+תה+ ושמ+חה+

 למשפחת+ כהנווא++יץ

פורים תשפ"ד

שלט לפורים 2
180
45 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בני ברק

בר+וכים הבאים+

למעמד נזר התורה ומבחן פומבי

למצטייני ישיבתנו הקדושה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד רקע זהב בהיר – 1*3
150 ₪
אירועים

ישיבת "שערי שמים" צפת עיה"ק

בנשיאות ראש הישיבה והמקובלים שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני הבחורים החשובים
הבאים לחסות באהלה של תורה בצל ישיבתינו הק' בברכת

ברוכים הבאים בשם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה וחסידות ובמדות טובות

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה
היראה והחסידות ובמדות טובות

שלט למעמד 1*3
300
148 ₪
שבת התאחדות

קהל איחוד החסידים - התאחדות התלמידים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לשבת התוועדות והתעלות

לבני הקהילה בצוותא חדא 

קהילת אור ישראל - קנה בושם

"שַׁבָּת קֹדֶשׁ נַפְשִׁי חוֹלַת אַהֲבָתֶךָ.. שבת קודש נפשות ישראל... ירוין מדשן ביתך"

שלט לשבת התאחדות בקהילה R 1*3
300
150 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד 'חנוכה געלט'

לבני קהילתנו הקדושה חברי ארגון "משוננים"

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

יום ג' דחנוכה תשפ"ג 

שלט לחנוכה R 1*3
300
150 ₪
אירועים


קהילת+ ובית המדרש "אהבת הש"ס" אופקים עילית 

בנשיאות מורנו הרב שליט"א 

מעמד חגיגת סיום חצי הש"ס

לחברי הקהילה ולומדי השיעור+ים ורבני הכוללים+

בראשות גדולי ישראל ורבני העיר שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד תורני N 1*3
300
150 ₪
אירועים


ישיבת האברכים וקהילת+ "חכמת התורה" נתיבות+ ת"ו

בנשיאות מורנו הרב שליט"א - רח' הנביאים 42, קרית התנאים

מעמד כבוד התורה וסיום הש"ס

לחברי הקהילה ולומדי השיעור+ים ורבני הכוללים+

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד עמודי זהב R 1*3
300
150 ₪
אירועים

אשריכם תלמידי חכמים
שדברי תורה חביבים עליכם


בר+וכים הבאים+ בשם ה'

למעמד סיום חצי הש"ס

ותחילת סדר נזיקין

בהשתתפות לומדי "הדף היומי" בביהמ"ד

חשוון תשפ"ד

שלט למעמד S4 1*3
150 ₪
אירועים

ישיבת אברכים

חכמת התורה

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

מעמד כבוד התורה 

לרגל התעטרות חתני התורה בכתרה של הוראה לאחר שנות יגיעה

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד שערים צד מפואר R 1*3
300
150 ₪
אירועים

שיעורי "תורתו אומנתו" ביתר עילית

בנשיאות רבנו שליט"א

בר+וכים הבאים+

למעמד לחיזוק התורה וסיום חצי ש"ס

ל+מתפללי בית מדרשנו וחברי השיעורים+

אשריכם תלמידי חכמים לומדי ה"דף היומי"

"כי הם חיינ+++ו ואורך ימינו ובהם נה+גה יומ++ם ולילה+"

שלט למעמד 1*3
150 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תפארת החסידים" בית שמש

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד חנוכת הבית

לשטיבלאך ולאולם קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות מעכש"ת מורנו ורבנו שליט"א
יום ג' פרשת לך חשון תשפ"ד

זה ה+יום עשה ה+' נ+++גילה ונשמחה+ בו

שלט למעמד שערי נוף R 1*3
300
150 ₪
אירועים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לכינוס שבת אחים

לבני הקהילה וייסוד חבורות האברכים+ בצוותא חד+א 

קהילת אור ישראל - רמה ד'

"ה+נה+ מה טוב ומה נעים+ שבת אחים גם יחד+"

שלט לכינוס בקהילה R 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבה למצוינים "שערי תורה" רכסים

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני הבחורים החשובים
הבאים לחסות באהלה של תורה בצל ישיבתינו הק' בברכת

ברוכים הבאים בשם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה וחסידות ובמדות טובות

ביקרא דאורייתא - הנהלת הישיבה

שלט ברוכים הבאים 1*3
300
148 ₪
אירועים

תלמוד תורה "אהבת תורה" בית שמש

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני התלמידים החשובים הבאים לחסות באהלה של תורה בברכת

בְּרוּכִים הַבָּאִים בְּשֵׁם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה והיראה ובמדות טובות

בברכת - הנהלת התלמוד תורה

שלט ברוכים הבאים פרחים 1*3
300
148 ₪
אירועים

תלמוד תורה "שערי תורה" מודיעין עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני התלמידים החשובים הבאים לחסות באהלה של תורה בברכת

בְּרוּכִים הַבָּאִים בְּשֵׁם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות בתורה ויר"ש ובמדות טובות

בברכת "כתיבה וחתימה טובה" - הנהלת התלמוד תורה

שלט ברוכים הבאים לחיידר 1*3
300
140 ₪
אירועים

ישיבת בין הזמנים+ "בינה לעית+ים"

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+ בשם ה+'

מעמד קבלת פנים לבחורי הישיבות

ופתיחת מסגרת ישיבת "בין הזמנים" תשפ"ג

בני ה+חיל, נקדמה פניכם בתודה ובהתרגשות בשם כל בני הקהילה+!

שלט ברוכים הבאים לבחורים 1*3
300
150 ₪
הכנסת ספר תורה

 תלמוד תורה

"דרכי התורה" 

אחיסמך עילית 

מסיבת חומש

"בן ח+מש למקר+א"


יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות

שלט למעמד מסיבת חומש R 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע סנדולייעק

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בר+וכים הבאים+

לשבת התאחדות והתעלות

לבני החבורות בישיבתנו הקדושה

בראשות מורנו ורבנו הצדיק שליט"א

שב"ק פר' כי תצא י"ב שבט תשפ"ב - קוממיות ת"ו

שלט לשבת G6 – 1*3
150 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לשבת התאחדות והתעלות

לבני קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

הנה מ++ה טוב ומה נעים שבת אח+ים ג++ם יחד+

שלט לשבת התאחדות R 1*3
300
150 ₪
הזמנות

בית המדרש וקהל "משנת חכמים" יבנה תובב"א

בראשות רבנו שליט"א

ברוכים הבאים

ל+כינוס ה+כנה לשבועות

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב

שלט לשבועות 2
300
150 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן