חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

לוגואים

לוגואים

חבורת
השקדנים

קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן

מעמד ההוקרה
ללגיונו של
היכל המלך

ע יום שלישי פרשת נשא
יום א' דג' ימי הגבלה
ג' סיון תשפ"ג
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #56
305
250 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד

כת+ר מלוכה

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K כחול
210
180 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א

בשילוב מעמד+
הכרת הטוב
לפרנסי החבורה

פר' בשלח
שבט תשפ"ד
טבריה עילית
יצ"ו

לוגו למעמד אמריקאי #777
300
250 ₪
אירועים

שמחת בר המצווה
של בננו היקר

כמר ב+נימין ר+וזוב+יץ נ"יאולמי הכתר ירושלים

ז

כ"ו סיון תשפ"ד לפ"ק

לוגו מפואר לבר מצוה
220
158 ₪
לוגואים


שב+ת+++
הת+א+חדות++++

ע"י חבורת האברכים
"משנת אברהם"
בני ברק

שבת+ קודש פ++רשת כי ת+שא
תשפ"ד לפ"ק

RP
 
מושב קוממיות יצ"ו
  

לוגו שבת התאחדות A24
200
150 ₪
לוגואים


שבת
התאחדות

בראשות עט"ר
מורנו הרב שליט"א

S

שבת קודש פרשת ויקה+ל
תשפ"ד לפ"ק

באור הג++נוז יצ"ו
  
T

לוגו שבת התאחדות A23
200
150 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K טורקיז
210
180 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K בורדו
210
180 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א

בשילוב מעמד+
הכר+ת ה+טוב
לפרנסי החבורה

פר' בשלח
שבט תשפ"ד
טבריה עילית
יצ"ו

לוגו למעמד אמריקאי כחול #777
300
250 ₪
אירועים

ישיבה גבוהה+
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
 כ"ק מרן עט"ר שליט"א

שב"ק
בשלח שירה
גלי צאנז נתניה 

הנה מה טוב ומה טוב
שבת ג++ם יחד+

לוגו למעמד יוקרתי סגול #22
300
250 ₪
אירועים

ישיבה גבוהה+
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א
בשילוב
סעודת הודאה+

שב"ק פר' בשלח שירה
שבט תשפ"ד טבריה עילית

לוגו למעמד יוקרתי #22
300
250 ₪
אירועים

קהל
הקודש
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

מעמד הוקרה
כבוד התורה

לחברי מסגרת
"אורייתא וישראל"

ונבחני המצוינים לשנת תשפ"ג 

בהשתתפות הוד+
מרן רבנו עט"ר שליט"א

אולמי "הרקיע השביעי" פ"ת
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #55
200
250 ₪
אירועים

שמחת בית
רופשיק
קרמשניט

בנישואי בנו היקר של+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל השמחה השרויה בבית ה+מל+כות

בשילוב שבע ברכות
לנדיבי הקודש

היכ++ל "אוונ++יו"

סימן טוב ומזל+ טוב יהא לנו
ול+כל ישר+אל

כ"ה שבט 
תשפ"ד
לפ"ק

לוגו – סמל לשמחת נישואין רבני
255
200 ₪
אירועים

ארגון
הקדוש
זכרון צדיקים
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

התכנסות רבתי
יזכור+ אהבתם+

ומסיבת המגבית
השנתית

לטובת כוללנו ע"ש רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א

בהשתתפות מרנן
גדולי ישראל שליט"א

אולמי "יוקרה בשחקים"
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו מפואר – נר צד – סגול אמריקאי #54
200
250 ₪
אירועים

ארגון התורני העולמי

דף היומי במדרש תנחומא

מעמד האדיר והעולמי

כתר מלכות תורה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מרכז הקונגרסים - ל' חשוון תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני D6
200
145 ₪
אירועים

קה+ל+

זיו התורה והעבודה+

מסגר+ת השקדנים והצורבים

שיננא דפי גמרא

הוקם ע"י מורנו הרה"צ+++ שליט"א
תשרי תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני כתר D5
200
145 ₪
לוגואיםשבת התאחדות
לכלל תלמידי ישיבת+ינו
בהשתתפות המשפיע הרה"ג
ר' ברוך גדלובסקי שליט"א


שבת קודש פרשת קר+ח תשפ"ג לפ"ק
באור הג++נוז יצ"ו

לוגו שבת התאחדותA8
200
150 ₪
אירועים

מעמד
הכנסת ספר תורה

להיכל ביהמ"ד
"שיר+ת התורה+"

בשילוב חגיגת

חנוכת הבית

שנכתב לע"נ ידידנו
הרה"ח צדוק גרין
זצוק"ל

יום שני
פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו להכנסת ספר תורה – חום מפואר אמריקאי #3
400
250 ₪
אירועים

קהל

"אור התורה+"
בני ברק

שבת התאחדות
לחברי הקהילה

שֶׁבֶת אַחִים
גַּם יָחַד

אתרא קדישא מירון
פר' במ++דבר סיון הבע+ל"ט+

תשפ"ג לפ"ק

לוגו שבת התאחדותA7
200
170 ₪
אירועים

כולל
אברכים
"שפתי חכם"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים

עיה"ק

מעמד "זכרו לנצח"

ומסיבת הדינער
המפואר

לטובת כוללנו ע"ש רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א

בהשתתפות מרנן
גדולי ישראל שליט"א

אולמי "יוקרה בשחקים"
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו מפואר – נר צד – חום אמריקאי #54
200
250 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן