ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה
אירועים

קהילת

"שמחת התורה" עכו

בנשיאות מורנו הרב הקדוש שליט"א

ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת

הכנסת ספר תורה

שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו

הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+

ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב

שלט להכנסת ספר תורה 2
300
180 ₪
אירועים

בית המדרש

ה+יכל חיים+

בני ברק

ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת

הככנסת ספר תורה

שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו

הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+

ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב

שלט להכנסת ספר תורה
300
150 ₪
אירועים

בס"ד,
חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דרך התורה" ביתר
בנשיאות רבנו שליט"א

הזמנה של שמחה
ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי גרונם זאבלטוב ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

נגיל ונשיש בזאת התורה
כי היא לנו עוז ואורה

המצפים לבואכם בגילה
בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה עמודים T7
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דר+ך התורה+"
ביתר עילית

הזמנה של מצוה
בר+גשי גיל וחדווה+

שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה 
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי 
ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה כתרי פרחים T11
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי זבולון גבירר ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה E9
180
139 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרב החסיד המפואר
רבי שמואל ניסן צוקר ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים+ לבואכם לשוש בשמחת התורה+

בני משפחת שמואלי             בני הקהילה+

הזמנה להכנסת ספר תורה E4
180
139 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ביהמ"ד "דרך התורה+"
ביתר עילית

הזמנה של מצוה
בר+גשי גיל וחדווה+

שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
"הכנסת ספר תורה"

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי         ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה סט
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי דוד הכרמלי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה E3
180
139 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דר+ך התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
נבר+ך לאלוקינו נותן התורה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת
ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי דוד פולק ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

 נָגִיל וְנָשִׂישׂ בְּזֹאת הַתּוֹרָה 
כִּי הִיא לָנוּ עֹז וְאוֹרָה 

המצפים
לבואכם בשמחה

בני משפחת שמואלי 
ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה כתרי פרחים T9
120
95 ₪
אירועים

בס"ד

ברגשי גיל וחדווה+ נברך לאלוקינו
שהח+יינו וקיימנו והגיענו ל+זמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה+
לידיד+נו היקרים ומתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ול+השתתף בשמח+ת

שנכתב לעילוי נשמת הרב החסיד המפואר
רבי שמואל זנויל בוקרצקי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה" רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות+

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי
ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה
180
150 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"דרך התורה"
ביתר עילית

ברגשי גיל וחדווה
נברך לאלוקינו נותן התורה
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת
הכנסת
ספר תורה

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המלוב"ן המפואר
רבי דוד הכרמלי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

המצפים לבואכם לשוש
בשמחת התורה

בני משפחת שמואלי             ביהמ"ד "אמרי תפילה"

הזמנה להכנסת ספר תורה עמודים T4
120
95 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"שמחת התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

"שישו ושמ++חו בשמחת התורה ותנו כ++בוד לתורה"

המצפים לבואכם בשמחה

משפחת שמואלי - מתפללי ביהמ"ד

הכנסת ספר תורה שערי עץ וזהב T16
250
149 ₪
אירועים

בס"ד, חשון תשפ"ג

בית המדרש
"שמחת התורה+"
ביתר עילית

בר+גשי גיל וחדווה+
שה+חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה+
הננו קור+אים בקריאה של חיבה+
לידידנו מתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ולהשתתף בשמחת

שנכתב לעילוי נשמת הרבני המפואר
רבי שמעון אזולאי ז"ל
והוריו היקרים ז"ל

ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה"
רחוב הבונים 62 אשדוד

כתיבת האותיות

תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ

התהלוכה לכבוד התורה

תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש

סעודת המצוה

לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90

"שישו ושמ++חו בשמחת התורה ותנו כ++בוד לתורה"

המצפים לבואכם בשמחה

משפחת שמואלי - מתפללי ביהמ"ד

הכנסת ספר תורה שערי כליזמר T17
250
149 ₪
בין הזמנים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
יַעַמְדוּ עַל הַבְּרָכָה

 עם סיום חודש האיתנים
אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים וחג הסוכות ושמח+ת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה,
המקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו
והעמדת המקום על תילו במשך כל ימות השנה
ועתה הוסיפו להיטיב ולנדב נדרים ונדבות בסכומים גדולים
של מאות שקלים  לבית מדרשינו ובזכותם היה בית מדרשינו
מלא ברכת ד' ולא יחסר המזג במשך כל החגים
ה"ה

הרב אהרן לוי הי"ו  -   מפטיר יונה יוכ"פ
הרב אברהם לויטס הי"ו  -  רביעי ופתיחה  יוכ"פ
הר"ר חצקל השונמי הי"ו  -  שלישי יוכ"פ
הר"ר מוטי לעויס הי"ו  - פתיחה נעילה יוכ"פ
הר"ר נתנאל וינטר הי"ו  -  חמישי יוכ"פ
הרב דוב ברזל הי"ו  -  פטרון חתן בראשית
הרב חושים הארכי הי"ו - חתן בראשית
הרב וועועל ברינקס הי"ו  -  פתיחה שמח"ת
הבה"ח מוטי גפסו הי"ו - ברהמ"ז הושענא רבא
הר"ר שרוליק שלייקס הי"ו  -  מפטיר יוכ"פ והגבהה שמח"ת

ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+ שקנו עליות
והרימו את תרומת ד' בשבתות וימי חול המועד שעעל"ט

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט זה וכל הלימוד והתפילות עם הבל פיהם של תשב"ר
שאין בהם חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים
ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד וכל טוב סלה

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                      

    אברכי הקהילה ומתפללי ביהמ"ד
הג++באים

                                                                                                                                         

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי S2
100
64 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר הת+ורה

אל מעלת כבוד ידידנו הדגול
מעוטר בכתרה של תורה לתפארה

הרב ראובן קרויט שליט"א

חבר ההנהלה

ולמשפחתו אשת החיל שתחי'

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!

ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
ופועלים תדיר לפריחת לומדי התורה
השוקדים באהלי תורה בעוז ואורה
וקול חדוותא מהדהד בתפארה.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:

כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!

בברכת התורה

תלמוד תורה 'קהילת ברוידא'
שמעון יצחק לוריא

ברכה איגרת חרוזים כתרי תורה
100
89 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר
תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול ה+תורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה כתר תורה 26
100
65 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד כסלו תשפ"ג

בר+וך שנת+ן תורה+
לעמו ישראל+ בקדושת+ו

מרשות הק-ל הגדול הגבור והנורא,
נותן התורה אשר מפז ומפנינים יקרה,
נברך נעטר נפאר ונרומם בכל פה ולשון
קדם רום מעלת כבוד

קהלא קדישא
ביאליץ סיטי המעטירה

בנשיאות כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א

לרגל הגיעם ליום חגכם ששים ושמחים בהדרה אשר אתם זוכים
למעמד "ה+כנסת ספר ת+ורה"
נאה ומהודר לבית מדרשכם הגדול

שנכתב על ידכם לטובת נשמתו הטהורה של
כ''ק מרן פוסק הדור והדרו, גאון ישראל וקדושו
רבינו הגה''ק זצוקללל"ה
ולע''נ בנו יקירו הרבני מוה''ר שמחה יעקב זלה''ה

וביותרת הכבוד נשגר ברכתא יקירא
לכבוד הזמן הגדול והנשגב, אל מול מעכ''ת הגאון הגדול
מעוז ומגדול, עומד לנס קהילתו המפוארה בפאר ובהדרא,
מנחיל מתורתו וחכמתו ומלמדם לעדרים בפעולתו, 
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ולאביהן שבשמים,
גן ההדסים, ערוגת הבושם, פאר מקדושים, ה''ה
הגה''צ רבי לייבל גרנולשקאץ שליט''א
אב''ד ור''מ קהלא קדישתא - ונכד חביב למרן רבינו הגה''ק זיע''א

וברכה מיוחדת נעטר לכבוד הרבני הנגיד המפואר הטפסר המרומם,
ידידנו הנכבד, כביר המעש ורב והפעולה, להרמת עולה של תורה ידיו נטיות, 
צדקת פזרונו נודע בשערים, ברוב טובו וחסדו במעשיו האדירים והמפוארים,
מגדולי תומכי מוסדותינו הקדושים רבות בשנים,
תלמיד חביב ומסור בלו''נ למרנן רבותינו הק' זיע''א ושיבלחט''א, ה''ה

מוהר''ר פנחס קורליייק שליט''א
מראשי הקהילה הקדושה
אשר משמיא קא זכו ליה להיות המעמד הנהדר לגומרה של תורה
בסיום מצוות 'כתיבת ספר תורה' בתוככי מעונו וארמונו

זכות מצוותא רבוותא הדין יעמוד בעדכם תמיד כל הימים
להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, ולהשפעות לרוב בכל הנצרך בתפארה,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה, ומקימי מצוות השם בתוך עם יפה וברה,
ותזכו לשמוח בשמחת בית הבחירה, הנה זה בא במהרה, אכי''ר

המברכים ומעטרים בכל לשון מריחוק מקום ומקירוב הלב

הנהלת המוסדות

ברכה לתורם ספר תורה
100
89 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר והדגול

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות+

ברכה שער פרחוני 27R
149
89 ₪
אירועים

ישיבה גבוהה למצוינים
"נזר אורייתא" לעברניץ סעליש

מעמד

כתרי תורה+

לחתני ומסיימי המסכתות מצייטני ישיבתנו הקדושה

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

נגיל ונשיש בזאת התורה+

י"ג אב תשפ"ב לפ"ק

לוגו למעמד תורני 8
200
150 ₪
אירועים

להיכל ביהמ"ד

"שירת התורה" ירושלים

שנכתב לעילוי נשמת מכובדנו היקר

הרה"ח צדוק ניסן גרין זצוק"ל

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק

לוגו להכנסת ספר תורה 3
200
180 ₪
אירועים

מעמד
האדיר+ והכביר+

כבוד התורה

לחבורת לומדי
 נועם שינון הדף

בראשות ומיסודו של

הגה"צ ראש הישיבה שליט"א

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
לפ"ק

לוגו תורני בורדו
200
180 ₪
אירועים

ארגון התורני העולמי

דף היומי במדרש תנחומא

מעמד האדיר והעולמי

כתר מלכות תורה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מרכז הקונגרסים - ל' חשוון תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני D6
200
145 ₪
אירועים

ביהמ"ד

זיו התורה
בני ברק

מסגר+ת ה+שטייגן

צעירי אש התורה

בין ה+זמנים ניסן הבע+ל"ט+
תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני
200
140 ₪
אירועים

כולל
אברכים
"שפתי חכם"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים

עיה"ק

מעמד "זכרו לנצח"

ומסיבת הדינער
המפואר

לטובת כוללנו ע"ש רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א

בהשתתפות מרנן
גדולי ישראל שליט"א

אולמי "יוקרה בשחקים"
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו מפואר – נר צד – חום אמריקאי #54
200
250 ₪
אירועים

מעמד
הכנסת ספר תורה

להיכל ביהמ"ד
"שיר+ת התורה+"

בשילוב חגיגת

חנוכת הבית

שנכתב לע"נ ידידנו
הרה"ח צדוק גרין
זצוק"ל

יום שני
פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו להכנסת ספר תורה – חום מפואר אמריקאי #3
400
250 ₪
אירועים

ארגון
הקדוש
זכרון צדיקים
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

התכנסות רבתי
יזכור+ אהבתם+

ומסיבת המגבית
השנתית

לטובת כוללנו ע"ש רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א

בהשתתפות מרנן
גדולי ישראל שליט"א

אולמי "יוקרה בשחקים"
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו מפואר – נר צד – סגול אמריקאי #54
200
250 ₪
אירועים

מעמד
הכנסת ספר תורה

להיכל ביהמ"ד
"שיר+ת התורה+"

בשילוב חגיגת

חנוכת הבית

שנכתב לע"נ ידידנו
הרה"ח צדוק גרין
זצוק"ל

יום שני
פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו להכנסת ספר תורה מפואר אמריקאי #3
400
250 ₪
אירועים

מעמד
האדיר+ והכביר+

כבוד התורה

לחבורת לומדי
 נועם שינון הדף

בראשות ומיסודו של

כ"ק רבנו עט"ר שליט"א

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק

לוגו תורני 58
200
180 ₪
אירועים

קהל
הקודש
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

מעמד כבוד התורה+
חביבותא דבקבעתא

לחברי מסגרת
"אורייתא וישראל"

ונבחני המצוינים לשנת תשפ"ג 

בהשתתפות הוד+
מרן רבנו עט"ר שליט"א

אולמי "הרקיע השביעי" פ"ת
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #54
200
250 ₪
אירועים

קה+ל+

זיו התורה והעבודה+

מסגר+ת השקדנים והצורבים

שיננא דפי גמרא

הוקם ע"י מורנו הרה"צ+++ שליט"א
תשרי תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני כתר D5
200
145 ₪
אירועים

שע"י בחורי

חבורת נועם המשנה

בראשות ומיסודו של

כ"ק רבנו עט"ר שליט"א

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק

לוגו מעמד הסיומים 7
200
180 ₪
אירועים

לביהמ"ד

"שירת התורה" ירושלים

שנכתב לעילוי נשמת מכובדנו היקר

הרה"ח צדוק ניסן גרין זצוק"ל

יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק

לוגו להכנסת ספר תורה 2
200
180 ₪
אירועים

להיכל+
בית ה+מדרש הגדול

"צדקת חכמים+" שינווא

שנכתב לעילוי נשמת האי גברא רבא
המאיר לארץ , אבינו רוענו

כקש"ת רבינו הקדוש זצוקלל"ה

י"ג סיון
תשפ"ב לפ"ק

לוגו להכנסת ספר תורה 4
200
180 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן