ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

הילולא

אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה

בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית

בנשיאות מורנו הרב אב"ד שליט"א

שלט להילולא רבי ישעי' ב"ר משה – 3 מטר על 1
50
0 ₪
הזמנות

בית המדרש דחסידי בעלזא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


לחיים לחיים!!!

לרגל יומא דהילולא קדישא
של איש אלקים קדוש קדשים

כ"ק מרן
ז"ל
הרה"ק מורנו הרב אהרן בן
הרה"ק מורנו הרב ישכר דוב
זצקוללה"ה

מתכבדים אנו בזה להזמין
את כבוד חשובי מתתפללי בית מדרשינו

למסיבת לעקיך און בראנפין רבתי

אשר תתקיים
אור ליומא דהילולא קדישא

 כ"א מנחם אב
בהיכל בית מדרשינו 

בשעה 10:00 בערב

זכותו יגן עלינו
ועל כל ישראל אמן!

סעודת הילולא בעלזא
90
64 ₪
הילולא

קהילת "תורת חיים"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

עפולה

בס"ד                                      יד' תמוז תשפ"ג

עול+ו ואת+כנשו
להילול+א דצדיקיא


דרבי חיים ב"ר משה זצוק"ל

בעל ה"אור החיים" הקדוש זיע"א

 

 

 

 תתקיים בעז"ה סעודת הילולא

באולם הסמוך לעזרת נשים בשעה 8:30

ברכת המזון בשעה 10:00

הציבור הקדוש מוזמן 

בנדבת ידידנו היקר
הר"ר יונה בולערקס הי"ו 

פרנס הקבוע של שיעור ה"אור החיים" הקדוש בליל שבת 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל+

זמנים להילולא אור החיים 1
90
57 ₪
אירועים

תלמוד תורה
"תור+ת אמת+"

ברוכ++ים הבאים

למעמד
ההדלקה

לילדי הת"ת+

אשרינו מ++ה טוב ח+לקנו
בהיל+ולא דב+ר יוח+אי

שלט חצר הרשב"י 1 מטר על 3
350
240 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק'

 

למעמד
ההדלקה
המרכזית

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת
מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא
רבתי כיד המלך
בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד
לכל המשתתפים להתברך

בכל מילי דמיטב ברו"ג
וימליץ טוב בעדינו במרומים 

הנהלת
המוסדות 

הודעה לג בעומר כלי שיר 30K
130
72 ₪
הזמנות ואירועים

עולו ואתכנשו
להילולא דרשב"י

הננו בזה להזמין את כל הקהל הק' תושבי השכונה הע"י אל

 

מעמד
ההדלקה

לכבוד התנא האלוקי רשב"י

בראשות מורנו הרב שליט"א 

שתתקיים ברחבת בית מדרשינו רח' אורות 20
ביום שני ליל ל"ג בעומר בשעה 8:45


בליווי תזמורת מורחבת מקהלה ובעלי מנגנים

לאחמ"כ יערך סעודת הילולא רבתי בהיכל בית מדרשינו

‎‎‎זכות התנא הק' תעמוד לכל המשתתפים להתברך
בכל מילי דמיטב ברו"ג וימליץ טוב בעדינו במרומים 
הנהלת המוסדות 

הודעה לג בעומר אש במערה 28K
130
72 ₪
הילולא

חודש אייר- תשפ"ג
פרנס 'נר למאור+'
ל+כבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוח+אי 
בבית המדרש הגדול "צדקת הזוהר" 
 בעיה"ק טבריא תובב"א

הוקדש ע"י ידידנו היקר הנדיב הנכבד רוצ+++ו"ח

הרב שמעון כהנא שליט"א


מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,
הוּא יְבָרֵךְ אֶת כל מִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם,
וְיָסִיר מֵהֶם כל מַחֲלָה, וְיִרְפָּא לְכל גּוּפָם, וְיִסְלַח לְכל עֲונָם,
וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם, עִם כל יִשְׂרָאֵל אֲחֵיהֶם,
וְנֹאמַר אָמֵן.

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנדיב ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים בשם מתפללי בית המדרש

פרנס החודש אייר 1
70
44 ₪
הילולא


בס"ד, אייר תשפ"ג

קרב האי יומא רבא
אשר בו תתקיים בלהבת אש קודש
וברשפי שלהבת י-ה אם תעירו את האהבה עד שתחפץ 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך אנשים נשים וטף

ובראשם חתנ++י החלאקה המסולאים בפ+++ז

מיני תרגימא וח"י רוטל יוגש לחוגגים

ריקודין עילאין בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים מירונאים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 18:00 לעת נעילת שער השמש יבוא ויפנה
ברחבת אתרא קדישא - מתחם 451

ברכת ישר כוח ליקי פישר על נתינת חסות היחידה לחינוך חרדי 
סגולה גדולה להשתתף בשמן ההדלקה וח"י רוטל משקה-  נא לפנות לגבאים 
חתני החלאקה באים בבגדי שבת ויו"ט 
בברכת האטס געפוילט אלעס גוט 
ועד הילולא דרשב"י שע"י קהל עדת
אור התורה

הודעה לג בעומר 25K
130
79 ₪
אירועים

תלמוד תורה "אש התורה"

מקדמים אנו את+ פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם+ להשתתף ב-

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות רבני העיר וצוות החינוך שליט"א

"אשרנו מ++ה טוב חלקנ++ו בהילולא דב+ר יוח+אי"

שלט לג בעומר כחול זהב 1 מטר על 3
250
160 ₪
אירועים

תלמוד תורה
"תור+ת אמת+"

ברוכ++ים הבאים

למעמד
ההדלקה

לילדי הת"ת+

אשרינו מ++ה טוב ח+לקנו
בהיל+ולא דב+ר יוח+אי

שלט מירון 1 מטר על 3
350
240 ₪
אירועים

התאחדות מלכות משפחת קליינערס

ברוכים הבאים בשם ה+'

שבת חלאקה

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י 
באתרא קדישא מירון

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט שבת מירון וחלאקה 1 מטר על 3
150
120 ₪
אירועים

עול+ו ואתכנשו להילולא דר+שב"י

מקדמים אנו את פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם

למעמד ההדלקה 

בראשות+ מורנו ור+בנו של+יט"א

"אשרנו מ++ה טוב חלקנ++ו בהילולא דב+ר יוח+אי"

שלט הילולא דרשבי שערים 1 מטר על 3
250
150 ₪
הילולא

קהל "ד+ברי חיים+" 

בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א

רח' הרה"ק מברדטישוב, קרית צדיקים

הזמנה של מצוה

לרגל יומא דהילולא קדישא
של איש אלקים קדוש ונורא

הגה"ק 
הדברי חיים' מצאנז
זי"ע

מתכבדים אנו בזה להזמין
את ידידינו אנשי שלומינו ותושבי השכונה

לסעודת הילולא רבתי ומלוה דמלכא

אשר תתקיים
במוצאי שב"ק הבעל"ט

אור לכ"ה ניסן
בבית מדרשינו 
רח' הרה"ק מבארדטשויב זיע"א

בשעה 10:00 בערב

זכותו יגן עלינו
ועל כל ישראל אמן!

סעודת הילולא דברי חיים – צאנז
90
70 ₪
אירועים

קהל "צדקת נחמן שמואל"

ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי נחמן מרצלדס

בראשות מורינו הגה"צ שליט"א

בס"ד ר"ח אייר תשפ"ג

עולו ואתכנשו להילולא

סדרי הזמנים ל+קראת יומא דהילולא קד+ישא
של רבינו ה+קדוש פועל ישועות בקרב הארץ

רבנו הקדוש זיע"א

יתקיים אי"ה ביום חמישי ג' אייר

בשעה 8:00 בערב

בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל

סעודת הילולא כיד המלך

בשר וד+גים וכל מטעמים+

ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא

הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א

רב ביהמ"ד בירושלים עיה"ק

בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא

סעודת הילולא
90
70 ₪
אירועים

בס"ד

זכותו יעמוד לנו

בשם כל הקהל הקודש באנו בזה להודות ולהלל
את כבוד ידידינו החשובים משפחת האפרתים
כהנים שדעתם יפה, כולם אהובים כולם ברורים
כאו"א בשמו הטוב יבורך


משפחת שפילמאן
החשובה שיחי''

על שנדבו לבם לנדב ולסדר הסעודה
לכבוד ההילולא קדישא של גאון עוזינו
מרנא ורבנא רבן של ישראל

מרן החתם סופר זיעועכי"א


שנערכה ברוב פאר והדר במקהלות עם ה'
ביומא דהילולא קדישא
וזכינו לשמוע דברות קודש בלהבת אש
ללכת בדרכיו לחזור ולשנן תורתו ועבודתו בקודש
אשר השאיר לנו לנחלה להאיר מתוך חשכת הזמן
להחיותנו כהיום הזה    

זכותא דמשה רעיא מהימנא יעמוד להם להתברך
בכל מילי דמיטב שלא יבוש המעיין ולא יקצץ האילן.

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה בשם כל קהל עדתינו

הנהלת הקהילה


ברכה תודה תורמי סעודת הילולא
200
100 ₪
אירועים

תלמוד תורה בני משה ודוד

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

מסיבת החלאקה+

בן חמש למקרא

מזל טוב ורוב נחת!

שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים

תלמוד תורה "אהבת התורה" ירושלים

ברוכים הבאים בשם ה+'

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט רשבי חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

מזל+ טוב ורוב נחת++!

שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

המרכז העולמי "אש הרשב"י" אור הגנוז

בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א

מעמד+ ההדלקה+ המרכזי
ל"ג בעומר תשפ"ב

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"תורתו מגן ל+נו היא מאירת+ עיננו
הוא ימ++ליץ טוב בע+דנו אדוננו בר יוח+אי"

שלט לל"ג בעומר 1 מטר על 3
150
100 ₪
הילולא

באר הישועות

ע"ש הרה"ק פועל הישועות
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
- - - - - - - -

יעמדו על הברכה+
נאמני רבנו הצדיק מקרעסטיר

פרנסי "סעודת ההילולא" ו"הקאווע שטיבל"
ידידינו היקרים אוהבי חסד וממשיכי דרכו בקודש

הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
הרב זאב גורן שליט"א
הרב נטע סילמן שליט"א
הרב לוי ברקו שליט"א
הרב שמעון כץ שליט"א
הרב חיים פינטל שליט"א
איש החסד וועלוול כהן שליט"א

הזכויות הגדולות והנשגבות
של מעשי החסד
ובכח בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות ועושה
מופתים בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים
וליוצ"ח ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכט"ס עושר ואושר
עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי
וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

באר הישועות
70
60 ₪
הילולא

ל+שובע
ול+א לר+זון

פרנס "שתיה חמה" לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר

הרב שמעון פרנצויז שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר

הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא

הזכויות הגדולות של מעשי החסד
ובכח רבינו בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח
להתברך בכט"ס עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

פרנס להשקות באר ישעיה
70
50 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן