כאן מתחילים לעצב
איך
זה עובד?
שלב 1
בוחרים דוגמא
מהמגוון
שלב 2
עורכים את
התוכן
שלב 3
והברכה
אצלכם
© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
ברכות והוקרה
בס"ד חשוון תשפ"ב
ה+שיר והשבח+
בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
צנא מלא ספרא, גריס באורייתא תדירא, רב פעלו למען הצלחת כוללנו
ברוחניות ובגשמיות,
ה"ה הרב הגאון
רבי משה ברוך פרויליך שליט"א
ראש כוללנו "אמרי שמואל"
בעת תת ה' שמחה במעונו, דיצה וחדוה בארמונו
בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג החתן המופלג כמר אברהם בנימין הי"ו
בן הגאון רבי יוסף שמערלער שליט"א
ראש כוללי מחשבות חיים
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
והברכה אחת היא
לבנו ידידנו החשוב המחזיק את את עול אחזקת הכולל
על כתפיו במסירות אין קץ לרווחת עמלי התורה
הרב שמואל יונה פרויליך שליט"א
כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליהם שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
שיהא הזיווג עולה יפה ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל,
ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים
כה דברי המברכים ברגשי שמחה+
הנהלת הכולל
רבנן ותלמידיהון
ברכה לחתונה מפואר M6
100
89 ₪
אירוסים
בס"ד סיון תשפ"ב
זר ב+רכ++ות+
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב ינון פערסיל שליט"א
מגדולי תומכי רשת הכוללים
ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו
לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ
ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן
בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה
שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד, תמוז תשפ"ב
שפע תודות
מעומק לבבות
למזכירה המסורה
אשת החיל הדגולה
שירה ויסבלום תחי'!
הערכה רבה
על עבודתך המיוחדת
במשך השנה
ובעיקר על מה שמעבר - - -
מעבר לשעות
ומעבר למחויבויות,
והכל במאור פנים
ובנפש חפיצה.
יהי רצון,
שתראו רוב הצלחה במעשי ידיכם
ותרוו אושר נחת מכל יוצ"ח!
בהערכה רבה
ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס
ברכה למורה /למזכירה סוף שנה 4
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד, תמוז תשפ"ב
שפע תודות
מעומק לבבות
למורה החשובה
מלכה כהנא תחי!
ברכת הערכה מיוחדת
על השקעתך בסמינר מעל ומעבר,
מעבר לשעות ומעבר למחויבויות
בניהול וארגון הפעילות "השיר והשבע"
ובעמידתך לימיננו ביציאה המאומצת לטיולים.
לא נשכח את ההשקעה בתלמידות
לקראת הכנתן למבחן חוץ.
יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!
בהערכה רבה
ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס
ברכה למורה /לגננת סוף שנה 3
80
50 ₪
ברוכים הבאים
ברוכים הבאים
בשם ה' ברכנוכם מבית ה'
ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא, אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר
רבי גבריאל ברקוביץ הי"ו
בארא פארק נ.י.
בונה ומקים היכל התפילה המרכזי
לרגל בואו לשבות עמנו
בשב"ק פרשת ויצא בארה"ק
יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון
המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה
מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין
ברוכים הבאים לתורם R5
180
120 ₪
אירועים
שמחת שבע ברכות
לרגל שמחת בית ידידנו הנדיב הדגול+
מגדולי תומכי ובוני מוסדותינו המפוארים+
הנדיב רבי משה פישר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו החתן יוסי נ"י עב"ג במזל"ט
היכל האירועים "אווניו"
י"ג תמוז תשפ"ב לפ"ק
לוגו לשמחת נישואין
200
180 ₪
ברכות
קהילה קדושה
"שבחים אסדר" אחיסמך
בס"ד, סיון תשפ"ב
אנע+ים זמירות+
ברכות ותהילות נשגר אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, נעים ההליכות בסבר פנים יפות
אהוב ונחמד לכל, מקבל כל אדם בשמחה ובמאור פנים וחן
תומך תורה וחסד בכל מאודו, מחשובי תומכי קהילתנו הק'
מעוטר בכתר שם טוב, איש חיל רב פארות והילולים
הנדיב הדגול+
הרב זאנוויל פיסטוקעס שליט"א
תומך דגול ונערץ לבית חיינו
לרגל תת ה' שמחה במעונך
בנישואי הבן אפרים שיחי'
עב"ג הכלה בת ר' מיכאל בלומברג שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לדור ישרים יבורך
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה והצלחה
בבריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
בני הקהילה - הגבאים
ג"א מצטרף מורנו הרב שליט"א
ברכת מזל טוב לשמחה E7
150
119 ₪
בעלי שמחות
בס"ד, ערש"ק שלח תמוז תשפ"ב
אהודנו בסוד עם קרובו
ברון שיר ושבח אברך ואהלל את יוצרי ובוראי
על כל החסד אשר גמל עמדי ובפרט
בהולדת הבת שתחי' למזל"ט
בשמחה רבה הנני להזמין את ידידי וקרוביי
להשתתף בשמחת
הקידושא רבא
שתיערך ברצות ה'
ביום השבת קודש
פרשת ויצא הבעל"ט
בבית המדרש "קעסטריער"
רחוב יונתן בן עוזיאל 49 ירושלים
לאחר התפילה בשעה 11:45
אודה על השתתפותכם
וברכתכם מקרב ליבי
שאול צדוק שפיטקץ
בהרה"ח יעקב ברוך שליט"א
חתן הרה"ח שלמה יענקוביץ שליט"א
הזמנה לקידושא רבא 5
100
59 ₪
בעלי שמחות
בשבח והודיה להשי"ת
על חסדיו המרובים
בעת היכנס בננו היקר
משה ברוך נ"י
לעול תורה ומצוות
נתכבד להזמינכם ידידינו היקרים להשתתף
ב+שמ+חת הב+ר מצ++וה
שתתקיים בעז"ה
ביום חמישי אור לי"א תשרי תשפ"ב - 16.09.21
באולם "עטרת אברהם"
רח' רבי יהודה הנשיא 32 אשדוד
קבלת אורחים משעה 21:30 בערב
ובשמחתכם ישמח ליבנו גם אנו
יעקב אליעזר וולך ומשפחתו
גם אנו מצטרפים בקריאה של חיבה להזמין את מע"כ
לשמחת הבר מצווה של נכדינו היקר שיחי'
משה אהרן לוי ומשפ'
שמחה שיינבך ומשפ'
דוד ובר ומשפ'
מרת שרה כהן שתחי'
הזמנה לבר מצוה A7
120
80 ₪
ברכות
בס"ד תמוז תשפ"ב
שיר ושבחה
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים, רב חסד בחן ובמאור פנים
מסור ונאמן בכל נפש להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד, איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר
הרה"ח ליטמן חרקוב שליט"א
מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות
החתן אברהם ני"ו
עב"ג הכלה תחי'
בת ידידנו החשוב הרב שמואל כהן שליט"א
יהא רעווא ובזכות פעולותיכם הכבירים להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.
בברכה ברוב רגשי תודה
משה לוי
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם לחתונה ענבים איגרת
120
89 ₪
לוח מודעות
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד
"קיימו וקבל+ו"
בליל פורים לכל בני הקהילה
ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"
סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00
בברכת התורה
הגבאים
הודעות חשובות
א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם
סדר לימוד לפורים
150
120 ₪
הודעות
אוצר הספרים "תורת משה"
בביהמ"ד "בית דוד" טשענא
בס"ד שבט תשפ"ב
הודעה חשובה
לאחר תקופה ארוכה
סודרו מחדש ארונות הספרים
ונוספו עמודונים נוספים וספרים חדשים
בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
להקפיד על החזרת הספרים למקומם
לאחר סיום הלימוד/התפילה
למען כבוד בית השם
ולמזהיר ולנזהר
שלומים תן כמי נהר
בברכה
הגבאים
הודעה כללית
60
40 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו
שמ+ח+ת פ+++ור+ים
בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות
בראשות מורנו הרב שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
בין השעות 14:00-16:00
משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע
תפילת מנחה
בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה
מיד בסיום שמחת פורים
כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר
בברכה
הגבאים
הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו
מ++שתה היין+
יעלזו חסידים כדת היום בתופים ובמחולות
בשירות ותשבחות להוריק אוצרות והשפעות
בראשות כבוד קדושת
מרן אדוננו ורבנו שליט"א
בין השעות 14:00-16:00
משתה יין כדת המלך וכמצוות היום משלוח מנות
ופדיון נפש כנהוג++ עד דלא ידע
תפילת מנחה
והשולחן הטהור
בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה
מיד בסיום שמחת פורים
כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר
בברכה
הגבאים
משתה היין
120
60 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות מורנו הרב שליט"א
וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
הודעות
המרכז העולמי - בית שינווא
בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
בהתרגשות ובחדווה עילאית וברגשי קודש ואחווה
מקדמים אנו בברכת
ברוכים הבאים
את אורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו בצל
כ"ק מרן אדמו"ר של+יט"א
להלן זמני וסד+רי
השב"ק והיו"ט הבעל"ט אי"ה:
קבלת שלום בביתו נאוה קודש בערש"ק - בשעה 5:00
תפילת מנחה וקבלת שבת - בשעה 7:00
השולה"ט - בשעה 12:00 בהיכל הטישים החדש
תיקון ליל שבועות בקומת הכנסת אורחים ובהיכל הכוללים
שחרית יו"ט - בשעה 9:30
נעילת החג בהיכל ביהמ"ד הגדול בתוף ובמחול - בשעה 8:00
מקומות מיוחדים הוקצו לאורחים מחו"ל בביהמ"ד ובשולה"ט
נא להישמע להוראות הסדרים והגבאים הממונים
לרכישת עליות והשתתפות בהוצאות היו"ט ולרכישת מקומות
ניתן לפנות למזכ"ל הקהילה הרב ישראל כהן 052-0000000
ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד
א פריילעכן יו"ט
הוועדה המכינה
מודעה ברוכים הבאים -שבועות
130
99 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב
ברכת מזל טוב
לידידנו החשוב
חבר קהילתנו
הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ
שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד
אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30
בברכה
הנהלת הקהילה
ברכה לשמחה 2
80
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל+ התפילה+"
רובע ט' ביתר עילית
ערש"ק בשלח תשפ"ב
על זאת שבחו אהובים ורוממו לקל
בעזהשי"ת בליל שבת קודש - שבת שירה+ הבעל"ט
במסגרת אסיפת המרעים בבית מדרשנו
יתקיים+ אי"ה בשעה 9:30 בשבת אחים ובקול זמרה+
מעמד שירת הים
בראשות המשפיע הדגול
הגה"צ משה זרח זופניק שליט"א
רב ביהמ"ד "אמרי דעת"
א+ז ישיר מ+שה ובנ++י ישרא+ל
בברכת שבת שלום ומבורך
הגבאים
הודעת על אסיפת מרעים שבת
70
50 ₪
הודעות
בס"ד
הנני להזמין את ידידי וכל קהלא קדישא הדין
לשוש בשמחת התורה ולהשתתף
שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט
בביהמ"ד "מתיקות התורה"
רח' אביי ורבא 27, יקנעם
שישו ושמחו בשמחת התורה
מפז ומפנינים יקרה
המצפה לבואכם בשמחה ובחדווה
קלמן לרנר
יקנעם ת"ו
הזמנה לחתן בראשית 2
120
85 ₪
הודעות
אוצר הספרים "תורת משה"
בביהמ"ד "בית דוד" טשענא
בס"ד שבט תשפ"ב
הודעה חשובה
לאחר תקופה ארוכה
סודרו מחדש ארונות הספרים
ונוספו עמודונים נוספים וספרים חדשים
בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
להקפיד על החזרת הספרים למקומם
לאחר סיום הלימוד/התפילה
למען כבוד בית השם
ולמזהיר ולנזהר
שלומים תן כמי נהר
בברכה
הגבאים
הודעה אוצר הספרים 2
60
40 ₪
שימור תורמים
ברכות
מוסדות "אמרי דוד" דעגלא
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
אמת המים עוברת תחתיך
התודה והברכה
להני צנתרא דדהבא, עתירי זכויות ומעש
שברוחב ליבם הרימו את תרומת ה'
לזכות את הרבים באלפי ברכות הנהנין
נדיבי לב אוהבי צדקה וחסד, ה"ה
הרב שמואל מיכלוביץ הי"ו
הרב ברוך גרינבום הי"ו
אשר זכו להשקות צמאי חסדך מנהר היוצא מעדן
ונידבו מתקן שתיה קרה וחמה בהיכל בית מדרשנו
לע"נ הרה"ק רבי ישעיה
ב"ר משה מקרעסטיר זי"ע
יה"ר שאלפי הברכות יעמדו לזכותם וכו'
להתברך בכל משאלות ליבם לטובה
והיו כעץ שתול על פלגי מים וכו' וכל אשר יעשו יצליחו
בבריאות איתנה לאורך ימים ושנים
אמן
מוקירים ומברכים
הנהלת המוסדות
ברכה לתורמים – מכשיר מים
150
120 ₪
ברכות
בס"ד עש"ק פרשת לך לך תשפ"ב
"טנא מלא ברכות"
לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים בקהילתנו במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל
פריד שליט"א
לרגל השמחה השרויה במענו
בהולדת נכדו למזל"ט
בן לחתנו האברך כמדרשו
הרב ברוך יעקב שטיין הי"ו
כה יתן וכה יוסיף ה' לו שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיו הכבירים לתורה ולתעודה ולחסד
יעמדו לו ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה
בשם כל קהל עדתנו
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכת מזל טוב לתורם 4
200
100 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
פיר+ותיך מתוקים+
מתוך רוב הוקרה וברכה מרובה
נצרף בזאת מנחת תודה בהודאה עמוקה
אל ידידנו עוז הנודע לתהילה
הרב שמעון לוי הי"ו
בשעת נטיעת שורשים-חג האילנות
זה הזמן להוקיר ולהודות
לעומד הכן את פעולות הקודש להשקות
להצמיח פירות נאים וזכויות רבות
לו ולמשפחתו לדורות
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - נשיא מוסדותינו
מביע חיבתו ואהדתו,
ובמיוחד האציל מברכתו,
על הפירות שארץ ישראל בהם נשתבחה
להשפיע בהם שפע ברכה והצלחה
אילן אילן! כיצד נבטא את הברכה+,
אלא שכל הפירות היוצאים ממך,
יצמחו לשם ולתפארת, לאילן רב פארות+,
ירוו נחת יהודית מזוקקת בשני העולמות.
בורא עולם,
יעניק לכם כוחות להמשך גידול הפירות,
בריאות ואורך ימים, שמחות ושפע ברכה,
ובכל מעשי ידיכם תשרה ההצלחה.
בברכה
חיים יוספזון
ב/הנהלת מוסדות
"תולדות משה" טריסק
ברכה לתורם ט”ו בשבט – סלסלת פירות
100
80 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
שמ+ח+ת פ+++ורים
לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
נאמן ומסור לבית מדרשנו ולמוסדותינו בלו"נ
הרה"ח יוסף אליעזר וידר שליט"א
בימי שמחה ואורה
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה
למחזיקי היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באהבה
והננו לאחל לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח
בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם והתמסרותכם התמידית
ברוח איתנה ונדיבה בחפץ לב ובמאור פנים מיוחד לימיננו
תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד
התורה והחסידות לשם ולתפארת.
בהוקרה ובהערכה רבה
המברכים נאמנה
הנהלת המוסדות
ברכה לתורם פורים
90
70 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
נשים במאי קזכיין
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' שרה שיקופיצקי תחי'
העומדת לימין בעלה
הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
בראשות הרב מברצלונה שליט"א
ברכה לשבועות סל פרחים
100
50 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
חזו בני חביבי
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב זבולון כהנוביץ שליט"א
פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה כתר
100
80 ₪
ברכות לתורמים
בס"ד טבת תשפ"ב
הוא יבנה+
בית+ ל+שמי
וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב המפואר
הרב ישראל משה ברקוביץ שליט"א
ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'
זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומת היכל "בית צבי" בבנין בית מדרשנו
לע"נ אביו רבי צבי ב"ר דוד ז"ל
יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!
בתודה והערכה מרובה
קרן הבנין
מתפללי ביהמ"ד
תעודה מפוארת לתורם – שער כחול
120
100 ₪
אירוסים
בס"ד ניסן תשפ"ב
ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים
לידידינו היקר והחשוב, כתר שם טוב ומהולל בתשבחות
כביר זכויות ותהילות, רב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
הנדיב הרב גד קנעפלשוסטער שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונכם נאחל ברגשי אחווה וחדווה, הוקרה והערכה
ונביע מקרב רחשי ליבנו ההומים זר ברכות+ ושירות
לרגל נישואי הבן היקר המצוין בתוי"ש והמופלג בכל מידה נכונה
החתן זבולון זאנוויל ני"ו עב"ג שתחי' למזל טוב
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין ויה"ר שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, ברוב אושר ונחת
מכל המשפחה הכבודה לאורך ימים ושנים, אכי"ר
המברכים מתוך שמחה והוקרה
מוקירים
זאב תנחום שלצפונט
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם מזל טוב לרוחב – 7
150
119 ₪
ברכות
טנא מל+א ברכות
לנדיב הנכבד ברוך הכישרונות ורב התהילות
כל אשר עושה ה' מצליח בידו, אהוב ונערץ בפי כל
עומד לימיננו בחן ובמאור פנים
הרב פנחס קלמנוביץ שליט"א
ומשפחתו החשובה
לרגל יום שמחת ליבכם
בנישואי בנכם בשעטומ"צ
יהי רצון קדם אבוהון די בשמיא
שתזכו תמיד לשמחות באהליכם
באושר ועושר ובריאות איתנה
רוב נחת מבנים ובני בנים וכל טוב סלה
מברכים מכל הלב
בהערכה רבה
ישראל ויזל
בשם הנהלת המוסדות
ברכה לרגל חתונה
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
אירועים
אירועים
בס"ד אדר א' תשפ"ב
ויעטר+וך
נזר+ תפארה+
ברון שיר ושבח וברגשי גיל ושמחה הננו להזמין את כבוד
ידידנו ואוהדינו אברכי הקהלה מתפללי בית מדרשנו
וציבור שוחרי ואוהבי תורה וחסידות שיחיו,
למעמד ההכתרה
ומסירת כתב רבנות
למעכש"ת האי גברא רבא צנא מלא ספרא
מרביץ תורה ויראה לעם סגולה בחכמה ובתבונה
פה מפיק מרגליות הנותן אמרי שפר ה"ה הגאון הגדול
מורינו רבי ישראל יוסף קרנוביץ שליט"א
שתתקיים ברצות ה' ובשעטומ"צ
במוצאי שבת קודש פר' לך לך לס' "ואגדלה שמך" בשעה 8:00
בהיכל בית מדרשינו רח' השושנים 70 רמה ד' בית שמש
במעמד מרנן ורבנן רבני העיר שליט"א
ראשי ופרנסי העיר וקהילות הקודש בעירנו
ת+נו כבוד+ לתורה+
בברכת התורה
ועד הקהילה
מתפללי ביהמ"ד
הזמנה למעמד הכתרת רב
120
100 ₪
הילולא
ל+שובע ול+א לר+זון
פרנס "שתיה חמה"
לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון שפיצר שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר
הרב החסיד לוי ברקוביץ שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא
הזכויות הגדלות של מעשי החסד ובכח רבינו הקדוש
בעל ההילולא קדישא, פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
פרנס ההילולא
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד, תמוז תשפ"ב
שפע תודות
מעומק לבבות
למורה החשובה
מלכה כהנא תחי!
ברכת הערכה מיוחדת
על השקעתך בסמינר מעל ומעבר,
מעבר לשעות ומעבר למחויבויות
בניהול וארגון הפעילות "השיר והשבע"
ובעמידתך לימיננו ביציאה המאומצת לטיולים.
לא נשכח את ההשקעה בתלמידות
לקראת הכנתן למבחן חוץ.
יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!
בהערכה רבה
ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס
ברכה למורה /לגננת סוף שנה 3
80
50 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
הזמנה לכינוס שבועות
80
65 ₪
אירועים
שב+ת התא+חדות++
קהילת "ירא+י ה+שם" א+שדוד
שב"ק פרשת תצווה תשפ"ב - עיה"ק צפת תובב"א
ברוכים הבאים בשם ה'
אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם
בשבת התאחדות והתעלות
בראשות מורנו רב הקהילה
רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א
יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל
יהי בואכם לברכה
ברוכים הבאים לשבת התאחדות 3
150
120 ₪
ברכות
בס"ד תמוז תשפ"ב
שיר ושבחה
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים, רב חסד בחן ובמאור פנים
מסור ונאמן בכל נפש להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד, איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר
הרה"ח ליטמן חרקוב שליט"א
מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות
החתן אברהם ני"ו
עב"ג הכלה תחי'
בת ידידנו החשוב הרב שמואל כהן שליט"א
יהא רעווא ובזכות פעולותיכם הכבירים להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.
בברכה ברוב רגשי תודה
משה לוי
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם לחתונה ענבים איגרת
120
89 ₪
אירועים
שיע+ור ד+ף היומי
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+
ביתר
כי "ה+וא"
לנו עוז ואורה+
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק
המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א
לרגל שמחת התורה בסיום מסכת ראש השנה
במסגרת שיעורו בביהמ"ד "שיננא"
יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.
מעריכים ומוקירים
חברי השיעור
ברכה למג”ש לסיום מסכת 2
80
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד, תמוז תשפ"ב
שפע תודות
מעומק לבבות
למזכירה המסורה
אשת החיל הדגולה
שירה ויסבלום תחי'!
הערכה רבה
על עבודתך המיוחדת
במשך השנה
ובעיקר על מה שמעבר - - -
מעבר לשעות
ומעבר למחויבויות,
והכל במאור פנים
ובנפש חפיצה.
יהי רצון,
שתראו רוב הצלחה במעשי ידיכם
ותרוו אושר נחת מכל יוצ"ח!
בהערכה רבה
ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס
ברכה למורה /למזכירה סוף שנה 4
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב
אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י
ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו
בברכה מרובה
איגוד בני החבורות
מירון לרוחב 2
150
120 ₪
הילולא
ל+שובע
ול+א לר+זון
פרנס "שתיה חמה" לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון פרנצויז שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת
פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר
הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא
הזכויות הגדולות של מעשי החסד
ובכח רבינו בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח
להתברך בכט"ס עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
פרנס להשקות באר ישעיה
70
50 ₪
מחלקת מוסדות
ברכות והוקרה
בעזהי"ת חנוכה תשפ"ב
למחנך החשוב
הרב משה יוסקוביץ הי"ו
מלמד כתה ו' בתלמוד תורה דמוסדותינו
העמל לחנך
כל תלמיד,
לטפח להאיר תמיד,
עד שתהא השלהבת
מאירה באור התורה והחכמה.
כנאמר:
"חנוך לנער על פי דרכו"
בימי החנוכה
נבטא הערכתנו,
על עמל והשקעה
אף מעבר לתמורה
א פריילכען חנוכה
ההנהלה
ברכה למחנך חנוכה 1
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ניסן תשפ"ב
לעובד היקר והמסור
מר שלמה אגסי הי"ו
בהתקרב חג הפסח, חג האביב
ימים של פריחה והתחדשות
נאחל לך עובד יקר וחביב
שפע ברכות, הצלחה ובריאות,
תזכה לנחת מבניך כשתילי זיתים סביב
ועל שולחנך יתאגדו תורה וגדולה ברחבות!
תודה על מסירות והשקעה
הרבה הרבה מעבר לכל זמן ושעה...
פ+++סח כ+שר ושמ+ח!
ההנהלה
ברכה לעובד – פסח
100
80 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
אילן במה אברכך
טנא פירות ביכורים ורננים נשגר
בהכרת הטוב מיוחדת למחנך היקר והנפלא
המגדל ומטפח פירות מתוקים ונאים
בכשרונות פז, דבריו נעימים לתלמידים בטוב טעם נופת צופים
ה"ה, המחנך הנעלה והמסור
הרב גדליהו שיפמן שליט"א
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
הוקרתנו מובעת בזאת על עבודת הקודש הנאמנה
בכח ותעצומות, בחכמה ובהשקעה כבירה
לנטוע ולהשקות עוד ועוד איל+נות+, יום+ ולילה לא ישבות+
בחום ובאהבה, בהבנה ובתושיה, בהתחדשות ובעקביות
כדי שילבלבו ויצמחו לתפארת בכרם בית ה' לדורות !
יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין מכם יהיו כמותכם
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם ומתלמידיכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה למחנך לטו בשבט
100
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד, תמוז תשפ"ב
שפע תודות
מעומק לבבות
למורה החשובה
מלכה כהנא תחי!
ברכת הערכה מיוחדת
על השקעתך בסמינר מעל ומעבר,
מעבר לשעות ומעבר למחויבויות
בניהול וארגון הפעילות "השיר והשבע"
ובעמידתך לימיננו ביציאה המאומצת לטיולים.
לא נשכח את ההשקעה בתלמידות
לקראת הכנתן למבחן חוץ.
יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!
בהערכה רבה
ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס
ברכה למורה /לגננת סוף שנה 3
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
דרש טוב לעמו
ברכת "שמחת פורים" נשגר ברוב חדווה למעכש"ת מכובדנו הנעלה והמרומם הדורש ופועל תמידין כסדרן להצלחתנו בכל הענינים בשמחה ובטוב לבב פה מפיק מרגליות ואוצרות טבין, רב תשבחות ופאר המעלות תהילתו בקהל חסידים ותלמידים מעריצים ומשבחים
הגאון הגדול
רבי יעקב צבי כהן שליט"א
ראש ישיבתנו הקדושה
בשמחה ובטוב לבב נזכיר בזאת על מגילה זו
בצירוף רגשי תודה והכרת הטוב למעכש"ת הנעלה
עתיר הפעלים להנחלת תורה וחסידות לצאן מרעיתו
ובהאי שעתא נאחל למעכש"ת שליט"א ולב"ב שיחיו
שתשרה תדיר במעונכם הששון והשמחה,
הברכה וההצלחה, יאריך ימים על ממלכתו
מתוך בריאות אושר ונחת מכל יוצ"ח,
אמן כן יהי רצון!
בברכה מרובה בהדרת כבוד
משה פרייליך
צוות הנהלת הישיבה
ברכה לראש ישיבה – פורים
110
90 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
למורה היקרה
הגב' יפה ויזל תחי'
מכל הלב נביע את הערכתנו הכנה
וההוקרה העמוקה על עבודתך בחינוך הדורות
שהשקית והרווית
והשקעת והשפעת
וטיפחת ופיתחת
וחרשת וזרעת
ויגעת וטרחת
ו... ו... ו...
אין סוף...
עבור כל פרח ופרח בגן
גם לפעמים כשהגרעין מר
בוסר המוצר
והתפקיד- אתגר
איחולנו:
לך שזרעת בדמעה
תקצרי ברננה
ינצו רימונים
ותזכי לראות פרי הילולים
מוקירים ומעריכים
המנהלת שרה שנירר
וצוות ההנהלה
ברכה למורה – פסח
90
70 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד אב תשפ"ב
אשרי מי שגדול+ בתורה
ברון שיר ושבח נביע את מיטב ברכותינו
ואיחולנו לתלמידנו היקר האהוב והחביב
צורבא מרבנן דגריס ולעי באורייתא בשקידה ובאהבה
ובשאיפות נעלות ואיתנות לגדלות בתורה ועבודת ד' זכה
נעים הליכות ואציל המידות עדיו לגדולות ונצורות
הבה"ח משה ישראל קלמנוביץ ני"ו
מפארי תלמידי שיעור ב'
שזכה ללמוד ולסיים את
כל מסכת בבא בתרא בהבנה נפלאה
מתוך קביעות לימוד בבין הסדרים
משך שנת הלימודים שעעל"ט
אשריך ואשרי חלקיך
ויה"ר וכשם שזכית לסיים מסכת זו
כך תזכה ללמוד ולסיים מסכתות וספרים אחרים
עדי תתעביד לאילנא רברבא בכרם בית ה'
לעונג ולנחת הוריך שיחיו ולתפארת ישיבתנו הקדושה
המברכים מתוך רוב הערכה ושמחה
הרב דוד קנצלבויגן שליט"א
ראש הישיבה
הרב שמואל וויס שליט"א
מנהל הרוחני
תעודה לתלמיד 5
100
80 ₪
ברכות והוקרה
שבט תשפ"ב
מבינו עמודי דגורסא משגרים
אנו בזה ברכת מז”ט בשם רבנן ותלמידהון
קדם מע”כ איש האשכולות, האי חסיד נכבד,
המו”מ ביראה וחסידות, חריף ובקי, מופלג בצדקה וחסד
ובמעשים טובים, שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ בהילולו,
פאר היחס, שלשלת היוחסין, מוכתר בנימוסין, נודע בשער בת
רבים לשם ולתהלה, רחים ומוקיר רבנן ומטיל מלאי לכיסם, מקים
עולה של תורה פטרון ונושא בעולו בכל לבו מאודו ונפשו,
ועומד בנשיאותם מיום הקמתם, הלא הוא
הרה"ג המפו'
רבי שלום דוד ברקוביץ שליט"א
רב דקהל "עדת תפילה" ונשיא מוסדותנו
לרגל שמחת נישואי נכדתו
הכלה הבתולה המהוללה
בת לבנו הרה"ג המפו’ שמואל בנימין שליט"א
עב”ג החתן המופלג בתורה ויר”ש כמר שלמה ישראל נ”י
בן הרה"ג מוהר"ר ברוך צבי שלומוביץ שליט"א אבדק”ק בארמא
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
וצרופה בזאת ברכותינו הצנועה, שיהיה הקשר לקשר של קיימא ולבנין עדי עד פוריה,
בנוי לתפארת המשפחה המעטירה, ותזכה לרוות מהם רוב נחת דקדושה לתפארה,
מתוך בריות גופא ונהורא גבורה, ומתוך שפע ברכות ושובע שמחות וגדולה,
בני, חיי, ומזוני בטהורה, ול”עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים” מתוך אורה,
ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייכם עדי ביאת גואל ונזכה לאורו. אמן.
החותמים בכל הברכות
ומשתתפים בשמחתכם
הרב שמעון כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לנשיא מוסדות
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד שבט תשפ"ב
בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם
מורנו ורבנו מורה דרכנו וסולל נתיבותינו, עמוד האש העומד לפני המחנה
דולה ומשקה תורה וחסידות לנו ולבננו באש להבת שלהבת קה
מרומם רוחנו ליבנו ונשמותינו למלך קל חי וקיים
הוד+ מעכש"ת+
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ולבנו יקירו וחביבי
העומד לימין הקודש, מסור לכל קדשי תפארת המלוכה
שמגדלים בו תורה יראה וחסידות לגאון ולתפארה, כל מגמתו וחפצת ליבו
לפאר ולרומם את אברכי הכוללים ולומדי ביהמ"ד לשבת באהלה של תורה בטוב ובנעימים
והוא גופי' צורבא מרבנן, ממקדמי ומחשכי בי כנישתא, דולה ומשקה מבארה של תורה כמעיין
המתגבר, משכיל אל דל,
בנש"ק פרי עץ חיים
מורנו הרה"צ מוהרא"ש שליט"א
ראש הישיבות
לרגל שמחת ליבם בנישואי הבת - הנכדה הכלה שתחי'
עב"ג הבחור החשוב פרי הילולים מגזע אראלים ותרשישים
החתן כמר זעליג ברוך נרו יאיר ויזרח
בן האי גברא רבא המהולל ומפורסם בשערים,
נודע בנועם שיח אמריו המלהיבים כל לב לעבודתו ית"ש
האדמו"ר מזינלדונסקיא שליט"א
רב קהילת "שרפי קודש"
יתן ה' ומשמחה זו יושפע רב שפע ברכה והצלחה, לראות ולרוות
רוב תענוג ונחת דקדושה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד, תמיד
ישמע במעונכם קול ששון ושמחה קול חתן וקול כלה ובזכויות הרחבת
גבולות התורה והחסד תזכו להרחבת הדעת ולאורך ימים ושנות חיים בבריות
גופא ונהורא מעליא, תורה וגדולה יתאגדו על שולחנכם תדיר, אכי"ר.
בברכה מרובה
הנהלת הקהילה
ברכת מזל טוב לאדמו”ר – חתונה
160
140 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד כסלו תשפ"ב
ישיבה גדולה+
"תורה תמימה+" קר+עמניץ
בראשות הגאון רבי שלמה קורנבליט שליט"א
רח' הדפוס 98 אשדוד
וזאת לתעודה
בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,
כמר ברוך שמואל ישראלי ני"ו
אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן
על מסכת בבא קמא גפ"ת
וחפץ ה' בידו הצליח להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון
באעה"ח ביקרא דאורייתא
משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 1
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת ח+נוכה+
יחד כל המשפחה עם סבא וסבתא
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה
שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים
המצפים לבואכם
להודות ולהלל
סבא וסבתא
הזמנה למסיבת חנוכה
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ומ+שלוח מ+נות
א+יש ל+רע+ה+ו
שלוחה בזה ברכות רעים אהובים,
ומשלוח מנות נשלח לכם בנעימים,
על אשר זכינו לשכנים כה יקרים
ולהודות אין בפינו די מילים,
על כל הטובות בכל הימים
משפחת ישראלי היקרה
תתברכו בבני ברוכי, חיי אריכי,
מזוני רויחי וכל מילי דמיטב
וששמחת הפורים תימשך הלאה לכל השנה
מאחלים
השכנים מנדלוביץ
ברכת פורים לשכנים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לע+שות אותם ימ+י משתה ושמחה+
משלוח מנות לגננת היקרה והמסורה
הגברת יפה ברגר תחי'
שכל יום מקבלת את הילדים בשמחה
פעם בשנה יש לנו הזדמנות
לומר תודה על המסירות והסבלנות
על הקניית ערכים ומדות
ועל פעילויות מאתגרות
אנו מאחלים בשמנו ובשם כל ההורים
הרבה נחת מהילדים והצאצאים
בריאות והצלחה בכל המעשים.
בברכת פ+++ורים שמ+ח
משפחת ויזל
ההורים של חני
ברכה לגננת – פורים
101
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חג החירות תשפ"ב
לידידי היקר
מר שלום אביב שיחי'
ולכל המשפחה
כשהאביב בפתח, האווירה
של צמיחה והתחדשות
אנו מאחלים לכם בריאות
שלוות נפש, שמחה ואושר
לכם ולכל יקיריכם
פסח כשר ושמח
שלום ברינגזון
וצוות המשרד
גלויות ברכה – פסח 2
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
טנא מלא
בר+כות
למעסיק החשוב
ברוך הכישרונות ורב התהילות
כל אשר עושה ה' מצליח בידו
אהוב ונערץ בפי כל
מנהלנו בחן ובמאור פנים
הרבני הנכבד
הרב משה פולק שליט"א
ומשפחתו החשובה
לרגל יום שמחת ליבם
בנישואי בנם בשעטומ"צ
יהי רצון קדם אבוהון די בשמיא
שתזכה תמיד לשמחות באהליך
באושר ועושר ובריאות איתנה
רוב נחת מבנים ובני בנים
מברך מכל הלב
בהערכה עצומה
ברוך ישראל שמעונביץ
בשם צוות המשרד
ברכה לרגל חתונה
100
70 ₪
חגים
קופת "לחם לשובע"
בראשות מורינו הרב שליט"א
מברכין אייר תשפ"ב
פותחין בתודה
לידידנו החשוב אוהב תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה הנדיב הנכבד
הרב זרח שליסל שליט"א
מנחת חלת תודה שלוחה
לקראת שבת המלכה
על רוב פעליכם לצדקה ועזרה
יה"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה
הרחבת הדעת אושר ועושר במידה מרובה
נחת ושמחה בברכה והצלחה
א+ לע+כטיג++ע שבת!
בברכה מרובה
גבאי הקופה
שליסל חלה – חלת מפתח
70
40 ₪
ברכות
מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"
מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"
לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א
מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו
כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכ זר לתורם 28
120
75 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
כסלו תשפ"ב
לקראת ימי אורה והודאה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
הנדיב הנעלה
הרב שלום דוידוביץ שליט"א
ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה
יעמדו לו ולמשפחתו
ל"חנוכה שמח+ ומ++איר"
"כי נר מצוה ותורה אור"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה
בברכה ובהוקרה
משה ליכטר
ברכה תודה חנוכה
100
75 ₪
אירועים
מועדים לשמחה
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
החברותא הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום סדר מועד
80
40 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך ברכי הכלה היקרה
בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה
נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.
מאחלות בחום
שרי, נחמי, רבקי, חני
ברכה לכלה מחברות
80
60 ₪

ברגעים אלו מכינים בשבילכם את מיטב הברכות והאיחולים לכל זמן ועט.
הרשמו ותקבלו עדכון למייל לפני כולם על כל מה שחדש.